Dr Joanna Świętoniowska

Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych WSIiZ.

Zastępca Kierownika Biura Projektów WSIiZ.

Adiunkt w Katedrze Zarządzania.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2005 roku.

Doktor nauk społecznych – nauki o zarządzaniu i jakości. W 2019r. na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt. “Doskonalenie dojrzałości projektowej organizacji”.

Jej zainteresowania naukowe ukierunkowane są na problematykę związaną z zarządzaniem projektami, innowacjami, przedsiębiorczością oraz wykorzystaniem gier w edukacji.

W swojej pracy zawodowej przygotowuje i zarządza projektami krajowymi i międzynarodowymi, finansowanymi m.in. z takich programów jak Program Erasmus Plus, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko czy Program Interreg Polska-Słowacja. Jest certyfikowanym kierownikiem projektów – IPMA C (Certified Project Manager) oraz Prince (PRINCE2 Foundation oraz Practitioner), posiada dyplomy ukończenia szkoleń zarządzania projektami w oparciu o PMI-PMBoK; akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich. Ekspert oceniający wnioski dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleń dla przedsiębiorstw z obszaru zarządzania projektami. Działalność naukową łączy z doradztwem gospodarczym w zakresie zarządzania projektami w przedsiębiorstwach. Konsekwencją takiego podejścia jest uzupełnianie się aktywności naukowej oraz empirycznej oraz ich wzajemna inspiracja.

Staże i zajęcia w zagranicznych ośrodkach:
* Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale w Cassino, Włochy – prowadzenie zajęć w obszarze zarządzania projektami (2.04.2018 – 6.04.2018)
* University Polytechnics Institute of Portalegre – Technology and Business Studies School, Portugalia – prowadzone zajęcia “Game-based learning” (15.10.2018 – 19.10.2018)
* KORE University of Enna, Włochy – prowadzone zajęcia „Planowanie i kontrolowanie projektu z wykorzystaniem MS EXCEL oraz autorskiej gry symulacyjnej Fabryka aut” (17.05.2016 – 20.05.2016)
* Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale w Cassino, Włochy – staż badawczy (09.12-16.12.2015)
* University Polytechnics Institute of Portalegre – Technology and Business Studies School, Portugalia – prowadzone zajęcia“Managerial decision modelling with Excel, Project management (PERT and CPM method)” (13.05.2015 – 16.05.2015)

Prywatnie jest miłośniczką gier planszowych, co znajduje odzwierciedlenie w jej pracy zawodowej, gdyż promuje wykorzystanie gier planszowych i symulacji jako innowacyjnych narzędzi w dydaktyce. Jest współautorką gry planszowej Fabryka aut, odzwierciedlającej najważniejsze elementy zarządzania projektami. Od 2019r. prowadzony przedmiot Podstawy przedsiębiorczości realizowany jest w formie zgrywalizowanej.

 

