BIP WSIiZ

Dr inż. Agata Szmulik

Prodziekan Kolegium Zarządzania ds. kierunku Psychologia w zarządzaniu.

Wykładowca w Katedrze Zarządzania.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 1999 roku. 

Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego, Akademii Rolniczej w Krakowie (1991 r.). Absolwentka Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK w Krakowie.  Absolwentka Podyplomowego Studium Menedżerskiego WSIiZ w Rzeszowie. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie.

Problematyka badawcza dotyczy zagadnień z zakresu współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystania nowoczesnych metod i technik organizacyjnych w procesie zarządzania oraz skutecznych zachowań na rynku pracy. Pełni funkcje wykładowcy i trenera w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPO RLZ.

Członek Społecznej Rady Senatu WSIiZ oraz licznych komisji dydaktycznych i naukowych. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

 

Publikacje wybrane:

1. Szmulik A., Procesy personalne w ochronie zdrowia, [w:] Zarządzanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (red. M. Paszkowska), Wyd. Difin, Warszawa 2015, s.109–127
2. Szmulik A., Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa, [w:] Zarządzanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (red. M. Paszkowska), Wyd. Difin, Warszawa 2015, s. 128 – 142
3. Szmulik A., prof. Ślusarczyk S., Informacja, wiedza i kreatywność podstawą wypracowywania potencjału administracji samorządowej, w: Z. Chmielewski, D. Tworzydło (red.), Innowacje i komunikowanie w samorządzie – trendy i perspektywy, Wyd. Newsline sp. S o. o., Rzeszów 2012, s. 181-195
4. Ślusarczyk S., Ślusarczyk R., Szmulik A., Fiscal consolidation and structural changes in public finances as a base of building a well-balanced economy, Sp. z o.o. Wyd. „Merkjuri-Podila”, Kijów 2012, s. 99-199.
5. Szmulik A., Góra R., Ślusarczyk S., The role of marketing in the improvement of units of territorial self-government management; red. R. Tomić, Škola biznisa, Visoka Poslovna Skola Strukownih Studija Novi Sad, Serbia 2011, 1,ISSN 1451-655, str.8-21
6. Szmulik A., Krupa J., Przesłanki wdrażania systemu HACCP w obrocie żywnością, [w:] red. S. Makarski, pt. „Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty”, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 397-410.
7. Szmulik A., Krupa J.: Orientacja na klienta jako element doskonalenia systemu HACCP w przedsiębiorstwach branży spożywczej. Materiały V Konferencji Naukowej z cyklu: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej, nt. Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, AE w Krakowie, s.358-364., Kraków, wrzesień 2006.
8. Sarzyńska E., Szmulik A., Współczesne determinanty zarządzania personelem, w: Zarządzanie ludźmi w organizacji. Skrypt dla studentów, red. Pomianek T., wyd. WSIiZ w Rzeszowie, s.21-35, Rzeszów 2006 (materiały elektroniczne)
9. Szmulik A., Krupa J.: Znaczenie koncepcji Just in Time dla optymalizacji działalności przedsiębiorstwa. Materiały IV Konferencji Naukowej z cyklu: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej, nt. Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s.380, Kraków, wrzesień 2004.
10. Szmulik A., Sarzyńska E., Pora na relaks – organizacja działalności gabinetu masażu. Studia przypadku z zakresu zarządzania, tom 1, wyd. WSIiZ w Rzeszowie, s.23-28, Rzeszów 2004

Prowadzone przedmioty:

Podstawy zarządzania, Kierowanie zespołami ludzkimi, Organizacja i zarządzanie, Komunikacja interpersonalna, Zachowania ludzkie w organizacji

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr inż. Agata Szmulik
Katedra Zarządzania
Dziekanat WSIiZ, Biuro ds. Jakości Kształcenia
e-mail: aszmulik@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 134
tel. 017/ 866 11 26


KONSULTACJE

Dziekanat WSIiZ, Biuro ds. Jakości Kształcenia, p. RA 134

Środy: godz. 11:00 – 12:30

Niedziele:  godz. 8:00-9:30

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content