BIP WSIiZ

Dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Mediów i Komunikacji Społecznej.

Kierownik Seminarium doktoranckiego w dyscyplinie Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach.

Dyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2003 roku.

֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ 

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce
(Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, 2015 rok, temat książki habilitacyjnej: Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
(
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, 2002 rok, temat rozprawy doktorskiej: Instytucjonalne uwarunkowania struktur programowych telewizji ogólnopolskich wobec integracji europejskiej)

֍  ֍  ֍  ֍

Absolwent Podyplomowego Studium Muzeologicznego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego
(2024 rok, temat pracy dyplomowej: Muzealnicza mediatyzacja)

Absolwent Podyplomowych Studiów Europejskich Ośrodka Badań Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego
(1996 rok, temat pracy dyplomowej: Średniowiecze a granice Europy)

Magister kulturoznawstwa, ze specjalizacją filmoznawstwo
(Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, katedra Teorii Literatury, Teatru i Filmu, 1995 rok, temat pracy magisterskiej: Analiza formalna filmu Yasujiru Ozu „Późna jesień” z elementami podejścia semiotycznego)

֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ 

Obecnie w pracy badawczej koncentruje się na krytycznej analizie dyskursu nowych mediów i komunikacji wizualnej jako narządziach komunikowania perswazyjnego oraz etnicznej polityce publicznej.

֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ 

Od 2022 roku członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach.
Od 2019 roku członek Komisji Dyscyplinarnej  ds. Nauczycieli Akademickich WSIiZ.
Od 2016 roku koordynator Zespołu Roboczego WSIiZ ds HR Excellence in Research.
W latach 2017-2021 nauczyciel w gimnazjum, liceum ogólnokształcącym i szkole podstawowej Marcina Gortata Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
W latach 2015-2016 pełnomocnik Prorektora ds. Nauki dla WAiNS.
W latach 2015-2016 kierownik Zakładu Migracji i Stosunków Etnicznych Katedry Nauk Społecznych WAiNS.
W latach 2014-2015 dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
W 2013 roku koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi.
W latach 2009-2014 kierownik Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi.
W latach 1996-2014 pracownik Instytutu Europejskiego w Łodzi.
W latach 1999-2012 kierownik Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi.
W latach 2009-2010 animator RO EFS.
Od 1996 roku kierownik, koordynator, ekspert w kilkudziesięciu projektach w ramach funduszy: NAWA, Erazmus+, Mechanizm Finansowy EOG, MKiDN, EU-Consent, PRINCE, TEMPUS, CpF, PHARE, European SPES Forum, EFS, Polska Pomoc MSZ, MEN, UKIE.

֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ 

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – sekcja polityki publicznej (od 2016, od 2022 członek Rady sekcji); członek European Academic Network on Romani Studies (od 2015); członek Gypsy Lore Society (od 2015); członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (od 2014); członek Team Europe (od 2004); pracownik dydaktyczny (od 1996); uprawnienia nauczycielskie od 2011; stypendysta Jean Monnet Doctoral Grant; staże naukowe na Uniwersytecie w Amsterdamie, Uniwersytecie w Aarhus, w ZKM – Karlsruhe oraz EMR – Saarbrucken i w Instytucie Europejskim we Florencji (European University Institute – Fiesole); redaktor naczelny Studenckiego Naukowego Czasopisma Internetowego TH!NK WSIiZ; członek redakcji naukowej „Studia Romologica”; redaktor tematyczny „Social Communication. Online Journal”; opiekun kół naukowych: Pracownia Artystycznych Form Użytkowych, KN Antropologii kultury oraz Filmoznawczego KN; tutor w programie Studia Ambitnego Studenta; lider programu Podstawy krytycznego myślenia Rzeszowskiej Akademii Inspiracji.
Recenzent w czasopismach: „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” Uniwersytetu Gdańskiego; „Roczniki kulturoznawcze” Instytutu Kulturoznawstwa KUL; „Estetyka i Krytyka” kwartalnik filozoficzno-estetyczny Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego; „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” Uniwersytetu Rzeszowskiego; „Ethos” Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL; „Studia Romologica”; „Profilkatyka Społeczna i Resocjalizacja” Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego; „Kultura i edukacja”.
Redaktor wydawnictw: WSIiZ Rzeszów, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi,  Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Zarząd Główny Ligi Kobiet Polskich, Centrum Informacji Europejskiej UKIE, Wydawnictwo Instytutu Europejskiego w Łodzi, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

 

https://orcid.org/0000-0002-4291-8317

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e709291878c28a047398061

⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎

Szewczyk, Marcin, 2022. „Linguistic Discriminati on Against the Roma in the Polish-Language Web 2.0 Discourse” Rocznik Nauk Społecznych tom 14(50), nr 2, Czerwiec: 97-117. https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/17333/16405, https://doi.org/10.18290/rns22502.6.

