BIP WSIiZ

Dr Olga Kurek-Ochmańska

Kierownik sekcji ds. innowacji dydaktycznych w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych. 

Adiunkt w Instytucie Analiz Edukacji

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2008 roku.

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, rok 2014), magister socjologii (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno – Historyczny, rok 2008,), licencjat dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, rok 2008).

Od października 2021 w trakcie czteroletniego, podyplomowego szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki szkolnictwa wyższego, komunikacji społecznej, rynku mediów w Polsce, systemów medialnych, metodologii badań społecznych i socjologii migracji.

W latach 2014-2016 Dyrektor Rzeszowskiej Akademii Inspiracji, innowacyjnego projektu edukacyjnego, którego głównym celem była pomoc dzieciom i młodzieży na wszystkich poziomach edukacji, rozwoju najistotniejszych kompetencji. W latach 2013-2015 Pełnomocnik Prorektora ds. Nauczania ds. studentów uzdolnionych.

Ponadto: sekretarz Instytutu Analiz Edukacji; konsultant merytoryczny e-WSIiZ; konsultant psychoterapeutyczny w Akademickim Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii.

Miłośniczka kina, literatury pięknej i faktu, skandynawskich kryminałów, polskiej muzyki rockowej i gór.

 

Prowadzone przedmioty:

Metody badań medioznawczych, Analiza zawartości mediów, Myślenie projektowe, Design Thinking, Public relations w zarządzaniu firmą, Ilościowe i jakościowe badania mediów, Seminarium dyplomowe, Warsztat kompetencyjny, Podstawy komunikacji marketingowej, Monitoring mediów i badania Internetu

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Olga Kurek-Ochmańska
Instytut Analiz Edukacji
e-mail: okurek@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 219
tel.: 017/866 11 68


KONSULTACJE

 

Poniedziałek, 13:00-12:00, p. RA 219 oraz po wcześniejszym, mailowym umówieniu się, na platformie Cisco Webex: https://wsiz.webex.com/meet/okurek

 

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content