Dr n. med. Marzena Mańdziuk

Prodziekan Kolegium Medycznego ds. kierunku Fizjoterapia.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2014 roku.

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarsko-dentystyczny, 2020 rok). Magister fizjoterapii (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, 2010 rok).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badań, dotyczących równowagi ciała oraz stabilności posturalnej. Tematem jej pracy doktorskiej jest: “Zastosowanie biologicznego sprzężenia zwrotnego w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu”.
Dotychczas pracowała jako rehabilitantka na Oddziałach: Neurochirurgii, Neurologii, Rehabilitacji, Pediatrycznych. Prowadziła terapię dla dzieci i młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, ADHD, przepukliną oponowo-rdzeniową, urazami czaszkowo-mózgowymi, opóźnieniami rozwoju psychoruchowego. Dodatkowo jest wolontariuszem w Podkarpackim Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym “Daj Szansę”. Praca na Uczelni pozwala spełniać jej życiowe cele poprzez ciągłe podwyższanie swoich kwalifikacji, a także przekazywanie swojej wiedzy i doświadczenia studentom.

Motto życiowe: Nie ma rzeczy niemożliwych, trzeba tylko chcieć…

 

Prowadzone przedmioty:

Anatomia i fizjologia człowieka, Anatomia, Fizjoterapia w wieku rozwojowym, Fizjoterapia w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej, Metody specjalne fizjoterapii w rehabilitacji neurologicznej, Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu, Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Marzena Mańdziuk

DANE KONTAKTOWE

Dr n. med. Marzena Mańdziuk
Katedra Fizjoterapii
e-mail: mmandziuk@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a,
p. KA 110A/2
 tel. 017/ 866 14 54


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

Konsultacje dla studentów kierunku Fizjoterapia w semestrze letnim r. a. 2019/2020 odbywają się drogą e-mailową lub przez platformę BlackBoard (numer prywatny podany do wiadomości starostów poszczególnych roczników).

Konsultacje dla studentów kierunku pielęgniarstwo odbywają się we wtorki w godzinach 12.00-14.00 oraz w czwartki w godzinach 9.00-11.00 drogą telefoniczną (numer prywatny podany do wiadomości zainteresowanych studentów).

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020