BIP WSIiZ

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Bzowska-Bakalarz

Kierownik Katedry Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju

Profesor

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2023 roku.

Tytuł profesora nauk rolniczych od 2004 roku. 

Tytuł doktora habilitowanego w zakresie inżynierii rolniczej rok 1994 [Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie].

Tytuł doktora nauk technicznych  rok 1980 [Akademia Rolnicza, Wydział Techniki Rolniczej w Lublinie].

Mgr inż. Mechanizacji Rolnictwa rok 1972 [Wyższa Szkoła Rolnicza, Wydział Techniki Rolniczej w Lublinie].

Jen zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: inżynieria rolnicza, agrofizyka, procesy i techniki produkcji roślinnej, zarządzanie jakością w produkcji roślinnej, e-learning, agrolotnictwo, ochrona biologiczna roślin. Jest ona autorem wielu publikacji naukowych (łącznie 173 prace, w tym 77 oryginalnych prace naukowych, 6 monografii, 8 skryptów i podręczników, 82 prace popularno-naukowe, 28 opracowań dla gospodarki naukowej) raz raportów badawczych w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, rolnictwo i ogrodnictwo, w  dziedzinach takich jak rolnictwo precyzyjne , ochrona biologiczna roślin , agrofizyka, inżynieria rolnicza. 

W podanych latach kierownik projektów: 2006 OPRCOWANIE PROGRAMU NAUCZNIA DLA KSZTALCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA KIERUNKU ROLNICTWO (Europejski Fundusz Społeczny); 2010 PRZEDMIOT TECHNIKA ROLNICZA – kierownik. W ramach  Projektu nr KSI-PO KL.04.01-00-232/08. Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i nauka. Działanie 4.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni ;2015 -2019   OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ METODY MONITOROWANIA STANU AGROCENOZY Z WYKORZYSTANIEM TELEDETEKCYJNEGO SYSTEMU WIATRAKOWCA, W ASPEKCIE ROLNICTWA PRECYZYJNEGO. wniosek nr 298782 BIOSTRATEG II ( NCBiR); 2018   INNOWACYJNY BEZZAŁOGOWY SYSTEM AGROLOTNICZY DLA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO wniosek POIR.01.01.01-00-0445/17 ( POIR 2014-2020); 2022  WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY DZIĘKI OPRACOWANIU I WDROŻENIU INNOWACYJNYCH I PROEKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ. Projekt UWP-NORW.19.01.04-05-0035/20-00 (PARP). Funkcje w wielu Radach Programowych czasopism Naukowych PAN.

Codziennie pływa, w czasie wolnym  żegluje, angażuje się w propagowanie biologicznych metod ochrony; publikuje Łączniki Rodzinne i historyczne artykuły, szkoli się w zakresie pilotowania ultralekkich statków powietrznych UAG (L)(wiatrakowiec).

 

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-6031-8529

 

Prowadzone przedmioty:

-Wyzwanie cywilizacyjne

Wyzwanie cywilizacyjne z obszaru: środowisko – społeczeństwo – gospodarka

 

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Prof.dr.hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz

Katedra Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju

mbzowska@wsiz.edu.pl

36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386 a

Pokój: KM113


KONSULTACJE

wtorki 9.00 – 11.00

marzec              12; 19 ;26

kwiecień           09; 16; 23

maj                    07; 14; 21

czerwiec           04; 18; 25 

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content