BIP WSIiZ

Dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ

Prezydent WSIiZ

Pomysłodawca, główny twórca, wieloletni Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie termodynamiki stopów (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, rok 1986), doktor nauk technicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, rok 1978), magister inżynier (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, rok 1973).

Do 1990 roku zajmował się przede wszystkim badaniami z obszaru inżynierii materiałowej, między innymi w latach 1973 – 1979 pracował w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, kierując zespołem, który rozwiązał problemy technologiczne związane z produkcją miedzi w Hucie Miedzi Głogów II. Przez wiele lat pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej, w której pełnił m. in. funkcję Prorektora w latach 1990 – 1993. Autor blisko 100 artykułów, 25 raportów, ponad 100 ekspertyz oraz 7 patentów.

Obecnie główny obszar jego zainteresowań związany jest z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, jak też tworzeniem infrastruktury okołobiznesowej z zakresu edukacji, badań i doradztwa.

Od wielu lat zaangażowany w działania na rzecz stworzenia efektywnego systemu szkolnictwa wyższego opartego na zasadach rzetelnej konkurencji, inicjator przedsięwzięć na rzecz unowocześniania polskich szkół wyższych. Autor wielu publikacji i ekspertyz na temat systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. To m. in. dzięki jego staraniom studenci uczelni niepaństwowych otrzymują stypendia finansowane z budżetu państwa.

Współtwórca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości i współorganizator jego agend. Pomysłodawca wielu inicjatyw edukacyjnych i społecznych, m. in.: Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów (RSM), sieci Centrów Wspierania Biznesu (CWB), Centrum Korespondencyjnego EURO INFO. Współzałożyciel prestiżowego wydawnictwa Copernicus Center Press, powołanego z inicjatywy ks. prof. Michała Hellera. W latach 1994 – 1996 współinicjator i trener pierwszego w Polsce szkolenia satelitarnego z zakresu zarządzania firmą. W latach 2004 – 2006 oraz 2008 – 2016 Prezes Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji Konfederacji Lewiatan.

Odznaczony m. in. Krzyżem Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Polskiej Akademii Nauk oraz Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Od 2017 roku jest Honorowym Obywatelem Miasta Rzeszowa.

Od kilku lat zaangażowany w badania i analizy dot. rozwiązania kluczowych wyzwań cywilizacyjnych. Tezą przewodnią jest stwierdzenie, że redukcja emisji gazów cieplarnianych jest tylko warunkiem koniecznym uratowania cywilizacji. Niezbędna jest także  stopniowa rezygnacja z przemysłowego systemu produkcji żywności na rzecz takiego, który będzie w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

Jeszcze możemy uratować naszą cywilizację. Zapraszam na mój blog: ZIELONY BLOG WSIiZ

Jego pasją jest kontakt z przyrodą, na łonie której stara się spędzać każdą wolną chwilę. Z pasją zbiera grzyby i wytwarza wzmacniające zdrowie nalewki owocowe. Wielką radość sprawia mu zwiedzanie zespołów pałacowo-parkowych oraz zgłębianie procesów cywilizacyjnych.

orcid.org/0000-0001-9945-8385

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 • Konrad Szychowski, Bartosz Skóra, Tadeusz Pomianek. Effect of the elastin-derived peptides (VGVAPG and VVGPGA) on breast (MCF-7) and lung (A549) cancer cell lines in vitro. BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY 2022, 151; 113149. ISSN 0753-3322
 • Konrad A. Szychowski, Bartosz Skóra, Tadeusz Pomianek, Jan Gmiński. Inonotus obliquus – from folk medicine to clinical use. Journal of Traditional and Complementary Medicine, 2021, 11, 4; 293-302. ISSN 2225-4110
 • Jacek Rodzinka, Tomasz Skica, Tadeusz Pomianek. Productivity and Competitiveness of the Agricultural Sector in Poland. YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, VOL. 2021, 14(24), s. 139-158, DOI: 10.7172/1689-9024.YARS.2021.14.24.6
 • Konrad A. Szychowski, Tadeusz Pomianek, · Jan Gmiński, Elastin-Derived Peptide VGVAPG Affects Production and Secretion of Testosterone in Mouse Astrocyte In Vitro, Neurochemical Research, 2020, 45, 2; 385-394. ISSN 0364-3190
 • Konrad A. Szychowski, Tadeusz Pomianek, · Jan Gmiński, Elastin-Derived Peptide VGVAPG Affects Production and Secretion of Testosterone in Mouse Astrocyte In Vitro, Neurochemical Research, online 2019, 2020.
 • Konrad A. Szychowski, Danylo V. Kaminskyy, Marcin L. Leja, Anna P. Kryshchyshyn, Roman B. Lesyk, Jakub Tobiasz, Maciej Wnuk, Tadeusz Pomianek, Jan Gmiński. Anticancer properties of 5Z-(4-fluorobenzylidene)-2-(4-hydroxyphenylamino)-thiazol-4-one. Scientific Reports (ISSN 2045-2322). 9, Article number: 10609. 2019. DOI:10.1038/s41598-019-47177-6
 • Szychowski K., Rybczyńska-Tkaczyk K., Tobiasz J., Yelnytska-Stawarz V., Pomianek T., Gmiński J. Biological and anticancer properties of Inonotus obliquus extracts. PROCESS BIOCHEMISTRY, 2018, 73: 180-187. ISSN 1359-5113
 • Pomianek T., Skica T., Pater R., Tarnawska E., Sektor publiczny w Polsce. Efektywność w dobie kryzysu, Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse nr 3/2009
 • Pomianek T., Onderka B., Romanowska J., Wnuk G., Wypartowicz J., Solubility of lead in liquid iron and the assessment of Fe-Pb system [w:] Archives of Metallurgy and Materials, Volume 49, Issue 1, 2004, Pages 143-15
 • Pomianek T., Wnuk G., Romanowska J., Influence of In on the activity of zinc in liquid (tin+zinc+indium), [w:] Journal of Chemical Thermodynamics, Volume 35, Issue 5, May 2003, Pages 711-717
 • Pomianek T., Conditions for Success in a Contemporary Education Market, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 1/2003;
 • Romanowska, J., Pomianek, T., Wnuk, G., An experimental study on thermodynamics of the Cu-Fe-As and Cu-Fe-As-RE liquid solutions, Archives of Metallurgy, Volume 46, Issue 3, 2001, Pages 258-259
 • Wnuk, G., Pomianek, T., Romanowska, J., Rychlewski, M., Influence of Ag on the activity of Zn in {(1 – X1 – X2)Sn + X1Zn + X2Ag}(l) at T = 903 K, [w:] Journal of Chemical Thermodynamics Volume 29, Issue 9, September 1997, Pages 931-939
 • Midura, J., Pomianek, T., Activity of Pb in the alloy: {(1 – x)Cu + xPb} (l), [w:] The Journal of Chemical Thermodynamics, Volume 26, Issue 5, May 1994, Pages 507-513
 • Pomianek, T., Midura, J., Wnuk, G., Influence of ianthanum on the activity of Pb in {(1 – x1 – x2)Cu + x1Pb + x2La}(I) for x1, x2 ≪ 1 at the temperature 1473 K, [w:] The Journal of Chemical Thermodynamics, Volume 23, Issue 8, August 1991, Pages 803-807
 • Pomianek, T., Midura, J., Influence of Ce on the activity of Pb in {(1 – x1 – x2)Cu + x1Pb + x2Ce}(l) for x1, x2 ≪ 1 at the temperature 1473 K, [w:] The Journal of Chemical Thermodynamics, Volume 22, Issue 10, October 1990, Pages 949-954,IN1-IN2,955
 • Pomianek, T., LEAD ACTIVITY IN Ni-Pb-B AND Ni-Pb-Cr LIQUID DILUTED SOLUTIONS, [w:] Transactions of the Japan Institute of MetalsVolume 29, Issue 3, Mar 1998, Pages 216-223
 • Pomianek T., Influence of aluminium and copper, as well as of relative difference of ionic volumes, on the activity of Pb in {(1 – x1 – x2)Ni + x1Pb + x2(Al or Cu)} for x1, x2 ≪ 1, The Journal of Chemical Thermodynamics, Volume 20, Issue 6, June 1988, Pages 665-674
 • Rychlewski M., Koperski S., Pomianek T., INFLUENCE OF TIN ON LEAD ACTIVITY IN Cu-Pb-Sn DILUTE SOLUTIONS, Transactions of the Japan Institute of Metals Volume 28, Issue 10, Oct 1987, Pages 781-787
 • Pomianek T., Thermodynamic Properties of Lead in Ni-Pb Solutions [THERMODYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN DES BLEIS IN Ni-Pb-LOESUNGEN.], Zeitschrift fuer Metallkunde/Materials Research and Advanced Techniques, Volume 77, Issue 6, June 1986, Pages 388-392
 • Pomianek T., Rychlewski M., EQUILIBRIUM SATURATION WITH METAL VAPOUR – A COMPETITIVE METHOD OF ACTIVITY DETERMINATION, Zeitschrift fuer Metallkunde/Materials Research and Advanced Techniques, Volume 77, Issue 2, February 1986, Pages 112-115
 • Pomianek, T., Golonka, J. Thermodynamic properties of dilute Cu–Fe–Pb solutions, Metals Technology, Volume 6, Issue 1, 1 November 1979, Pages 433-438

