BIP WSIiZ

Dr Oksana Balanda

Adiunkt- KATEDRA BIORÓŻNORODNOŚCI I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2023 roku.

Doktorantka Instytutu Hydrobiologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy („Alkaloidy roślin wodnych i ich wpływ na aktywność hydrobiontów”).

Od 2005r. starszy pracownik naukowy, pełniący obowiązki kierownika działu diagnostyki molekularnej, Ukraińskie Laboratorium Jakości i Bezpieczeństwa Produkcji Rolniczej, Kijów.

Od 2008r. wykładowca, docent, Narodowy Uniwersytet Przyrody i Nauk o Środowisku Ukrainy (katedra Fizjologii Roślin, Biochemii i Bioenergetyki), Kijów.

Kierownik działu mikrobiologicznego oraz pomysłodawca i kierownik projektu NCBiR.01.01.01-00-149219. „Opracowanie technologii produkcji bezpiecznych nawozów organicznych o jak największej zawartości aktywnych kwasów humusowych z wykorzystaniem obornika kurzego i innych odchodów zwierzęcych do celów użytkowania rolniczego oraz przywracanie odpowiednich właściwości gruntów rolnych.”

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów zanieczyszczeń środowiska, mikrobiologii oraz analizy fizyko-chemicznej gleby i wód powierzchniowych, problemów odporności roślin na choroby, zmiany jakościowe i ilościowe wskaźników biochemicznych w stosunkowo odpornych genotypach, metabolitów wtórnych roślin, rolnictwa organicznego, bio-konwersji odpadów.

 

Jestem autorem ponad 50 prac z zakresu ekologii, bioodpadów i rolnictwa.
Wybrane publikacje:

  1. Balanda O., Serafinowska D., Marchenko O., Svystunova I., 2022. Innovative Technology of Accelerated Composting of Chicken Manure to Obtain an Organic Fertilizer with a High Content of Humic Acids // „Agricultural Engineering” Volume 26 (2022) – Issue 1 (January 2022) , s. 133-144.

  2. Balanda O. Wpływ jonów miedzi i ołowiu na aktywność ureazy glonów / О.Balanda, О. Usenko, A. Sakewicz // Raporty naukowe NUBiP Ukrainy. – 2010. – №6. –http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2010-6/10uomudv.pdf

  3. Balanda O. Rola hydrofitów w degradacji biochemicznej rozpuszczonego mocznika / О. Balanda, O. Usenko, A. Sakewicz // Raporty naukowe NUBiP Ukrainy. – 2010. – №4. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2010- 4/10uomudv.pdf.

  4. Usenko O., Sakewicz A., Balanda O., Odporność glonów na substancje biologicznie czynne – Kijów: «Logos», 2010. – 192 s.

  5. Sakewicz A, Usenko O., Balanda O., Analiza biochemiczna roślin wodnych – Kijów: «Logos», 2009. – 372 s.

Prowadzone przedmioty:

Kierunek: Zrównoważony rozwój w gospodarce (II stopień)

Przedmioty: Seminarium dyplomowe

 

Kierunek: Zrównoważony rozwój i środowisko (II stopień)

Przedmioty: Globalne zmiany środowiskowe, Ochrona Bioróżnorodności 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Oksana Balanda

Katedra Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju

e-mail: obalanda@wsiz.edu.pl

36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386 a | p.KM113-114 | tel.


 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content