BIP WSIiZ

Dr Gabriela Piechnik-Czyż

Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Grafika komputerowa i Produkcja Multimedialna.

Adiunkt w Zakładzie Grafiki Komputerowej.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2015 roku.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej, rok 2023, temat rozprawy: Infografika w tabloidach i prasie opiniotwórczej na przykładzie „Gazety Wyborczej” i „Faktu”). Magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej, spec. reklama i public relations (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, rok 2015). 

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół komunikacji wizualnej. Specjalizuje się w grafice 2D (zwłaszcza związanej z DTP, grafiką informacyjną) oraz video i fotografii. Rozwijając swoje zainteresowania oraz umiejętności w latach 2019-2020 uczestniczyła w wielu kursach, m.in. gammifikacja w edukacji wyższej, nowoczesne technologie w edukacji, tworzenie infografik, project manager, specjalista ds. marketingu, czy też komunikacja w dydaktyce.

W latach 2019-2020 Dyrektor ds. Produkcji Multimedialnych WSIiZ. Do 2020 roku opiekowała się też uczelnianą telewizją INTRO TV.
W 2018 roku brała udział w wyjeździe dydaktycznym na Maltę w ramach Erasmus+, gdzie rozwijała dotychczasowe umiejętności i nabierała nowych doświadczeń. Od 2015 roku opiekun roku oraz koordynator klas patronackich na kierunku Grafika Komputerowa i produkcja multimedialna. W 2013 roku uzyskała dyplom w zawodzie fotografa oraz uczestniczyła w kursach fotografii zaawansowanej.
W latach 2012-2015 udzielała się aktywnie w uczelnianym radio (dziennikarka radiowa, wydawca, sekretarz redakcji), a także wspierała działania m.in. Klubu Akademickiego IQ, Rzeszowskiej Akademii Inspiracji czy Działu Promocji (grafiki i zdjęcia z wydarzeń na Uczelni). W latach 2014-2015 jako stażysta asystent w WSIiZ była zastępcą redaktora naczelnego w radioeter.fm. Studentka Roku w kategorii „WSIiZtak-owiec – WSIiZ na TAK!” w Plebiscycie Student Roku 2015 oraz Absolwentka Roku 2015.

 

https://orcid.org/0000-0001-8394-7483

 

Stańdo, J.; Piechnik-Czyż, G.; Adamski, A.; Fechner, Ż. The COVID-19 Pandemic and the Interest in Prayer and Spirituality in Poland According to Google Trends Data in the CONTEXT of the Mediatisation of Religion Processes. Religions2022, 13, 655. https://doi.org/10.3390/rel13070655

Piechnik-Czyż G., (2022), The potential of infographics – an overview of the literature and research on infographics. W: New technologies in social and marketing communication, red. Sławomir Gawroński, Marcin Szewczyk, Łukasz Bis. Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2022, ISBN: 978-83-66551-31-2, s. 141-154.

Kaczmarek-Śliwińska, M.; Piechnik-Czyż, G.; Jupowicz-Ginalska, A.; Leonowicz-Bukała, I.; Adamski, A. Social Media Marketing in Practice of Polish Nationwide Catholic Opinion-Forming Weeklies: Case of Instagram and YouTube. Religions2022, 13, 19. https://doi.org/10.3390/rel13010019

Piechnik G., Infografika w relacjonowaniu i tłumaczeniu konfliktów zbrojnych, w Bąk T. (red.) Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych, WSIiZ, Naukowe Wydawnictwo IVG, 2020

Piechnik G., #Instalanguage, The Latest Trends in the Polish Language As a Result of the Expansion of Digital Forms of Communication, w: “Social Communication”, vol. 3, nr 2(16)2017, str. 42–47. 2.

 

Wystawy:

2021 – „Siła Obrazu”, MOK Żory, wystawa pracowników Katedry Projektowania Graficznego oraz Zakładu Grafiki Komputerowej

2017 – „Rzeszów malowany światłem”, Klub IQ, WSIiZ Rzeszów

2014 – „Opuszczone, zapomniane miejsca”, Rzeszowski Inkubator Kultury

Prowadzone przedmioty:

Podstawowe oprogramowanie graficzne, Pracownia projektowania graficznego, Podstawy infografiki, Graficzna wizualizacja danych, Podstawy komunikowania wizualnego, Projektowanie informacji wizualnej, Pracownia technik projektowania i technik przekazu, Kreatywna edycja obrazu, DTP, Corporate Identity, Projektowanie znaku i systemów identyfikacji wizualnej, Warsztat video, Pracownia wideo, Pracownia Fotografii Cyfrowej, Tworzenie scenariuszy i storyboarding, Podstawy infografiki oraz Wizualizacja danych i infografika.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Zakład Grafiki Komputerowej
Kampus WSIiZ w Kielnarowej
Centrum Edukacji Międzynarodowej
Pokój KM13
tel.: 017 /866 14 49
e-mail: gpiechnik@wsiz.edu.pl
Kielnarowa 386A
36-020 Tyczyn


KONSULTACJE

Studenci dzienni:
Środy 11:30-12:30, KM13

Studenci zaoczni:
Niedziele w czasie zjazdów kierunku 11:30-12:30 lub tuż przed i tuż po wspólnych zajęciach, KM13
online: Moodle forum lub Webex

 

Proszę o mailowe potwierdzenie uczestnictwa w konsultacjach.

Terminy konsultacji projektowych dostępne na Moodle.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content