BIP WSIiZ

Mgr Katarzyna Stachowicz

Pełnomocnik Rektora ds. Projektów Międzynarodowych.

Wykładowca w Katedrze Zarządzania.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2022 r.

Z wykształcenia magister prawa (Uniwersytet Rzeszowski, 2006 r.) oraz magister administracji (Uniwersytet Rzeszowski, 2003 r.) posiadająca również licencjat z języka francuskiego (Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie,1998 r.). Ukończyła ponadto Studium Stosunków Międzynarodowych przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (2012 r.).

Ostatnie dwadzieścia lat pracowała w środowisku międzynarodowym bądź przy projektach o takim charakterze – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego zajmując się współpracą międzynarodową, rozwojem regionalnym, projektami unijnymi, promocją gospodarczą, tworzyła Przedstawicielstwo Regionalne w Brukseli, którego w latach 2006-2007 była Dyrektorem.

Doświadczenie zawodowe zbudowała głównie poprzez uczestnictwo w licznych wyjazdach zagranicznych, poprzez udział w wydarzeniach międzynarodowych w kraju i na świecie, jak również współtworząc wydarzenia gospodarcze czy kampanie promocyjne w kraju i za granicą.

 

Prowadzone przedmioty:

Negocjacje w biznesie, Innowacyjny marketing i PR

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Katarzyna Stachowicz
Katedra Zarządzania
e-mail: kstachowicz@wsiz.edu.pl
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów


KONSULTACJE

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content