BIP WSIiZ
Katedra Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju

Katedra Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju

Nasze badania

Badania w Katedrze Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju koncentrują się na szeroko pojętej ochronie bioróżnorodności z uwzględnieniem zmian klimatu, działalności człowieka, profilaktyki zdrowia i działaniu na rzecz oszczędności energii.

Katedra Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju koncentruje swoją działalność wokół realizacji pięciu celów zrównoważonego rozwoju, które powinny być celami wyjściowymi do uzyskania pozostałych: 6 – czysta woda i warunki sanitarne, 7 – czysta i dostępna energia, 12 – odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, 14 – życie pod wodą, 15 – życie na lądzie.


Szczególny nacisk kładziemy na ochronę różnorodności biologicznej/gatunkowej zastępującej uprawy monokulturowe, które nie tylko sprzyjają utracie wody z gleby a także wspomagają rozwój patogenów i wirusów oraz doprowadzają do wyjaławiania gleby. Ogród pokazowy Katedry, zawierający rodzime gatunki roślin, również te uprawiane w przeszłości, obrazuje w praktyce możliwości współistnienia na jednym terenie różnych gatunków, co pozwala na zachowanie różnorodności mikrobiologicznej organizmów glebowych, odpowiadających za jakość, zdrowie i plonowanie roślin oraz umożliwia przeciwdziałanie skutkom suszy.

W związku z częstym rozpowszechnianiem się gatunków inwazyjnych, które eliminują florę i faunę występującą na rodzimym terenie, prowadzimy też działania ograniczające ekspansję tych szkodliwych gatunków poprzez izolację terytorialną oraz ochronę biologiczną.

W badaniach uwzględniamy problemy suszy, zapobieganie jej występowania i przeciwdziałania jej skutkom. Istotne jest też utrzymanie estetycznej pokrywy roślinnej, co podkreśla walor terenu, a przede wszystkim utrzymuje odpowiednie nawodnienie gleby, chroniąc ją przed erozją. Zagadnienie to jest szczególnie ważne w kontekście rozważań nad obiegiem wody w przyrodzie.

W sferze zainteresowań Katedry leżą także obszary badawcze związane z proekologicznymi technologiami nowoczesnego rolnictwa, gospodarką leśną z wykorzystaniem metod teledetekcji oraz aplikacji biologicznych środków ochrony.

Istotnym działem badawczym jest także gospodarka odpadami i recykling w produkcji rolniczej z zastosowaniem metod mikrobiologicznych.


W ramach Katedry zostały powołane laboratoria, które wspierają proces kształcenia w obszarze „Zrównoważonego rozwoju i środowiska” oraz „Zrównoważonego rozwoju w gospodarce” w sposób praktyczny, zapewniający odpowiednie warunki do kształcenia studentów w zgodzie z koncepcją „zielonej gospodarki”, czyli z poszanowaniem dla przyrody i jej zasobów.

Laboratoria:

 • Laboratorium bioróżnorodności (strefa zielona, badania gleby i kompostu. laboratorium mikrobiologiczne, ogród pokazowy)
 • Laboratorium obiegu wody
 • Laboratorium energetyki odnawialnej
 • Laboratorium profilaktyki zdrowia
 • Laboratorium multimedialne zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju

Współpraca:

 • Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie
 • Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Aviation Artur Trendak
 • Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych Sp. z o.o. w Rzeszowie

Dotychczasowo podjęto już współpracę naukową przy tworzeniu samych laboratoriów jak i tworzenia treści dydaktycznej z jednostkami UJ (Kraków), SGGW (Warszawa), AGH (Kraków), UP (Lublin), UR (Rzeszów), KPU (Krosno), także firmami zewnętrznymi tj. Świat Wody blog (Łódź).

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content