BIP WSIiZ

Dr Anna Lewandowska

Sekretarz Katedry Zarządzania.

Adiunkt w Katedrze Zarządzania.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2002 roku.

Doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne rok 2010), magister ekonomii (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, rok 2002).

Wśród jej zainteresowań badawczych znajduje się rozwój przedsiębiorczości MŚP, innowacje i rozwój regionalny, a także zarządzanie projektami. Jest autorem wielu publikacji z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności, w tym m.in. w the Innovation-The European Journal of Social Science Research, the European Planning Studies, i the Regional Management – Theory, Practice and Development. W latach 2010-15 redaktor cyklu raportów Studia nad innowacyjnością woj. podkarpackiego.

Członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności (gremium doradcze Zarządu Województwa Podkarpackiego w zakresie innowacyjności), 2015 – 2021.

Jako ekspert krajowy w ramach projektów europejskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2009-2013, dr Lewandowska dokonywała oceny projektów w obszarze działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w tym eko-inwestycji.

Od kwietnia 2008 do stycznia 2011, dr Lewandowska była Asesorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, odpowiedzialnej za wdrażanie Działania 2.1 PO KL „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”. W latach 2004–2007 była  Konsultantem Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Stypendystka programu LLP – Erasmus: Universite des Sciences et Technologies de Lille, France; University of Maribor, Slovenia; the Instituto Politecnico de Portalegre – Escola Superior de Tecnologia e Gestao (ESTG), Portugalia; Zealand Institute of Business and Technology (ZIBAT) w Roskilde, Dania oraz University of Vic, Hiszpania.

Certyfikowany Praktyk ds. Project Management (IPMA level D). Członek International Project Management Association [IPMA Polska] i International Project Management Association (IPMA).

 

Prowadzone przedmioty:

Zarządzanie projektami, Fundusze strukturalne i programy pomocowe Unii Europejskiej, Podstawy ekonomii, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, Seminarium dyplomowe

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Anna Lewandowska
Katedra Zarządzania
e-mail: alewandowska@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
pok. RA108
tel. 17/ 866 11 58


KONSULTACJE

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23

Środa: 10.00 – 11.30

Niedziela:  konsultacje możliwe przed i po zajęciach

Ze względu na COVID-19 preferowany jest kontakt w formie zdalnej. Proszę o kontakt e-mailowy lub na Cisco Webex – https://wsiz.webex.com/meet/alewandowska.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content