BIP WSIiZ

Dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Kierownik Seminarium Doktoranckiego.

Dyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2003 roku.

       

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce
(Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, 2015 rok, temat książki habilitacyjnej: Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
(
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, 2002 rok, temat rozprawy doktorskiej: Instytucjonalne uwarunkowania struktur programowych telewizji ogólnopolskich wobec integracji europejskiej)

Absolwent Podyplomowych Studiów Europejskich Ośrodka Badań Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego
(2000 rok, temat pracy dyplomowej: Średniowiecze a granice Europy)

Magister kulturoznawstwa, ze specjalizacją filmoznawstwo
(Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, katedra Teorii Literatury, Teatru i Filmu, 1999 rok, temat pracy magisterskiej: Analiza formalna filmu Yasujiru Ozu „Późna jesień” z elementami podejścia semiotycznego)

       

Obecnie w pracy badawczej koncentruje się na krytycznej analizie dyskursu nowych mediów i komunikacji wizualnej jako narządzi komunikowania perswazyjnego oraz etycznej polityce publicznej.

W latach 2015-2016 pełnomocnik Prorektora ds. Nauki dla WAiNS, w latach 2015-2016 kierownik Zakładu Migracji i Stosunków Etnicznych Katedry Nauk Społecznych WAiNS, w latach 2014-2015 dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim, w 2013 roku koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi, w latach 2009-2014 kierownik Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi, w latach 2009-2010 animator RO EFS, w latach 1999-2012 kierownik Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi. Od 1996 roku kierownik, koordynator, ekspert w kilkudziesięciu projektach w ramach funduszy: EU-Consent, PRINCE, TEMPUS, CpF, PHARE, European SPES Forum, EFS, Polska Pomoc MSZ, MEN, UKIE. W latach 1996-2014 pracownik Instytutu Europejskiego w Łodzi.

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – sekcja polityki publicznej (od 2016); członek European Academic Network on Romani Studies (od 2015); członek Gypsy Lore Society (od 2015); członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (od 2014); członek Team Europe (od 2004); pracownik dydaktyczny (od 1996); uprawnienia nauczycielskie od 2011; stypendysta Jean Monnet Doctoral Grant; staże naukowe na Uniwersytecie w Amsterdamie, Uniwersytecie w Aarhus, w ZKM – Karlsruhe oraz EMR – Saarbrucken i w Instytucie Europejskim we Florencji (European University Institute – Fiesole); redaktor naczelny Studenckiego Naukowego Czasopisma Internetowego TH!NK WSIiZ; członek redakcji naukowej „Studia Romologica”; redaktor tematyczny „Social Communication. Online Journal”; opiekun kół naukowych: KN Antropologii kultury oraz Filmoznawczego KN; tutor w programie Studia Ambitnego Studenta; lider programu Podstawy krytycznego myślenia Rzeszowskiej Akademii Inspiracji. Recenzent w czasopismach: „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” Uniwersytetu Gdańskiego; „Roczniki kulturoznawcze” Instytutu Kulturoznawstwa KUL; „Estetyka i Krytyka” kwartalnik filozoficzno-estetyczny Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego; „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” Uniwersytetu Rzeszowskiego; „Ethos” Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL; „Studia Romologica”; „Profilkatyka Społeczna i Resocjalizacja” Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego; „Kultura i edukacja”. Redaktor wydawnictw: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi,  Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Zarząd Główny Ligi Kobiet Polskich, Centrum Informacji Europejskiej UKIE, Wydawnictwo Instytutu Europejskiego w Łodzi, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

 

https://orcid.org/0000-0002-4291-8317

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e709291878c28a047398061

       

Szewczyk, Marcin, 2022. „Linguistic Discriminati on Against the Roma in the Polish-Language Web 2.0 Discourse” Rocznik Nauk Społecznych tom 14(50), nr 2, Czerwiec: 97-117. https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/17333/16405, https://doi.org/10.18290/rns22502.6.