AUTORSTWO W MONOGRAFIACH/PODRĘCZNIKACH AKADEMICKICH

 • Pomianek T., Chłopecki J., Paszczyński S., W poszukiwaniu syntezy. O problemach szkolnictwa wyższego nie tylko w Polsce, wyd. WSIiZ Rzeszów 2004, str. 144, ISBN: 83-87658-65-0
 • Pomianek T., Chłopecki J., Hall A., Misiąg W., Rybiński K. I., Szczepański M. S., Śpiewak P., Czas na sanację, wyd. WSIiZ Rzeszów 2003, ss.118, ISBN: 8387658480
 • Pomianek T. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. WSIiZ Rzeszów 1999, ss. 151
 • Pomianek T., Wspólny Rynek Europejski – szanse i bariery dla małych i średnich przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów 1998, s. 92
 • Pomianek T., Program promocji województwa rzeszowskiego, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów 1996, ss. 225
 • T. Pomianek, A. Rozmus, In Quest for Right Way. Polish Science and Higher Education Against International Background, [in:] Poland – Serbia. The Challenges of the Scientific Cooperation, ed. Zbigniew Paszek, wyd. A. Frycz Modrzewski Kraków University, Kraków 2010, str. 229-245
 • Pomianek. T., Rozmus A., Modernizacja finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce [w:] Sporne kwestie strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, pod red. H. Samsonowicz, J. Sławiński, L. Szczucki, W. Tygielski, M. Ziółkowski , Warszawa 2010, s. 58-79.
 • Pomianek T., Rozmus A., Czy polską naukę i szkolnictwo wyższe stać na zmiany? [w:] Nauka i szkolnictwo wyższe, red. Maciołek R., Maik W., Sikora K., Bydgoszcz 2009, s. 127 – 146
 • Pomianek T., Uczelnia a rynek pracy – w poszukiwaniu utraconej synergii [w:] Uniwersytet – społeczeństwo – gospodarka, red. Chłopecki J., Wydawnictwo WSIiZ, 2006, s.75 – 109
 • Pomianek T., Chłopecki J., Pokolenie Jana Pawła II, [w:] „Jakie państwo?”, red. ks. Cypryś A., ks. Grabarz A., Szluz B., wyd. WSIiZ Rzeszów 2005, ISBN 83-89326-07-8
 • Pomianek T., Co z tą edukacją? Nie do końca subiektywna analiza stanu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego [w:] W poszukiwaniu syntezy. O problemach szkolnictwa wyższego nie tylko w Polsce, red. Chłopecki J., Paszczyński S., Pomianek T., wyd. WSIiZ Rzeszów 2004
 • Pomianek T., Rozmus A., Polskie szkolnictwo wyższe – antidotum na problemy rynku pracy czy kuźnia bezrobotnych? [w:] Wiedza i kwalifikacje w okresie zmian. Rynek pracy intelektualnej w regionach peryferyjnych w dobie globalizacji, red. R. Fedyna, Studia o gospodarce 1/2002, Rzeszów 2002, s. 113-134
 • Pomianek T., Czy pasywność i nieudolność władzy szkodzi czy pomaga polskim uczelniom? [w:] Poza barierą czasu i przestrzeni. Księga jubileuszowa dla Jerzego Chłopeckiego, red. A. Rozmus, wyd. WSIiZ Rzeszów 2007, str. 147-163
 • Pomianek T., Rozmus A., Czy nasza młodzież to szansa czy problem? – Dylematy polskiego rynku pracy i polskiego szkolnictwa wyższego na tle krajów Unii Europejskiej, [w:] Sektor prywatny w szkolnictwie wyższym w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, Kielce 2003

