BIP WSIiZ

Dr n. med. Marzena Mańdziuk

Prodziekan Kolegium Medycznego ds. kierunku Fizjoterapia.

Adiunkt w Katedrze Fizjoterapii.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2014 roku.

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarsko-dentystyczny, 2020 rok). Magister fizjoterapii (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, 2010 rok).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badań, dotyczących równowagi ciała oraz stabilności posturalnej. Tematem jej pracy doktorskiej jest: „Zastosowanie biologicznego sprzężenia zwrotnego w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu”.
Dotychczas pracowała jako rehabilitantka na Oddziałach: Neurochirurgii, Neurologii, Rehabilitacji, Pediatrycznych. Prowadziła terapię dla dzieci i młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, ADHD, przepukliną oponowo-rdzeniową, urazami czaszkowo-mózgowymi, opóźnieniami rozwoju psychoruchowego. Dodatkowo jest wolontariuszem w Podkarpackim Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Daj Szansę”. Praca na Uczelni pozwala spełniać jej życiowe cele poprzez ciągłe podwyższanie swoich kwalifikacji, a także przekazywanie swojej wiedzy i doświadczenia studentom.

Motto życiowe: Nie ma rzeczy niemożliwych, trzeba tylko chcieć…

 

Prowadzone przedmioty:

Anatomia i fizjologia człowieka, Anatomia, Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu, Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr n. med. Marzena Mańdziuk
Katedra Fizjoterapii
e-mail: mmandziuk@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a,
p. KA 110A/2
 tel. 017/ 866 14 54


KONSULTACJE

Data

Godzina

Miejsce

środy

15.15-15.45

KA110A/2 (w celu odbycia konsultacji zalecany wcześniejszy kontakt mailowy i umówienie się na konkretny termin)

piątki

9.00-9.45

RA52 (w celu odbycia konsultacji zalecany wcześniejszy kontakt mailowy i umówienie się na konkretny termin)

3.10.2021.

15.35-16.20

KA110A/2

7.11.201.

15.35-16.20

KA110A/2

5.12.2021.

15.35-16.20

KA110A/2

16.01.2021.

15.35-16.20

KA110A/2

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content