BIP WSIiZ

Mgr Grzegorz Karpiuk

Kierownik Biura Projektów WSIiZ.

Współpraca dydaktyczna z Katedrą Zarządzania.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki Zarządzania od 2001 roku.

Magister ekonomii, specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999).

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół stosunków międzynarodowych, teorii handlu międzynarodowego i zarządzania projektami. Koordynator kilku projektów rozwojowych współfinansowanych z funduszy unijnych (EFS, EFRR, Lifelong Learning) w latach 2008 – 2020. Jego zainteresowania pozanaukowe to: historia starożytna, gry planszowe, siatkówka.

 

  1. Karpiuk G., Świętoniowska J., „Wykorzystanie gry symulacyjnej online w budowaniu kompetencji w obszarze zarządzania projektami”, E-mentor nr 2 (69) / 2017, ss. 14-24, SGH, 2017 (dostęp także online: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/69/id/1292) – [recenzowany]
  2. Karpiuk G., Świętoniowska J., „Model dojrzałości projektowej jako narzędzie zarządzania w uczelni wyższej”, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XVIII, Zeszyt 4, Cz. II, Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa 2017 – [recenzowany]
  3. Karpiuk G., Świętoniowska J., „Zintegrowany model controlingu w organizacji dojrzałej projektowo”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Zarządzanie i Marketing, Rzeszów 2016 – [recenzowany]
  4. Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; Zastosowanie metody EV do monitorowania projektu rozwojowego Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
  5. Karpiuk G., Świętoniowska J., The age management as a contemporary challenge for the corporate strategy development, w Monography Collection: Management Development in Theory and Practice; University of Zilina; listopad 2010 – [recenzowany]
  6. Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; Project management office at institutions of higher education, w Monography Collection: Management Development in Theory and Practice; University of Zilina; listopad 2010 – [recenzowany]
  7. Karpiuk G., A Long, Hard Road to WTO. The ENP and Ukraine’s Integration Into the World Trade System, w: Beyond the Borders. Ukraine and the European Neighbourhood Policy, European Analysis Series., WSIiZ Rzeszów, 2007, ss. 311-321 – [publikacja po konferencji międzynarodowej]
  8. Karpiuk G., Międzynarodowy obrót usługami w ramach GATS – zarys metodologii kwantyfikacji, w:Swoboda przepływu usług w UE. Dylematy liberalizacji. Analizy europejskie, WSIiZ Rzeszów, 2007, ss. 46-54 – [recenzowany]

Prowadzone przedmioty:

Gra decyzyjna Fabryka Aut, Ocena projektów inwestycyjnych

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Grzegorz Karpiuk
Katedra Zarządzania
Biuro Projektów
e-mail: gkarpiuk@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 303
tel. 017 /866 12 86


KONSULTACJE

Poniedziałki: 14:00 – 15:25, pok. RA 303

Mondays: 14:00 – 15:25, room RA 303

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content