Autor licznych materiałów dydaktycznych z zakresu zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi głównie dla studiów podyplomowych i kursów m.in.:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – we współpracy z Duńskim Instytutem Technologicznym (szkolenie małych i średnich firm), 1997
 • Zarządzanie projektem – na zlecenie Funduszu Współpracy dla pracowników Krajowej Izby Gospodarczej,1996
 • Aplikacje o środki pomocowe – na zlecenie Funduszu Współpracy w Warszawie, 1995
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – na zlecenie Ministerstwa Pracy w Warszawie (szkolenie kierowników urzędów pracy z całej Polski), 1995
 • Przygotowanie studium przedinwestycyjnego Feasibility Study – na zlecenie Biura Projektów zakładów Azotowych w Tarnowie, 1994
 • Zarządzanie firmą – szkolenie satelitarne (w wersji video) na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 1993

MATERIAŁY KONFERENCYJNE O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

 • Pomianek T., Autonomia tak, ale i odpowiedzialność, [w:] Autonomia uczelni i środowiska akademickiego – odpowiedzialność i etos akademicki, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Warszawa 2017, str. 76-79.
 • Pomianek T., Kształcenie obcokrajowców szansą dla polskiej gospodarki oraz szczególnie efektywny sposób kompensacji skutków niżu demograficznego, [w:] Świat współpracy – świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Małopolski i Polski w warunkach podwyższonej niepewności, red. J. Woźniak, Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2015, s.187 – 206.
 • Wystąpienie podczas obchodów 10–lecia Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, [w:] Perspektywy uczelni niepublicznych w strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego, pod red. J. Malec, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, s. 33-37.
 • Pomianek T., Rozmus A., Nauka – Uczelnie – Innowacje [w:] I Kongres Innowacyjnej Gospodarki; Warszawa 25 czerwiec 2010
 • Pomianek T., Rozmus A., Modernizacja finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce [w:] Konferencja Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: Sporne kwestie strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, Warszawa 17-18 luty 2010
 • Pomianek T., Bariery współpracy gospodarczej pomiędzy polską i Ukrainą – Raport [w:] Szczyt gospodarczy Polska-Ukraina 23-24 maja 1998, Rzeszów 1998, s. 7-21
 • Pomianek T., Instytut Współpracy Gospodarczej – Projekt [w:] Szczyt gospodarczy Polska –Ukraina 23-24 maja 1998, Rzeszów 1998, s. 24-31

