BIP WSIiZ

Mgr Grzegorz Karpiuk

Kierownik Biura Projektów WSIiZ.

Współpraca dydaktyczna z Katedrą Zarządzania.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki Zarządzania od 2001 roku.

Magister ekonomii, specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999).

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół stosunków międzynarodowych, teorii handlu międzynarodowego i zarządzania projektami. Koordynator kilku projektów rozwojowych współfinansowanych z funduszy unijnych (EFS, EFRR, Lifelong Learning) w latach 2008 – 2020. Jego zainteresowania pozanaukowe to: historia starożytna, gry planszowe, siatkówka.

 

  1. Karpiuk G., Świętoniowska J., „Wykorzystanie gry symulacyjnej online w budowaniu kompetencji w obszarze zarządzania projektami”, E-mentor nr 2 (69) / 2017, ss. 14-24, SGH, 2017 (dostęp także online: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/69/id/1292) – [recenzowany]
  2. Karpiuk G., Świętoniowska J., „Model dojrzałości projektowej jako narzędzie zarządzania w uczelni wyższej”, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XVIII, Zeszyt 4, Cz. II, Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa 2017 – [recenzowany]
  3. Karpiuk G., Świętoniowska J., „Zintegrowany model controlingu w organizacji dojrzałej projektowo”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Zarządzanie i Marketing, Rzeszów 2016 – [recenzowany]
  4. Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; Zastosowanie metody EV do monitorowania projektu rozwojowego Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
  5. Karpiuk G., Świętoniowska J., The age management as a contemporary challenge for the corporate strategy development, w Monography Collection: Management Development in Theory and Practice; University of Zilina; listopad 2010 – [recenzowany]
  6. Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; Project management office at institutions of higher education, w Monography Collection: Management Development in Theory and Practice; University of Zilina; listopad 2010 – [recenzowany]
  7. Karpiuk G., A Long, Hard Road to WTO. The ENP and Ukraine’s Integration Into the World Trade System, w: Beyond the Borders. Ukraine and the European Neighbourhood Policy, European Analysis Series., WSIiZ Rzeszów, 2007, ss. 311-321 – [publikacja po konferencji międzynarodowej]
  8. Karpiuk G., Międzynarodowy obrót usługami w ramach GATS – zarys metodologii kwantyfikacji, w:Swoboda przepływu usług w UE. Dylematy liberalizacji. Analizy europejskie, WSIiZ Rzeszów, 2007, ss. 46-54 – [recenzowany]

Prowadzone przedmioty:

Gra decyzyjna Fabryka Aut, Ocena projektów inwestycyjnych

Materiały dla studentów dostępne są na platformie e-Learning.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Grzegorz Karpiuk
Katedra Zarządzania
Biuro Projektów
e-mail: gkarpiuk@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 303
tel. 017 /866 12 86


KONSULTACJE

Poniedziałki: 14:00 – 15:25, pok. RA 303

Mondays: 14:00 – 15:25, room RA 303

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content