Szewczyk, Marcin, Andrzej Adamski. 2022.  “A Threat, a New Religion or a Chance For Immortality? Polish Opinion-Forming Press Discourse on Transhumanism.” European Journal of Science and Theology vol.18, no.2, April: 25-40. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue18.html.

Przywara, Barbara, Andrzej Adamski, Andrzej Kiciński, Marcin Szewczyk, and Anna Jupowicz-Ginalska. 2021. “Online Live-Stream Broadcasting of the Holy Mass during the COVID-19 Pandemic in Poland as an Example of the Mediatisation of Religion: Empirical Studies in the Field of Mass Media Studies and Pastoral Theology.” Religions 12, no. 4: 261. https://doi.org/10.3390/rel12040261.

Jupowicz-Ginalska, Anna, Marcin Szewczyk, Andrzej Kiciński, Barbara Przywara, and Andrzej Adamski. 2021. “Dispensation and Liturgy Mediated as an Answer to COVID-19 Restrictions: Empirical Study Based on Polish Online Press Narration.” Religions 12, no. 2: 127. https://doi.org/10.3390/rel12020127.

Szewczyk, Marcin.2019. “O skutkach nadmiernej eksploracji stylistyki – „Zerwany kłos”.” Kultura i edukacja 3: 163–82. https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.12.

Orzechowska-Wacławska, Joanna, and Marcin Szewczyk. 2019. “Populizm, tożsamość narodowa i nacjonalizm.” In Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski. Oceny i wnioski Team Europe, edited by Jan Barcz, and Zbigniew Czachór, 85–9. Warszawa: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce.

Bartosz, Adam, and Marcin Szewczyk. 2019. “Cyganie/Romowie w Polsce – początki.” In Romowie, edited by Beata Machul-Telus, 11–25. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Szewczyk, Marcin. 2018. “„Wyrok na Węgrzech” – analiza kontekstowo dyskursywna” Studia Romologica 11: 281–97.

Szewczyk, Marcin. 2017. “Wpływu sformalizowanych struktur reprezentacji Romów na kształt polityki romskiej w Polsce.” In Wielowymiarowość polityk publicznych – między centralizmem a lokalizmem, edited by Robert Kmieciak, and Paweł Antkowiak,  21–32. Poznań: Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Szewczyk, Marcin. 2017. “Krytyczna analiza „cygańskiego” dyskursu internetowego (społecznościowego).” In Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii, edited by Dorota Piontek, and Szymon Ossowski, 217-30. Nowy Targ: Wydawnictwo ToC,

Szewczyk, Marcin. 2017. “W poszukiwaniu swojego miejsca.” Studia Romologica 10: 268–75.

Szewczyk, Marcin. 2017. “Pop-ewolucja czwartej władzy.” In Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, edited by Andrzej Adamski, Sławomir Gawroński, and Marcin Szewczyk, 337–49. Warszawa: ASPRA.

Szewczyk, Marcin. 2017. “Modernizacja etnicznego kapitału ludzkiego – przypadek Romów.” Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 3/51: 305–15.

Szewczyk, Marcin. 2017. “Romanipen – największa wartość kultury romskiej?” In Światy Cyganów. Problemy Romów, edited by Cezary Olbracht-Prondzyński, and Bronisława Dejna, 35–55. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Prowadzone przedmioty:

Pracownia projektowania liternictwa i typografii, Analiza dyskursu medialnego, Pragmatyka językowa, Język perswazji i reklamy, Stylistyka języka polskiego, Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, Nauka o komunikowaniu, Proseminarium doktorskie, Proseminarium licencjackie.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ
Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
e-mail: mszewczyk@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA 246

Instagram
Facebook
blog Nie pa Rromanes ale o Romach
Academia.edu
Pinterest


KONSULTACJE

 

Konsultacje 2022/2023

Konsultacje mailem – na bieżąco: mszewczyk@wsiz.edu.pl

Konsultacje indywidualne i grupowe online – po wcześniejszym umówieniu mailem – na platformie Webex

Konsultacje w formie tradycyjnej F2F – po wcześniejszym umówieniu mailem i/lub po każdych zajęciach

Pokój konsultacji

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content