RAPORTY I EKSPERTYZY

 • Pomianek T., Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, opracowanie zbiorowe, marzec 2010 (uaktualnienie).
 • Pomianek T. (współautor), Utworzenie Energetyki Podkarpackiej, styczeń 2005.
 • Pomianek T. (współautor), Analiza ekonomiczno-finansowa do koncepcji utworzenia Energetyki Podkarpackiej, luty 2005.
 • Pomianek T., Opinie i sugestie do Programu Operacyjnego „Wiedza i kompetencje”, WSIiZ Rzeszów 2005.
 • Pomianek T., Nowe podejście do standardów nauczania, WSIiZ Rzeszów 2005.
 • Pomianek T., Rozmus A., Witkowski K., Bienia M., Rynek pracy w Unii Europejskiej, WSIiZ, Rzeszów 2005 (uaktualnienie).
 • Pomianek T., Rozmus A., Witkowski K, Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, wyd. WSIiZ, marzec 2003.
 • Pomianek T., Chłopecki J., Grygiel P., Grzesik A., Strojny J., Witkowski K., Raport o Województwie Podkarpackim, Rzeszów 2003.
 • Pomianek T., Dr Nerb G., Wargacki M., Nill S., Stangl A., Dąbrowska M., The World Economic Survey – Badania dla Polski, czerwiec 2003.
 • Pomianek T. i in. Recenzja raportu IBnGR: Sytuacja szkolnictwa wyższego w Polsce, Rzeszów 2001, s. 16.
 • Pomianek T., Tittinger A., Pudło M., Kapusta A., Pulewski T., Restrukturyzacja przedsiębiorstw w wiodących ośrodkach miejskich województwa. Możliwości dywersyfikacji struktury gospodarczej w ośrodkach przemysłowych, ekspertyza dla Urzędu Marszałkowskiego, Rzeszów 2001.
 • Pomianek T., Chłopecki J., Paszczyński S., Raport o szkolnictwie wyższym, szkic na temat stanu aktualnego i jego genezy oraz niektóre propozycje zmian, Rzeszów 2000 , s. 24.
 • Pomianek T. i in., Bariery współpracy gospodarczej pomiędzy polską i Ukrainą – Raport [w:] Szczyt gospodarczy Polska-Ukraina 23-24 maja 1998, Rzeszów 1998, s. 7-21.
 • Pomianek T., Instytut Współpracy Gospodarczej – Projekt [w:] Szczyt gospodarczy Polska –Ukraina 23-24 maja 1998, Rzeszów 1998, s. 24-31.
 • Pomianek T., „Raport o szkolnictwie wyższym”, 1998.
 • Pomianek T., „Stan małych i średnich przedsiębiorstw w południowo-wschodniej Polsce:, (2 raporty: 1993 rok i 1997 rok, obejmował 4 województwa).
 • Pomianek T., (współautor), Strategia Województwa Podkarpackiego na lata 1999 – 2006, Rzeszów.
 • Pomianek T., i in., Raport o stanie small business’u w regionie południowo – wschodniej Polski, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów 1997, s. 442;
 • Pomianek T. i in., Program promocji województwa rzeszowskiego, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów 1996, s. 225.
 • Pomianek T. i in., Raport o stanie i kondycji small business’u w regionie południowo-wschodniej Polski, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów 1994, s. 311.
 1. Pomianek T., Yakymchuk A., Ensuring food security for the population through plant-based nutrition: collaboration between Poland and Ukraine, Organization and Management Series, 187/2023: https://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2024/01/187-Yakymchuk-Pomianek.pdf
 2. Jak uratować naszą planetę?, „Perspektywy” Newsletter Akademicki, grudzień 2023
 3. Polski system produkcji żywności do gruntownego remontu. „Nagle nie ma się czym leczyć”, „smogLAB”, 15.12.2023
 4. Jak uwolnić polski potencjał, „Rzeczpospolita, 9.10.2023 r.
 5. Cywilizacja żarcia, „Tygodnik Powszechny”, 24.05.2023
 6. Cywilizacja samobójców, „Rzeczpospolita, 29.02.2022 r.
 7. Co roku na śmietnik wyrzucamy 12 mld zwierząt, bo nie potrafimy ich zjeść, „Gazeta Wyborcza”, 22 września 2022.
 8. Pomianek T., „Niszcząca pogoń za studentem„, Forum Akademickie nr 12/2015
 9. Pomianek T., Szelc A., „Co premiuje algorytm?„, Forum Akademickie nr 12/2015
 10. Pomianek T., Czy musimy wrócić do jaskiń? [w:] Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności, red. A. Rozmus, W Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2015, s. 239- 242.
 11. Pomianek T., Dywersyfikacja źródeł przychodów a nie pogoń za studentem, [w:] Idea Uniwersytetu Reaktywacja, red. P. Sztompka, K. Matuszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s.253 – 266.
 12. Pomianek T., Zmiana systemu finansowania to konieczność polskich uczelni – część 1, PAUza Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności, nr 270, listopad 2014, str. 3-4.
 13. Pomianek T., Zmiana systemu finansowania to konieczność polskich uczelni – część 2, PAUza Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności, nr 271, listopad 2014, str. 2-3.
 14. Pomianek T., Miejmy wreszcie odwagę, [w:] Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, red. J. Woźnickiego, Warszawa 2013, s. 227 – 232.
 15. Pomianek T., Panie Boże daj nam zdrowie, Rzeczpospolita, 15.11.2013.
 16. Pomianek T., Bez rzetelnej konkurencji, Forum Akademickie nr 11/2012.
 17. Pomianek T., Jak szkolnictwo wyższe powinno wzmocnić innowacyjność gospodarki, [w:] Biuletyn Forum Debaty Publicznej „Szkolnictwo wyższe dla innowacyjności gospodarki”, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Nr 1 styczeń 2011., s. 20-21.
 18. Pomianek T., Rozmus A., The lack od competition mechanisms damages Polish universities and isolates them from the economic environment, [w:] Polish Market, Nr 3/2011, s. 50
 19. Pomianek T., Konieczne zmiany w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, PAUza Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności, Nr 79, Kraków 2010, str. 2-3.
 20. Pomianek.T., Rozmus A., Czy polską naukę i szkolnictwo wyższe stać na zmiany? [w:] Nauka i szkolnictwo wyższe, pod red. R. Maciołek, W. Maik, K. Sikora, Bydgoszcz 2009, s. 127 – 146.
 21. Pomianek T., Batalia o Jakość Nauki i Edukacji Polskiej, Gazeta Wyborcza; 26.10.2009.
 22. Pomianek T., Skica T., Efektywność sektora publicznego w Polsce. Próba oceny, Bistro.edu.pl, 8.06.2009.
 23. Pomianek T., Szkolnictwo wyższe na rozdrożu, Bistro.edu.pl, 6.02.2009.
 24. Pawłowski K., Pomianek T., Co grozi Polsce?, Bistro.edu.pl, 6.07.2009.
 25. Pawłowski K., Pomianek T., Państwo przed bramą wyższej uczelni, „Rzeczpospolita” 30.06.2009.
 26. omianek T., Prywatne szkoły chcą pieniędzy z budżetu, The Wall Street Jurnal. Polska, 27 listopada 2008
 27. Pomianek T., Batalia o jakość nauki i edukacji polskiej (Czyli czy jakość jest możliwa bez konkurencji?), 2008.
 28. Pomianek T., Czy pasywność i nieudolność władzy szkodzi czy pomaga polskim uczelniom? [w:] Poza barierą czasu i przestrzeni. Księga jubileuszowa dla Jerzego Chłopeckiego, red. A. Rozmus, Rzeszów 2007.
 29. Pomianek T., Z informatyką za pan brat, Computerword Polska, październik 2007, s. 18-22
 30. Pomianek T. Nie wierzymy, że możemy sobie pomagać, Gazeta Wyborcza, Rzeszów, grudzień 2007
 31. Pomianek T., Zarządzać inaczej, Ergo… Miesięcznik oświatowy, Rzeszów, 2006
  16. Pomianek T., Właśnie nadszedł czas dla lepszych, Kwartalnik Edukacyjny Rzeszów, 2006
 32. Pomianek T., Uczelnia wielu możliwości, Biały Orzeł, Rzeszów, grudzień 2006
 33. Pomianek T., Udana dekada, Nowiny, Rzeszów, 31.05.2006
 34. Pomianek T., Dać szansę każdemu, ale pomagać przede wszystkim lepszym,10-lecie WSIiZ Wydawnictwo Jubileuszowe, Rzeszów, czerwiec 2006
 35. Pomianek T., Informatyczny Potentat, Super Nowości, Rzeszów, 02.06.2006
 36. Pomianek T., Lepsi zawsze sobie poradzą, Życie Warszawy, 16.05.2006
 37. Chłopecki J., Pokolenie Jana Pawła II, współautor Pomianek T. [w:] „Jakie państwo?”, Rzeszów 2005.
 38. Pomianek T., Walne zgromadzenie zarządu polskiej gospodarki, Home & Market, 1 grudnia 2004
 39. Pomianek T., Efektywność czy żebractwo?, Tygodnik Powszechny 5 grudnia 2004
 40. Pomianek T., Rozmus A., Szkoły wyższe: czas zmienić ofertę, Rzeczpospolita 17 lipca 2002
 41. Pomianek T., Misja cywilizacyjna, Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy nr 3/2002, marzec 2002
 42. Pomianek T., Jaki model edukacji, Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy, luty 2002
 43. Pomianek T., Bon edukacyjny potrzebny od zaraz, Super Nowości, 23 stycznia 2002
 44. Pomianek T., Zreformować sektor publiczny!, Wprost, 4 listopada 2001
 45. Pomianek T., Wykształciliśmy kilkuset absolwentów, Eksperyment, 14 września 2001
 46. Pomianek T., Informacja – czynnik sukcesu, VIP, październik 2001
 47. Pomianek T., Bezrobocie odroczone, czyli z uczelni do urzędu pracy, Gazeta Wyborcza, luty 2002
 48. Pomianek T., Zreformować sektor publiczny!, „Wprost” 4 listopada 2001.

