BIP WSIiZ

Dr inż. Izabela Cichocka

Prodziekan Kolegium Zarządzania ds. kierunku Zarządzanie – ścieżki anglojęzyczne.

Prodziekan Kolegium Zarządzania ds. kierunku Ekonomia – ścieżki anglojęzyczne.

Adiunkt w Katedrze Zarządzania.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2000 r.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Zarządzania, rok 2005). Pracownik Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii (do 2018), a obecnie Katedry Zarządzania.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień dotyczących zastosowania metod statystycznych w badaniach społecznych. Jest autorem wielu publikacji z tego zakresu.

 

Prowadzone przedmioty:

Statystyka opisowa, Metodologia badań, Statystyka w dietetyce.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr inż. Izabela Cichocka
Katedra Zarządzania
e-mail: icichocka@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 41 
tel. 017/ 866 13 26

 


KONSULTACJE

Wtorek: 12.00 – 13.30

Niedziela:  konsultacje możliwe przed i po zajęciach

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, preferowaną formą konsultacji są spotkania na platformie Webex (po wcześniejszym ustaleniu terminu).

 

Vice-Dean of the Management College for the field of Management – Studies in English.

Vice-Dean of the Management College for Economics – Studies in English.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2000.

PhD in economics in the field of economics (Cracow University of Economics, Faculty of Management, 2005). Employee of the Department of Quantitative Methods in Economics (until 2018), and currently the Department of Management.

Her research interests focus on issues related to the application of statistical methods in social research. She is the author of many publications in this field.

 

https://orcid.org/0000-0001-5241-6866

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e70928f878c28a047397fdf/current

Conducted courses:

Descriptive statistics, Research methodology, Statistics in dietetics.

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Contact data

Izabela Cichocka, Ph. D.
Department of Management
e-mail: icichocka@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 41 
phone: (48) 17/ 86 61 326


Office hours

Tuesday: 12.00-13.30

Sunday: consultations possible before and after classes.

Due to the threat caused by the COVID-19 virus pandemic and restrictions on higher education, the preffered form of consultationis meeting on the Webex platform (upon a prior appointment).

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content