BIP WSIiZ

Dr inż. Agata Szmulik

Prodziekan Kolegium Zarządzania ds. kierunku Psychologia w zarządzaniu.

Wykładowca w Katedrze Zarządzania.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 1999 roku. 

Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego, Akademii Rolniczej w Krakowie (1991 r.). Absolwentka Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK w Krakowie.  Absolwentka Podyplomowego Studium Menedżerskiego WSIiZ w Rzeszowie. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie.

Problematyka badawcza dotyczy zagadnień z zakresu współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystania nowoczesnych metod i technik organizacyjnych w procesie zarządzania oraz skutecznych zachowań na rynku pracy. Pełni funkcje wykładowcy i trenera w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPO RLZ.

Członek Społecznej Rady Senatu WSIiZ oraz licznych komisji dydaktycznych i naukowych. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

 

Publikacje wybrane:

1. Szmulik A., Procesy personalne w ochronie zdrowia, [w:] Zarządzanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (red. M. Paszkowska), Wyd. Difin, Warszawa 2015, s.109–127
2. Szmulik A., Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa, [w:] Zarządzanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (red. M. Paszkowska), Wyd. Difin, Warszawa 2015, s. 128 – 142
3. Szmulik A., prof. Ślusarczyk S., Informacja, wiedza i kreatywność podstawą wypracowywania potencjału administracji samorządowej, w: Z. Chmielewski, D. Tworzydło (red.), Innowacje i komunikowanie w samorządzie – trendy i perspektywy, Wyd. Newsline sp. S o. o., Rzeszów 2012, s. 181-195
4. Ślusarczyk S., Ślusarczyk R., Szmulik A., Fiscal consolidation and structural changes in public finances as a base of building a well-balanced economy, Sp. z o.o. Wyd. „Merkjuri-Podila”, Kijów 2012, s. 99-199.
5. Szmulik A., Góra R., Ślusarczyk S., The role of marketing in the improvement of units of territorial self-government management; red. R. Tomić, Škola biznisa, Visoka Poslovna Skola Strukownih Studija Novi Sad, Serbia 2011, 1,ISSN 1451-655, str.8-21
6. Szmulik A., Krupa J., Przesłanki wdrażania systemu HACCP w obrocie żywnością, [w:] red. S. Makarski, pt. „Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty”, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 397-410.
7. Szmulik A., Krupa J.: Orientacja na klienta jako element doskonalenia systemu HACCP w przedsiębiorstwach branży spożywczej. Materiały V Konferencji Naukowej z cyklu: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej, nt. Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, AE w Krakowie, s.358-364., Kraków, wrzesień 2006.
8. Sarzyńska E., Szmulik A., Współczesne determinanty zarządzania personelem, w: Zarządzanie ludźmi w organizacji. Skrypt dla studentów, red. Pomianek T., wyd. WSIiZ w Rzeszowie, s.21-35, Rzeszów 2006 (materiały elektroniczne)
9. Szmulik A., Krupa J.: Znaczenie koncepcji Just in Time dla optymalizacji działalności przedsiębiorstwa. Materiały IV Konferencji Naukowej z cyklu: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej, nt. Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s.380, Kraków, wrzesień 2004.
10. Szmulik A., Sarzyńska E., Pora na relaks – organizacja działalności gabinetu masażu. Studia przypadku z zakresu zarządzania, tom 1, wyd. WSIiZ w Rzeszowie, s.23-28, Rzeszów 2004

Prowadzone przedmioty:

Podstawy zarządzania, Kierowanie zespołami ludzkimi, Organizacja i zarządzanie, Komunikacja interpersonalna, Zachowania ludzkie w organizacji

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr inż. Agata Szmulik
Katedra Zarządzania
Dziekanat WSIiZ, Biuro ds. Jakości Kształcenia
e-mail: aszmulik@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 1o2
tel. 017/ 866 11 26


KONSULTACJE

Dziekanat WSIiZ, Biuro ds. Jakości Kształcenia, p. RA 102

Środy: godz. 11:00 – 12:30

Niedziele:  godz. 8:00-9:30

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content