Prowadzone przedmioty: Kierowanie zespołami ludzkimi, Polska i Świat.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

Linki zdalnego dołączenia do wykładów z przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi: pobierz plik

„Życie na serio pełne jest wyzwań i problemów do rozwiązania, które zmieniają się jak w kalejdoskopie. Życie wygodne jest nudne i daje poczucie zmarnowanego czasu.”


DANE KONTAKTOWE

Dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ
Prezydent WSIiZ
e-mail: tpomianek@wsiz.edu.pl
Biuro Prezydenta, p. KM14


KONSULTACJE PREZYDENCKIE

Po uprzednim ustaleniu terminu:
Kierownik Biura Prezydenta – mgr Magdalena Chyłek
e-mail: mchylek@wsiz.edu.pl
tel.: 017/866 15 70


KONSULTACJE DYDAKTYCZNE

Po uprzednim ustaleniu terminu:
Kierownik Biura Prezydenta – mgr Magdalena Chyłek
Wtorek: 12.00-13.00
Czwartek: 12.00-13.30
Po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z Panią Magdaleną Chyłek 17/8661570

President of UITM in Rzeszów.

Creator and Co-founder of UITM in Rzeszów.

Habilitated doctor of technical sciences in the field of thermodynamics of alloys (AGH University of Science and Technology in Kraków, Faculty of Non-Ferrous Metals, 1986), doctor of technical sciences (AGH University of Science and Technology in Kraków, Faculty of Non-Ferrous Metals, 1978), Master’s degree (AGH University of Science and Technology in Kraków, Faculty of Non-Ferrous Metals, 1973).

Until 1990, he was mainly involved in research in the field of materials engineering. In the period of 1973 – 1979, he worked in Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice. While working there, he managed the team that solved technological problems related to the production of copper in Glogow II copper smelter. For many years he was a  researcher at the Rzeszów University of Technology, where, among other things, he performed the function of Vice-Rector in the years 1990 – 1993. 

Currently, his main area of ​​interest is related to the issues of human resources management, as well as the creation of business-related infrastructure in the field of education, research and consulting.

For many years, he has been involved in activities aimed at creating an effective system of higher education based on the principles of fair competition, initiator of projects of modernization of Polish universities. Author of many publications and expert opinions on the higher education system in Poland. Mainly, thanks to his efforts, students of non-state universities receive scholarships financed from the state budget.

Co-founder of University of Management and Administration in Zamosc and Tischner European University in Krakow. Founder and President of the Association of Entrepreneurship Promotion and co-organizer of its agendas. The originator of many educational and social initiatives, e.g. a network of Business Support Centers and Euro Info Centre. Co- founder of the prestigious publishing house called Copernicus Center Press, initiated by the priest Michał Heller. In the years 1994 – 1996 co-initiator and trainer of the first satellite training in Poland, in the field of company management. In the years 2004-2006 and 2008-2016 the President of the Polish Association of Private Employers in Education of the Lewiatan Confederation.

Awarded The Cross of the Rebirth of Poland, the Medal of the National Education Commission, the Award of the Polish Academy of Sciences and the Award of the Minister of National Education. Moreover, he has been an Honorary Citizen of the City of Rzeszów since 2017.

President Tadeusz Pomianek tries to spend every free moment outdoors because of the fact that he is passionate about communing with nature. His hobby is mushroom picking and making health-enhancing fruit tinctures. What is more, he enjoys visiting palace and park complexes but also exploring civilization processes.

PRESENTATIONS

SCIENTIFIC JOURNALS PUBLICATIONS

 • Konrad A. Szychowski, Bartosz Skóra, Tadeusz Pomianek, Jan Gmiński. Inonotus obliquus – from folk medicine to clinical use. Journal of Traditional and Complementary Medicine, 2021, 11, 4; 293-302. ISSN 2225-4110

 • Jacek Rodzinka, Tomasz Skica, Tadeusz Pomianek. Productivity and Competitiveness of the Agricultural Sector in Poland. YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, VOL. 2021, 14(24), s. 139-158, DOI: 10.7172/1689-9024.YARS.2021.14.24.6

 • Konrad A. Szychowski, Tadeusz Pomianek, · Jan Gmiński, Elastin-Derived Peptide VGVAPG Affects Production and Secretion of Testosterone in Mouse Astrocyte In Vitro, Neurochemical Research, 2020, 45, 2; 385-394. ISSN 0364-3190

