BIP WSIiZ
Katedra Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju

Katedra Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju

Nasze badania

Badania w Katedrze Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju koncentrują się na szeroko pojętej ochronie bioróżnorodności z uwzględnieniem zmian klimatu, działalności człowieka, profilaktyki zdrowia i działaniu na rzecz oszczędności energii.

Katedra Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju koncentruje swoją działalność wokół realizacji pięciu celów zrównoważonego rozwoju, które powinny być celami wyjściowymi do uzyskania pozostałych: 6 – czysta woda i warunki sanitarne, 7 – czysta i dostępna energia, 12 – odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, 14 – życie pod wodą, 15 – życie na lądzie.


Szczególny nacisk kładziemy na ochronę różnorodności biologicznej/gatunkowej zastępującej uprawy monokulturowe, które nie tylko sprzyjają utracie wody z gleby a także wspomagają rozwój patogenów i wirusów oraz doprowadzają do wyjaławiania gleby. Ogród pokazowy Katedry, zawierający rodzime gatunki roślin, również te uprawiane w przeszłości, obrazuje w praktyce możliwości współistnienia na jednym terenie różnych gatunków, co pozwala na zachowanie różnorodności mikrobiologicznej organizmów glebowych, odpowiadających za jakość, zdrowie i plonowanie roślin oraz umożliwia przeciwdziałanie skutkom suszy.

W związku z częstym rozpowszechnianiem się gatunków inwazyjnych, które eliminują florę i faunę występującą na rodzimym terenie, prowadzimy też działania ograniczające ekspansję tych szkodliwych gatunków poprzez izolację terytorialną oraz ochronę biologiczną.

W badaniach uwzględniamy problemy suszy, zapobieganie jej występowania i przeciwdziałania jej skutkom. Istotne jest też utrzymanie estetycznej pokrywy roślinnej, co podkreśla walor terenu, a przede wszystkim utrzymuje odpowiednie nawodnienie gleby, chroniąc ją przed erozją. Zagadnienie to jest szczególnie ważne w kontekście rozważań nad obiegiem wody w przyrodzie.

W sferze zainteresowań Katedry leżą także obszary badawcze związane z proekologicznymi technologiami nowoczesnego rolnictwa, gospodarką leśną z wykorzystaniem metod teledetekcji oraz aplikacji biologicznych środków ochrony.

Istotnym działem badawczym jest także gospodarka odpadami i recykling w produkcji rolniczej z zastosowaniem metod mikrobiologicznych.


W ramach Katedry zostały powołane laboratoria, które wspierają proces kształcenia w obszarze „Zrównoważonego rozwoju i środowiska” oraz „Zrównoważonego rozwoju w gospodarce” w sposób praktyczny, zapewniający odpowiednie warunki do kształcenia studentów w zgodzie z koncepcją „zielonej gospodarki”, czyli z poszanowaniem dla przyrody i jej zasobów.

Laboratoria:

 • Laboratorium bioróżnorodności (strefa zielona, badania gleby i kompostu. laboratorium mikrobiologiczne, ogród pokazowy)
 • Laboratorium obiegu wody
 • Laboratorium energetyki odnawialnej
 • Laboratorium profilaktyki zdrowia
 • Laboratorium multimedialne zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju

Współpraca:

 • Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie
 • Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Aviation Artur Trendak
 • Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych Sp. z o.o. w Rzeszowie

Dotychczasowo podjęto już współpracę naukową przy tworzeniu samych laboratoriów jak i tworzenia treści dydaktycznej z jednostkami UJ (Kraków), SGGW (Warszawa), AGH (Kraków), UP (Lublin), UR (Rzeszów), KPU (Krosno), także firmami zewnętrznymi tj. Świat Wody blog (Łódź).

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu Karola Wójcickiego
pt. „Jak loty w kosmos wpłyną na rozwój naszej cywilizacji”
odbędzie się 20 marca (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=CoXBQRwypbs
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content