https://orcid.org/0000-0003-2355-915X

 • Świętoniowska J., Warzybok A., „Projekty innowacyjne motorem wdrażanych zmian w koncepcji Przemysł 4.0” “Przedsiębiorczość i zarządzanie”, t. 19, z. 5, cz. 2 Agile Commerce – zarządzanie wobec wyzwań technologii, Łódź 2018;
 • Karpiuk G., Świętoniowska J.; „Model dojrzałości projektowej jako narzędzie zarządzania w uczelni wyższej”; Przedsiębiorczość i Zarządzanie, nr 4, cz. II, Łódź 2017
 • Karpiuk G., Świętoniowska J.; „Wykorzystanie gry symulacyjnej online w budowaniu kompetencji w obszarze zarządzania projektami”; e-mentor nr 2 (69), 2017
 • Świętoniowska J., Karpiuk G., „Zintegrowany model controlingu w organizacji dojrzałej projektowo”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Zarządzanie i Marketing, Rzeszów 2016
 • Świętoniowska J., Warzybok A., „Budżetowanie i monitorowanie kosztów w controllingu projektów”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce 2016.
 • Świętoniowska J., „Podejście kontekstowe w zarządzaniu projektami” [w:] Podejście kontekstowe w zarządzaniu i rozwoju systemów informatycznych, STUDIA EKONOMICZNE, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Informatyka i Ekonometria 2015, red. nauk. Małgorzata Pańkowska i Edyta Abramek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 2016, rok wydania 2015.
 • Świętoniowska J., Warzybok A., „An importance for continuous review of project assumptions in R&D project”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce 2015.
 • Świętoniowska J., Warzybok A., “Project as organization: role of project management structures within institutions of higher education in changing environment” w: Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, red. B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Warszawa 2014
 • Świętoniowska J., Toward Project Management Maturity. Knowledge Transfer as Key Behaviour of Mature Organization [w:] „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe”, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • Świętoniowska J., Warzybok A., Measurement and assessment of project success with the use of financial and non-financial criteria, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie
 • Świętoniowska J., Why Re-inventing the wheel? Creative solutions for overcoming barriers in learning from other projects. [w:] „Creativity support systems – methods and strategy” red. M. Pańkowska, H. Sroka i S. Stanek, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; „Tworzenie struktur projektowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym rozbudowy bazy naukowo – dydaktycznej uczelni wyższej” [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; „Analiza interesariuszy dla projektu budowy wielopowierzchniowego obiektu handlowego” [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; Zastosowanie metody EV do monitorowania projektu rozwojowego Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
 • Świętoniowska J.; Zarządzanie czasem oraz zasobami w projekcie organizacyjnym przeniesienia produkcji firmy AGDEK [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; Project management office at institutions of higher education [w:] Monography Collection: Management Development in Theory and Practice; University of Zilina; 09.2010
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., The age management as a contemporary challenge for the corporate strategy development [w:] Monography Collection: Management Development in Theory and Practice; University of Zilina;, 09.2010
 • Świętoniowska J.; Guide to project proposal preparation [w:] Jurkowska A., Serafin I., Warzybok A., J. Świętoniowska, Euro Funds – Macedonian Chance WSIiZ, Rzeszów 2007
 • Skrypty do zajęć:
  Zarządzanie projektami europejskimi, skrypt do przedmiotu Zarządzanie projektami europejskimi oraz Opracowywanie aplikacji projektowych
  System instytucjonalny i decyzyjny Unii Europejskiej, skrypt do przedmiotu Instytucje i procesy decyzyjne UE

Prowadzone przedmioty:

Zarządzanie projektami, Gra decyzyjna z obszaru zarządzania projektami [PL, EN], Gra decyzyjna z obszaru zarządzania firmą [PL, EN], Myślenie projektowe, Ocena projektów inwestycyjnych [EN], Metody i narzędzia realizacji projektu, Planowanie projektowe, Przedsiębiorczość innowacyjna, 

Zajęcia na studiach podyplomowych:
Zarządzanie projektem na studiach Master of Business Administration (MBA)
Planowanie projektu
Dojrzałość projektowa organizacji
Systemy informatyczne w projektach – MS Project
Zarządzanie projektami i zmianą
Zarządzanie projektami w administracji
Fundusze europejskie dla oświaty
Design Thinking

Materiały dydaktyczne dostępne są na dysku wspólnym w katalogu “jswietoniowska”.

LISTA EKONOMICZNYCH GIER PLANSZOWYCH na warsztaty (dla uczniów ALO) lista gier

Panel zgrywalizowanego przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości: GALAKTYKA

Projekt BE Aware STudent – profil Facebook

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

dr Joanna Świętoniowska
Katedra Zarządzania / Biuro Projektów
e-mail: jswietoniowska@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA303

 


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

Wtorki: 11:30 – 13:30 (RA 303);

studenci niestacjonarni: po wcześniejszym ustaleniu terminu

 

 

 

Conducted courses:

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020