 • Konrad A. Szychowski, Tadeusz Pomianek, · Jan Gmiński, Elastin-Derived Peptide VGVAPG Affects Production and Secretion of Testosterone in Mouse Astrocyte In Vitro, Neurochemical Research, online 2019, 2020.
 • Konrad A. Szychowski, Danylo V. Kaminskyy, Marcin L. Leja, Anna P. Kryshchyshyn, Roman B. Lesyk, Jakub Tobiasz, Maciej Wnuk, Tadeusz Pomianek, Jan Gmiński. Anticancer properties of 5Z-(4-fluorobenzylidene)-2-(4-hydroxyphenylamino)-thiazol-4-one. Scientific Reports (ISSN 2045-2322). 9, Article number: 10609. 2019. DOI:10.1038/s41598-019-47177-6
 • Szychowski K., Rybczyńska-Tkaczyk K., Tobiasz J., Yelnytska-Stawarz V., Pomianek T., Gmiński J. Biological and anticancer properties of Inonotus obliquus extracts. PROCESS BIOCHEMISTRY, 2018, 73: 180-187. ISSN 1359-5113
 • Pomianek T., Skica T., Pater R., Tarnawska E., Sektor publiczny w Polsce. Efektywność w dobie kryzysu, Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse nr 3/2009
 • Pomianek T., Onderka B., Romanowska J., Wnuk G., Wypartowicz J., Solubility of lead in liquid iron and the assessment of Fe-Pb system [w:] Archives of Metallurgy and Materials, Volume 49, Issue 1, 2004, Pages 143-15
 • Pomianek T., Wnuk G., Romanowska J., Influence of In on the activity of zinc in liquid (tin+zinc+indium), [w:] Journal of Chemical Thermodynamics, Volume 35, Issue 5, May 2003, Pages 711-717
 • Pomianek T., Conditions for Success in a Contemporary Education Market, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 1/2003;
 • Romanowska, J., Pomianek, T., Wnuk, G., An experimental study on thermodynamics of the Cu-Fe-As and Cu-Fe-As-RE liquid solutions, Archives of Metallurgy, Volume 46, Issue 3, 2001, Pages 258-259
 • Wnuk, G., Pomianek, T., Romanowska, J., Rychlewski, M., Influence of Ag on the activity of Zn in {(1 – X1 – X2)Sn + X1Zn + X2Ag}(l) at T = 903 K, [w:] Journal of Chemical Thermodynamics Volume 29, Issue 9, September 1997, Pages 931-939
 • Midura, J., Pomianek, T., Activity of Pb in the alloy: {(1 – x)Cu + xPb} (l), [w:] The Journal of Chemical Thermodynamics, Volume 26, Issue 5, May 1994, Pages 507-513
 • Pomianek, T., Midura, J., Wnuk, G., Influence of ianthanum on the activity of Pb in {(1 – x1 – x2)Cu + x1Pb + x2La}(I) for x1, x2 ≪ 1 at the temperature 1473 K, [w:] The Journal of Chemical Thermodynamics, Volume 23, Issue 8, August 1991, Pages 803-807
 • Pomianek, T., Midura, J., Influence of Ce on the activity of Pb in {(1 – x1 – x2)Cu + x1Pb + x2Ce}(l) for x1, x2 ≪ 1 at the temperature 1473 K, [w:] The Journal of Chemical Thermodynamics, Volume 22, Issue 10, October 1990, Pages 949-954,IN1-IN2,955
 • Pomianek, T., LEAD ACTIVITY IN Ni-Pb-B AND Ni-Pb-Cr LIQUID DILUTED SOLUTIONS, [w:] Transactions of the Japan Institute of MetalsVolume 29, Issue 3, Mar 1998, Pages 216-223
 • Pomianek T., Influence of aluminium and copper, as well as of relative difference of ionic volumes, on the activity of Pb in {(1 – x1 – x2)Ni + x1Pb + x2(Al or Cu)} for x1, x2 ≪ 1, The Journal of Chemical Thermodynamics, Volume 20, Issue 6, June 1988, Pages 665-674
 • Rychlewski M., Koperski S., Pomianek T., INFLUENCE OF TIN ON LEAD ACTIVITY IN Cu-Pb-Sn DILUTE SOLUTIONS, Transactions of the Japan Institute of Metals Volume 28, Issue 10, Oct 1987, Pages 781-787
 • Pomianek T., Thermodynamic Properties of Lead in Ni-Pb Solutions [THERMODYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN DES BLEIS IN Ni-Pb-LOESUNGEN.], Zeitschrift fuer Metallkunde/Materials Research and Advanced Techniques, Volume 77, Issue 6, June 1986, Pages 388-392
 • Pomianek T., Rychlewski M., EQUILIBRIUM SATURATION WITH METAL VAPOUR – A COMPETITIVE METHOD OF ACTIVITY DETERMINATION, Zeitschrift fuer Metallkunde/Materials Research and Advanced Techniques, Volume 77, Issue 2, February 1986, Pages 112-115
 • Pomianek, T., Golonka, J. Thermodynamic properties of dilute Cu–Fe–Pb solutions, Metals Technology, Volume 6, Issue 1, 1 November 1979, Pages 433-438

AUTHORSHIPS OF MONOGRAPHS / ACADEMIC BOOKS

 • Pomianek T., Chłopecki J., Paszczyński S., W poszukiwaniu syntezy. O problemach szkolnictwa wyższego nie tylko w Polsce, wyd. WSIiZ Rzeszów 2004, str. 144, ISBN: 83-87658-65-0
 • Pomianek T., Chłopecki J., Hall A., Misiąg W., Rybiński K. I., Szczepański M. S., Śpiewak P., Czas na sanację, wyd. WSIiZ Rzeszów 2003, ss.118, ISBN: 8387658480
 • Pomianek T. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. WSIiZ Rzeszów 1999, ss. 151
 • Pomianek T., Wspólny Rynek Europejski – szanse i bariery dla małych i średnich przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów 1998, s. 92
 • Pomianek T., Program promocji województwa rzeszowskiego, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów 1996, ss. 225
 • T. Pomianek, A. Rozmus, In Quest for Right Way. Polish Science and Higher Education Against International Background, [in:] Poland – Serbia. The Challenges of the Scientific Cooperation, ed. Zbigniew Paszek, wyd. A. Frycz Modrzewski Kraków University, Kraków 2010, str. 229-245
 • Pomianek. T., Rozmus A., Modernizacja finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce [w:] Sporne kwestie strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, pod red. H. Samsonowicz, J. Sławiński, L. Szczucki, W. Tygielski, M. Ziółkowski , Warszawa 2010, s. 58-79.
 • Pomianek T., Rozmus A., Czy polską naukę i szkolnictwo wyższe stać na zmiany? [w:] Nauka i szkolnictwo wyższe, red. Maciołek R., Maik W., Sikora K., Bydgoszcz 2009, s. 127 – 146
 • Pomianek T., Uczelnia a rynek pracy – w poszukiwaniu utraconej synergii [w:] Uniwersytet – społeczeństwo – gospodarka, red. Chłopecki J., Wydawnictwo WSIiZ, 2006, s.75 – 109
 • Pomianek T., Chłopecki J., Pokolenie Jana Pawła II, [w:] „Jakie państwo?”, red. ks. Cypryś A., ks. Grabarz A., Szluz B., wyd. WSIiZ Rzeszów 2005, ISBN 83-89326-07-8
 • Pomianek T., Co z tą edukacją? Nie do końca subiektywna analiza stanu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego [w:] W poszukiwaniu syntezy. O problemach szkolnictwa wyższego nie tylko w Polsce, red. Chłopecki J., Paszczyński S., Pomianek T., wyd. WSIiZ Rzeszów 2004
 • Pomianek T., Rozmus A., Polskie szkolnictwo wyższe – antidotum na problemy rynku pracy czy kuźnia bezrobotnych? [w:] Wiedza i kwalifikacje w okresie zmian. Rynek pracy intelektualnej w regionach peryferyjnych w dobie globalizacji, red. R. Fedyna, Studia o gospodarce 1/2002, Rzeszów 2002, s. 113-134
 • Pomianek T., Czy pasywność i nieudolność władzy szkodzi czy pomaga polskim uczelniom? [w:] Poza barierą czasu i przestrzeni. Księga jubileuszowa dla Jerzego Chłopeckiego, red. A. Rozmus, wyd. WSIiZ Rzeszów 2007, str. 147-163
 • Pomianek T., Rozmus A., Czy nasza młodzież to szansa czy problem? – Dylematy polskiego rynku pracy i polskiego szkolnictwa wyższego na tle krajów Unii Europejskiej, [w:] Sektor prywatny w szkolnictwie wyższym w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, Kielce 2003