Szewczyk, Marcin, Andrzej Adamski. 2022.  “A Threat, a New Religion or a Chance For Immortality? Polish Opinion-Forming Press Discourse on Transhumanism.” European Journal of Science and Theology vol.18, no.2, April: 25-40. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue18.html.

Przywara, Barbara, Andrzej Adamski, Andrzej Kiciński, Marcin Szewczyk, and Anna Jupowicz-Ginalska. 2021. “Online Live-Stream Broadcasting of the Holy Mass during the COVID-19 Pandemic in Poland as an Example of the Mediatisation of Religion: Empirical Studies in the Field of Mass Media Studies and Pastoral Theology.” Religions 12, no. 4: 261. https://doi.org/10.3390/rel12040261.

Jupowicz-Ginalska, Anna, Marcin Szewczyk, Andrzej Kiciński, Barbara Przywara, and Andrzej Adamski. 2021. “Dispensation and Liturgy Mediated as an Answer to COVID-19 Restrictions: Empirical Study Based on Polish Online Press Narration.” Religions 12, no. 2: 127. https://doi.org/10.3390/rel12020127.

Szewczyk, Marcin.2019. “O skutkach nadmiernej eksploracji stylistyki – „Zerwany kłos”.” Kultura i edukacja 3: 163–82. https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.12.

Orzechowska-Wacławska, Joanna, and Marcin Szewczyk. 2019. “Populizm, tożsamość narodowa i nacjonalizm.” In Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski. Oceny i wnioski Team Europe, edited by Jan Barcz, and Zbigniew Czachór, 85–9. Warszawa: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce.

Bartosz, Adam, and Marcin Szewczyk. 2019. “Cyganie/Romowie w Polsce – początki.” In Romowie, edited by Beata Machul-Telus, 11–25. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Szewczyk, Marcin. 2018. “„Wyrok na Węgrzech” – analiza kontekstowo dyskursywna” Studia Romologica 11: 281–97.

Szewczyk, Marcin. 2017. “Wpływu sformalizowanych struktur reprezentacji Romów na kształt polityki romskiej w Polsce.” In Wielowymiarowość polityk publicznych – między centralizmem a lokalizmem, edited by Robert Kmieciak, and Paweł Antkowiak,  21–32. Poznań: Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Szewczyk, Marcin. 2017. “Krytyczna analiza „cygańskiego” dyskursu internetowego (społecznościowego).” In Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii, edited by Dorota Piontek, and Szymon Ossowski, 217-30. Nowy Targ: Wydawnictwo ToC,

Szewczyk, Marcin. 2017. “W poszukiwaniu swojego miejsca.” Studia Romologica 10: 268–75.

Szewczyk, Marcin. 2017. “Pop-ewolucja czwartej władzy.” In Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, edited by Andrzej Adamski, Sławomir Gawroński, and Marcin Szewczyk, 337–49. Warszawa: ASPRA.

Szewczyk, Marcin. 2017. “Modernizacja etnicznego kapitału ludzkiego – przypadek Romów.” Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 3/51: 305–15.

Szewczyk, Marcin. 2017. “Romanipen – największa wartość kultury romskiej?” In Światy Cyganów. Problemy Romów, edited by Cezary Olbracht-Prondzyński, and Bronisława Dejna, 35–55. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Prowadzone przedmioty:

Pracownia projektowania liternictwa i typografii, Historia, analiza i interpretacja filmu, Język perswazji i reklamy, Stylistyka języka polskiego, Typografia, Proseminarium doktorskie, Proseminarium.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ
Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej
Seminarium Doktoranckie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach
e-mail: mszewczyk@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
tel./sms: 691 992 688

Instagram
Facebook
blog Nie pa Rromanes ale o Romach
Academia.edu
Pinterest


KONSULTACJE

 
Konsultacje 2023/2024

Konsultacje mailem – na bieżąco: mszewczyk@wsiz.edu.pl

Konsultacje indywidualne i grupowe online – po wcześniejszym umówieniu mailem – na platformie Webex

Konsultacje w formie tradycyjnej F2F – po wcześniejszym umówieniu mailem i/lub po każdych zajęciach

Pokój konsultacji

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content