BIP WSIiZ

Dr Alina Yakymchuk

Adiunkt w Katedrze Zarządzania.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2022 roku.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki użytkowania przyrody i ochrony środowiska (Ukraina, Lwów, 2016), profesor w zakresie administracji publicznej, badań dokumentów i działalności informacyjnej (Ukraina, Równe, 2016). Magister służby cywilnej (Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych, Równe, Ukraina, 2014); Specjalista «Public Administration», Specjalista «Ekologia i Ochrona Środowiska».

Dodatkowe kwalifikacje: ekolog (Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych, Równe, Ukraina, 2003); Specjalność «Zarządzanie administracyjne», Kwalifikacje: menedżer-ekonomista (Państwowy Uniwersytet Techniczny, Równe, 2000).

Kierownik projektu nauki o budżecie państwowym Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy (projekt «Informacyjne wsparcie zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym i ekonomicznym państwa w warunkach niestabilności wojskowo-politycznej» (państwowy numer rejestracyjny: 0117U003842, okres realizacji projektu: Рaździernik, 2017 – Wrzesień, 2020). Zastępca Dyrektora Instytutu Edukacyjno-Naukowego Ekonomii i Zarządzania ds. Działalności Międzynarodowej i Grantowej w latach 2016-2017. Członek dwóch specjalistycznych rad z obrony prac habilitacijnych. Promotor obronionych doktoratów i trzech prac doktorskich. Akademik Akademii Nauk Ekonomicznych Ukrainy. Ekspertka Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy.

Zainteresowania naukowe dr Yakymchuk koncentrują się wokół zarządzania, administracji publicznej, ekonomii, ekonomiki ochrony przyrody i wykorzystania zasobów naturalnych, zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i energii.

Umiejętności dodatkowe: działania dotacyjne i projektowe, znajomość procesu budżetowego, znajomość europejskich systemów podatkowych, zarządzanie projektami, teoria administracji publicznej, ochrona przyrody. Prof. Alina Yakymchuk jest niezwykle aktywna, interesuje się zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Uwielbia komunikować się z ludźmi, ma dobry humor i jest godnym zaufania partnerem.

 

Autorka ponad 270 prac naukowych, w tym 20 w bazach naukometrycznych Scopus a Web of Science. Autorka i współautorka 25 monografii naukowych, jednego podręcznika, ponad 100 fachowych artykułów naukowych. Współautorka pięciu certyfikatów praw autorskich do dzieła własności intelektualnej. https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-5038-5215.

https://scholar.google.com/citations?user=-3uWsuQAAAAJ&hl=uk&oi=ao

The Strategic Management in Terms of an Enterprise’s Technological Development

Assessment of energy potential of agricultural plants as a basis of bioenergetic management

development in Ukraine

PECULIARITIES OF FINANCING NATIONAL NATURAL PARKS IN POLAND AND UKRAINE

Water resources quality considering in the rating as a component of economic stimulating ecologic policy of industrial enterprises

Natural resources potential as innovative and investment development prospect

Regional Innovation Economy: Aspects of Economic Development

Bezpieczeństwo ekologiczne na Ukrainie: doświadczenie Polski

Research of the role of the water management complex in the formation of financial flows

Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь

The Estimation of Natural Capital of Ukraine

The Public Policy of Information Society

INFORMATION RISK IN PUBLIC ADMINISTRATION OF UKRAINE

Management of Protected Areas of Ukraine’s Polissia: International Experience

Making Regional Strategy Happen: Project Approach of the State Enterprises in Ukraine

Economic Eastern Cooperation of Ukraine: Aspects of State Management

The financial policy of Ukraine in the context of budget performance

The Global Cooperation In Biodiversity Conservation

Prowadzone przedmioty:

W ciągu 22 lat pracy w szkolnictwie wyższym wykładam następujące dyscypliny: «Finanse publiczne», «Administracja publiczna», «Budżetowanie regionalne», «Zarządzanie publiczne polityką środowiskową», «Ekonomia i zarządzanie», «Ekonomia środowiska», «Zarządzanie przyrodą», «Zarządzanie publiczne w sferze finansowo-gospodarczej», «Statystyka publiczna» i inne.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Alina Yakymchuk
Katedra Zarządzania
e-mail: ayakymchuk@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
pok. 108

Profil na Facebooku.

 


KONSULTACJE

konsultacje możliwe przed i po zajęciach (online)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content