The author of numerous teaching materials in the field of management, human resources management, mainly for postgraduate studies and courses, including:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – we współpracy z Duńskim Instytutem Technologicznym (szkolenie małych i średnich firm), 1997
 • Zarządzanie projektem – na zlecenie Funduszu Współpracy dla pracowników Krajowej Izby Gospodarczej,1996
 • Aplikacje o środki pomocowe – na zlecenie Funduszu Współpracy w Warszawie, 1995
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – na zlecenie Ministerstwa Pracy w Warszawie (szkolenie kierowników urzędów pracy z całej Polski), 1995
 • Przygotowanie studium przedinwestycyjnego Feasibility Study – na zlecenie Biura Projektów zakładów Azotowych w Tarnowie, 1994
 • Zarządzanie firmą – szkolenie satelitarne (w wersji video) na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 1993

CONFERENCE MATERIALS ON AN INTERNATIONAL SCALE

 • Pomianek T., Autonomia tak, ale i odpowiedzialność, [w:] Autonomia uczelni i środowiska akademickiego – odpowiedzialność i etos akademicki, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Warszawa 2017, str. 76-79.
 • Pomianek T., Kształcenie obcokrajowców szansą dla polskiej gospodarki oraz szczególnie efektywny sposób kompensacji skutków niżu demograficznego, [w:] Świat współpracy – świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Małopolski i Polski w warunkach podwyższonej niepewności, red. J. Woźniak, Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2015, s.187 – 206.
 • Wystąpienie podczas obchodów 10–lecia Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, [w:] Perspektywy uczelni niepublicznych w strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego, pod red. J. Malec, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, s. 33-37.
 • Pomianek T., Rozmus A., Nauka – Uczelnie – Innowacje [w:] I Kongres Innowacyjnej Gospodarki; Warszawa 25 czerwiec 2010
 • Pomianek T., Rozmus A., Modernizacja finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce [w:] Konferencja Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: Sporne kwestie strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, Warszawa 17-18 luty 2010
 • Pomianek T., Bariery współpracy gospodarczej pomiędzy polską i Ukrainą – Raport [w:] Szczyt gospodarczy Polska-Ukraina 23-24 maja 1998, Rzeszów 1998, s. 7-21
 • Pomianek T., Instytut Współpracy Gospodarczej – Projekt [w:] Szczyt gospodarczy Polska –Ukraina 23-24 maja 1998, Rzeszów 1998, s. 24-31

EXPERT’S REPORTS

 • Pomianek T., Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, opracowanie zbiorowe, marzec 2010 (uaktualnienie).
 • Pomianek T. (współautor), Utworzenie Energetyki Podkarpackiej, styczeń 2005.
 • Pomianek T. (współautor), Analiza ekonomiczno-finansowa do koncepcji utworzenia Energetyki Podkarpackiej, luty 2005.
 • Pomianek T., Opinie i sugestie do Programu Operacyjnego “Wiedza i kompetencje”, WSIiZ Rzeszów 2005.
 • Pomianek T., Nowe podejście do standardów nauczania, WSIiZ Rzeszów 2005.
 • Pomianek T., Rozmus A., Witkowski K., Bienia M., Rynek pracy w Unii Europejskiej, WSIiZ, Rzeszów 2005 (uaktualnienie).
 • Pomianek T., Rozmus A., Witkowski K, Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, wyd. WSIiZ, marzec 2003.
 • Pomianek T., Chłopecki J., Grygiel P., Grzesik A., Strojny J., Witkowski K., Raport o Województwie Podkarpackim, Rzeszów 2003.
 • Pomianek T., Dr Nerb G., Wargacki M., Nill S., Stangl A., Dąbrowska M., The World Economic Survey – Badania dla Polski, czerwiec 2003.

