Dr Olga Kurek-Ochmańska

Kierownik sekcji ds. innowacji dydaktycznych w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych. 

Adiunkt w Instytucie Analiz Edukacji. 

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2008 roku.

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, rok 2014), magister socjologii (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno – Historyczny, rok 2008,), licencjat dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, rok 2008).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki szkolnictwa wyższego, komunikacji społecznej, rynku mediów w Polsce, systemów medialnych, metodologii badań społecznych i socjologii migracji.

W latach 2014-2016 Dyrektor Rzeszowskiej Akademii Inspiracji – innowacyjnego projektu edukacyjnego, którego głównym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży na wszystkich poziomach edukacji, rozwoju najistotniejszych kompetencji. W latach 2013-2015 Pełnomocnik Prorektora ds. Nauczania ds. studentów uzdolnionych. Ponadto: sekretarz Instytutu Analiz Edukacji; opiekun Koła Naukowego Marketingu i Mediów oraz konsultant merytoryczny e-WSIiZ.

Miłośniczka kina, literatury pięknej i faktu, skandynawskich kryminałów, polskiej muzyki rockowej i gór.

 

Prowadzone przedmioty:

Metody badań medioznawczych, Analiza zawartości mediów, Myślenie projektowe, Design Thinking, Public relations w zarządzaniu firmą, Ilościowe i jakościowe badania mediów, Seminarium dyplomowe, Warsztat kompetencyjny, Podstawy komunikacji marketingowej, Monitoring mediów i badania Internetu

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Olga Kurek-Ochmańska
Instytut Analiz Edukacji
e-mail: okurek@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 219
tel.: 017/866 11 68


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

 

Poniedziałek, 10:00-11:30, telefonicznie (536 987 029) oraz na platformie Cisco Webex https://wsiz.webex.com/meet/okurek

 

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021