Mgr Gabriela Piechnik-Czyż

Asystentka w Zakładzie Grafiki Komputerowej.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2015 roku.

Magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej, spec. reklama i public relations (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, rok 2015). W 2018 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otworzyła przewód doktorski w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie nauki o mediach na temat: Infografika w tabloidach i prasie opiniotwórczej na przykładzie „Gazety Wyborczej” i „Faktu”.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół komunikacji wizualnej. Specjalizuje się w grafice 2D (zwłaszcza związanej z DTP, grafiką informacyjną) oraz video i fotografii. Rozwijając swoje zainteresowania oraz umiejętności w latach 2019-2020 uczestniczyła w wielu kursach, m.in. gammifikacja w edukacji wyższej, nowoczesne technologie w edukacji, tworzenie infografik, project manager, specjalista ds. marketingu, czy też komunikacja w dydaktyce.

W latach 2019-2020 Dyrektor ds. Produkcji Multimedialnych WSIiZ. Do 2020 roku opiekowała się też uczelnianą telewizją INTRO TV.
W 2018 roku brała udział w wyjeździe dydaktycznym na Maltę w ramach Erasmus+, gdzie rozwijała dotychczasowe umiejętności i nabierała nowych doświadczeń. Od 2015 roku opiekun roku oraz koordynator klas patronackich na kierunku Grafika Komputerowa i produkcja multimedialna. W 2013 roku uzyskała dyplom w zawodzie fotografa oraz uczestniczyła w kursach fotografii zaawansowanej.
W latach 2012-2015 udzielała się aktywnie w uczelnianym radio (dziennikarka radiowa, wydawca, sekretarz redakcji), a także wspierała działania m.in. Klubu Akademickiego IQ, Rzeszowskiej Akademii Inspiracji czy Działu Promocji (grafiki i zdjęcia z wydarzeń na Uczelni). W latach 2014-2015 jako stażysta asystent w WSIiZ była zastępcą redaktora naczelnego w radioeter.fm. Studentka Roku w kategorii „WSIiZtak-owiec – WSIiZ na TAK!” w Plebiscycie Student Roku 2015 oraz Absolwentka Roku 2015.

 

https://orcid.org/0000-0001-8394-7483

Piechnik G., Infografika w relacjonowaniu i tłumaczeniu konfliktów zbrojnych, w Bąk T. (red.) Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych, WSIiZ, Naukowe Wydawnictwo IVG, 2020

Piechnik G., #Instalanguage, The Latest Trends in the Polish Language As a Result of the Expansion of Digital Forms of Communication, w: “Social Communication”, vol. 3, nr 2(16)2017, str. 42–47. 2.

 

Wystawy:

2021 – „Siła Obrazu”, MOK Żory, wystawa pracowników Katedry Projektowania Graficznego oraz Zakładu Grafiki Komputerowej

2017 – „Rzeszów malowany światłem”, Klub IQ, WSIiZ Rzeszów

2014 – „Opuszczone, zapomniane miejsca”, Rzeszowski Inkubator Kultury

Prowadzone przedmioty:

Podstawowe oprogramowanie graficzne, Pracownia projektowania graficznego, Podstawy infografiki, Graficzna wizualizacja danych, Podstawy komunikowania wizualnego, Projektowanie informacji wizualnej,Pracownia technik projektowania i technik przekazu, Kreatywna edycja obrazu, DTP, Corporate Identity, Projektowanie znaku i systemów identyfikacji wizualnej, Warsztat video, Pracownia wideo, Tworzenie scenariuszy i storyboarding, Podstawy infografiki oraz Wizualizacja danych i infografika.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Gabriela Piechnik-Czyż
Zakład Grafiki Komputerowej
e-mail: gpiechnik@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386A
p. KM13
tel.: 017 /866 14 49


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Studenci dzienni:
Wtorki, godzina 11:30 – 12:30, online BB lub Webex
(Proszę o mailowe potwierdzenie uczestnictwa w konsultacjach.)

Studenci zaoczni:
Niedziele w czasie zjazdów kierunku 11:30-12:30 lub tuż przed i tuż po wspólnych zajęciach.
online: BB lub Webex
(Proszę o mailowe potwierdzenie uczestnictwa w konsultacjach.)

Terminy konsultacji projektowych dostępne na BlackBoard.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021