POPULAR SCIENCE ARTICLES

 • Pomianek T., “Niszcząca pogoń za studentem“, Forum Akademickie nr 12/2015
 • Pomianek T., Szelc A., “Co premiuje algorytm?“, Forum Akademickie nr 12/2015
 • Pomianek T., Czy musimy wrócić do jaskiń? [w:] Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności, red. A. Rozmus, W Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2015, s. 239- 242.
 • Pomianek T., Dywersyfikacja źródeł przychodów a nie pogoń za studentem, [w:] Idea Uniwersytetu Reaktywacja, red. P. Sztompka, K. Matuszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s.253 – 266.
 • Pomianek T., Zmiana systemu finansowania to konieczność polskich uczelni – część 1, PAUza Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności, nr 270, listopad 2014, str. 3-4.
 • Pomianek T., Zmiana systemu finansowania to konieczność polskich uczelni – część 2, PAUza Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności, nr 271, listopad 2014, str. 2-3.
 • Pomianek T., Miejmy wreszcie odwagę, [w:] Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, red. J. Woźnickiego, Warszawa 2013, s. 227 – 232.
 • Pomianek T., Panie Boże daj nam zdrowie, Rzeczpospolita, 15.11.2013.
 • Pomianek T., Bez rzetelnej konkurencji, Forum Akademickie nr 11/2012.
 • Pomianek T., Jak szkolnictwo wyższe powinno wzmocnić innowacyjność gospodarki, [w:] Biuletyn Forum Debaty Publicznej „Szkolnictwo wyższe dla innowacyjności gospodarki”, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Nr 1 styczeń 2011., s. 20-21.
 • Pomianek T., Rozmus A., The lack od competition mechanisms damages Polish universities and isolates them from the economic environment, [w:] Polish Market, Nr 3/2011, s. 50
 • Pomianek T., Konieczne zmiany w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, PAUza Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności, Nr 79, Kraków 2010, str. 2-3.
 • Pomianek.T., Rozmus A., Czy polską naukę i szkolnictwo wyższe stać na zmiany? [w:] Nauka i szkolnictwo wyższe, pod red. R. Maciołek, W. Maik, K. Sikora, Bydgoszcz 2009, s. 127 – 146.
 • Pomianek T., Batalia o Jakość Nauki i Edukacji Polskiej, Gazeta Wyborcza; 26.10.2009.
 • Pomianek T., Skica T., Efektywność sektora publicznego w Polsce. Próba oceny, Bistro.edu.pl, 8.06.2009.
 • Pomianek T., Szkolnictwo wyższe na rozdrożu, Bistro.edu.pl, 6.02.2009.
 • Pawłowski K., Pomianek T., Co grozi Polsce?, Bistro.edu.pl, 6.07.2009.
 • Pawłowski K., Pomianek T., Państwo przed bramą wyższej uczelni, „Rzeczpospolita” 30.06.2009.
 • Pomianek T., Prywatne szkoły chcą pieniędzy z budżetu, The Wall Street Jurnal. Polska, 27 listopada 2008
 • Pomianek T., Batalia o jakość nauki i edukacji polskiej (Czyli czy jakość jest możliwa bez konkurencji?), 2008.
 • Pomianek T., Czy pasywność i nieudolność władzy szkodzi czy pomaga polskim uczelniom? [w:] Poza barierą czasu i przestrzeni. Księga jubileuszowa dla Jerzego Chłopeckiego, red. A. Rozmus, Rzeszów 2007.
 • Pomianek T., Z informatyką za pan brat, Computerword Polska, październik 2007, s. 18-22
 • Pomianek T. Nie wierzymy, że możemy sobie pomagać, Gazeta Wyborcza, Rzeszów, grudzień 2007
 • Pomianek T., Zarządzać inaczej, Ergo… Miesięcznik oświatowy, Rzeszów, 2006
 • Pomianek T., Właśnie nadszedł czas dla lepszych, Kwartalnik Edukacyjny Rzeszów, 2006
 • Pomianek T., Uczelnia wielu możliwości, Biały Orzeł, Rzeszów, grudzień 2006
 • Pomianek T., Udana dekada, Nowiny, Rzeszów, 31.05.2006
 • Pomianek T., Dać szansę każdemu, ale pomagać przede wszystkim lepszym,10-lecie WSIiZ Wydawnictwo Jubileuszowe, Rzeszów, czerwiec 2006
 • Pomianek T., Informatyczny Potentat, Super Nowości, Rzeszów, 02.06.2006
 • Pomianek T., Lepsi zawsze sobie poradzą, Życie Warszawy, 16.05.2006
 • Chłopecki J., Pokolenie Jana Pawła II, współautor Pomianek T. [w:] „Jakie państwo?”, Rzeszów 2005.
 • Pomianek T., Walne zgromadzenie zarządu polskiej gospodarki, Home & Market, 1 grudnia 2004
 • Pomianek T., Efektywność czy żebractwo?, Tygodnik Powszechny 5 grudnia 2004
 • Pomianek T., Rozmus A., Szkoły wyższe: czas zmienić ofertę, Rzeczpospolita 17 lipca 2002
 • Pomianek T., Misja cywilizacyjna, Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy nr 3/2002, marzec 2002
 • Pomianek T., Jaki model edukacji, Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy, luty 2002
 • Pomianek T., Bon edukacyjny potrzebny od zaraz, Super Nowości, 23 stycznia 2002
 • Pomianek T., Zreformować sektor publiczny!, Wprost, 4 listopada 2001
 • Pomianek T., Wykształciliśmy kilkuset absolwentów, Eksperyment, 14 września 2001
 • Pomianek T., Informacja – czynnik sukcesu, VIP, październik 2001
 • Pomianek T., Bezrobocie odroczone, czyli z uczelni do urzędu pracy, Gazeta Wyborcza, luty 2002
 • Pomianek T., Zreformować sektor publiczny!, „Wprost” 4 listopada 2001.
 • Pomianek T. i in. Recenzja raportu IBnGR: Sytuacja szkolnictwa wyższego w Polsce, Rzeszów 2001, s. 16.
 • Pomianek T., Tittinger A., Pudło M., Kapusta A., Pulewski T., Restrukturyzacja przedsiębiorstw w wiodących ośrodkach miejskich województwa. Możliwości dywersyfikacji struktury gospodarczej w ośrodkach przemysłowych, ekspertyza dla Urzędu Marszałkowskiego, Rzeszów 2001.
 • Pomianek T., Chłopecki J., Paszczyński S., Raport o szkolnictwie wyższym, szkic na temat stanu aktualnego i jego genezy oraz niektóre propozycje zmian, Rzeszów 2000 , s. 24.
 • Pomianek T. i in., Bariery współpracy gospodarczej pomiędzy polską i Ukrainą – Raport [w:] Szczyt gospodarczy Polska-Ukraina 23-24 maja 1998, Rzeszów 1998, s. 7-21.
 • Pomianek T., Instytut Współpracy Gospodarczej – Projekt [w:] Szczyt gospodarczy Polska –Ukraina 23-24 maja 1998, Rzeszów 1998, s. 24-31.
 • Pomianek T., „Raport o szkolnictwie wyższym”, 1998.
 • Pomianek T., „Stan małych i średnich przedsiębiorstw w południowo-wschodniej Polsce:, (2 raporty: 1993 rok i 1997 rok, obejmował 4 województwa).
 • Pomianek T., (współautor), Strategia Województwa Podkarpackiego na lata 1999 – 2006, Rzeszów.
 • Pomianek T., i in., Raport o stanie small business’u w regionie południowo – wschodniej Polski, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów 1997, s. 442;
 • Pomianek T. i in., Program promocji województwa rzeszowskiego, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów 1996, s. 225.
 • Pomianek T. i in., Raport o stanie i kondycji small business’u w regionie południowo-wschodniej Polski, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów 1994, s. 311.

Conducted courses:

Poland and the World (classes in polish)

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.  

Contact data

Tadeusz Pomianek
President of UITM in Rzeszów
e-mail: tpomianek@wsiz.edu.pl
President’s Office: room KM14


President’s Office

On the appointment
Head of President’s Office – mgr Magdalena Chyłek
e-mail: mchylek@wsiz.edu.pl
tel.: 017/866 15 70


Office hours

On the appointment
Head of President’s Office – mgr Magdalena Chyłek
Tue: 12:00 – 12:30
Wed: 12.00 – 14.00

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content