BIP WSIiZ

Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz

Kierownik Katedry Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju

Profesor

Zatrudniona od 2023 r

Tytuł profesora nauk  rolniczych rok 2004

Tytuł doktora habilitowanego w zakresie  inżynierii rolniczej rok 1994 [Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie]

Tytuł doktora nauk technicznych   rok 1980[Akademia Rolnicza, Wydział Techniki Rolniczej w Lublinie]]

Mgr inż. Mechanizacji Rolnictwa rok 1972 [Wyższa Szkoła Rolnicza, Wydział Techniki Rolniczej w Lublinie

Jen zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: inżynieria rolnicza, agrofizyka, procesy i techniki produkcji roślinnej, zarządzanie jakością w produkcji roślinnej, e-learning, agrolotnictwo, ochrona biologiczna roślin. Jest ona autorem wielu publikacji naukowych (łącznie 173 prace, w tym 77 oryginalnych prace naukowych, 6 monografii, 8 skryptów i podręczników, 82 prace popularno-naukowe, 28 opracowań dla gospodarki naukowej) raz raportów badawczych w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, rolnictwo i ogrodnictwo, w  dziedzinach takich jak rolnictwo precyzyjne , ochrona biologiczna roślin , agrofizyka, inżynieria rolnicza. 

 W podanych latach kierownik projektów: 2006 OPRCOWANIE PROGRAMU NAUCZNIA DLA KSZTALCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA KIERUNKU ROLNICTWO (Europejski Fundusz Społeczny); 2010 PRZEDMIOT TECHNIKA ROLNICZA – kierownik. W ramach  Projektu nr KSI-PO KL.04.01-00-232/08. Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i nauka. Działanie 4.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni ;2015 -2019   OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ METODY MONITOROWANIA STANU AGROCENOZY Z WYKORZYSTANIEM TELEDETEKCYJNEGO SYSTEMU WIATRAKOWCA, W ASPEKCIE ROLNICTWA PRECYZYJNEGO. wniosek nr 298782 BIOSTRATEG II ( NCBiR); 2018   INNOWACYJNY BEZZAŁOGOWY SYSTEM AGROLOTNICZY DLA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO wniosek POIR.01.01.01-00-0445/17 ( POIR 2014-2020); 2022  WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY DZIĘKI OPRACOWANIU I WDROŻENIU INNOWACYJNYCH I PROEKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ. Projekt UWP-NORW.19.01.04-05-0035/20-00 (PARP). Funkcje w wielu Radach Programowych czasopism Naukowych PAN.

Codziennie pływa, w czasie wolnym  żegluje, angażuje się w propagowanie biologicznych metod ochrony; publikuje Łączniki Rodzinne i historyczne artykuły, szkoli się w zakresie pilotowania ultralekkich statków powietrznych UAG (L)(wiatrakowiec) .

 

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-6031-8529

 

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie e-Learning.

 

DANE KONTAKTOWE

Prof.dr.hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz

Katedra Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju

mbzowska@wsiz.edu.pl

36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386 a

Pokój: KM113


 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content