Dr Anna Lewandowska

Sekretarz Katedry Zarządzania.

Adiunkt w Katedrze Zarządzania.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2002 roku.

Doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne rok 2010), magister ekonomii (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, rok 2002).

Wśród jej zainteresowań badawczych znajduje się rozwój przedsiębiorczości MŚP, innowacje i rozwój regionalny, a także zarządzanie projektami. Jest autorem wielu publikacji z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności, w tym m.in. w the Innovation-The European Journal of Social Science Research, the European Planning Studies, i the Regional Management – Theory, Practice and Development. W latach 2010-15 redaktor cyklu raportów Studia nad innowacyjnością woj. podkarpackiego.

Członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności (gremium doradcze Zarządu Województwa Podkarpackiego w zakresie innowacyjności), 2015 – obecnie.

Jako ekspert krajowy w ramach projektów europejskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2009-2013, dr Lewandowska dokonywała oceny projektów w obszarze działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w tym eko-inwestycji.

Od kwietnia 2008 do stycznia 2011, dr Lewandowska była Asesorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, odpowiedzialnej za wdrażanie Działania 2.1 PO KL “Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”. W latach 2004–2007 była  Konsultantem Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Stypendystka programu LLP – Erasmus: Universite des Sciences et Technologies de Lille, France; University of Maribor, Slovenia; the Instituto Politecnico de Portalegre – Escola Superior de Tecnologia e Gestao (ESTG), Portugalia; Zealand Institute of Business and Technology (ZIBAT) w Roskilde, Dania oraz University of Vic, Hiszpania.

Certyfikowany Praktyk ds. Project Management (IPMA level D). Członek International Project Management Association [IPMA Polska] i International Project Management Association (IPMA).


Dr. Anna Lewandowska is an Assistant Professor in the Department of Management at University of Information Technology and Management in Rzeszow. She earned a Ph.D. in economics from the Warsaw School of Economics and a M.A. in economics at the University of Information Technology and Management. Among her current research interests are entrepreneurial development of SMEs and regional development, EU funds, innovation and sustainable growth, and project management. As a National expert to grade European projects co-financed by European Union funds during the 2009-2013, Dr. Lewandowska worked on the investment activity enterprises and eco-investments.

Her publications have appeared in a variety of peer-reviewed journals, including the Innovation-The European Journal of Social Science Research, the European Planning Studies, and the Regional Management – Theory, Practice and Development, as well as in a number of books. Her research has been funded by the European Commission – the Directorate-General ‘Enlargement’, the Polish Ministry of Regional Development, the Polish Agency for Enterprise Development, the Office of the Committee for European Integration, the Foundation for the Development of the Education System, and the Office of the Marshal of the Podkarpackie in Rzeszow, among others.

While on faculty at University of Information Technology and Management, she was also the Certified Project Management Associate (IPMA), was Managing Editor of the Studia nad innowacyjnością woj. Podkarpackiego (Studies on innovation of the Podkarpackie province). As a scholar of Erasmus programme, she teach at the Universite des Sciences et Technologies de Lille, France; the University of Maribor, Slovenia; the Instituto Politecnico de Portalegre – Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal; the Zealand Institute of Business And Technology, Denmark; and the University of Vic, Spain. She was Consultant of the National SME Services Network from 2004 to 2007. From April 2008 to January 2011, Dr. Lewandowska was an Assessor of the Polish Agency for Enterprise Development and led the assess projects of the Operational Programme Human Capital – 2.1 ‘Development of human resources for a modern economy’.

Dr. Lewandowska is a Member of Podkarpacka Innovation Council (Advisory Board of the Podkarpackie Region).

 

Prowadzone przedmioty:

Przedsiębiorczość innowacyjna, Zarządzanie projektami, Podstawy ekonomii, Fundusze strukturalne i programy pomocowe Unii Europejskiej, Seminarium dyplomowe

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Anna Lewandowska
Katedra Zarządzania
e-mail: alewandowska@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
pok. RA108
tel. 17/ 866 11 58


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/21

Wtorek: 9.15 – 10.45

Niedziela:  konsultacje możliwe przed i po zajęciach

Jednak ze względu na COVID-19 preferowany jest kontakt w formie zdalnej. Proszę o kontakt e-mailowy lub na BB.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020