BIP WSIiZ

Dr hab. Stefan Markowski, prof. WSIiZ

Kierownik Katedry Zarządzania Kolegium Zarządzania WSIiZ.

Profesor nauk ekonomicznych w Katedrze Zarządzania Kolegium Zarządzania WSIiZ

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2014 roku.

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (MNiSW oraz WSE, Kraków, rok 2012);
Doktor nauk ekonomicznych (London School of Economics and Political Science, The University of London, London, United Kingdom, rok 1974);
Magister ekonomii matematycznej (Uniwersytet Warszawski, Wydział Ekonomii, Warszawa, rok 1966).

Obecne zainteresowania naukowe profesora koncentrują się wokół ekonomiki obrony narodowej i zarządzania sektorem obrony narodowej (Defence economics and management); zarządzania sektorem publicznym (Public sector management); ekonomiki i zarządzania migracjami (Economics and governance of migrations); ekonomiki i zarządzania zakupami państwowymi (Public sector procurement).

Jest on autorem wielu publikacji naukowych oraz raportów badawczych w dziedzinach takich jak: ekonomia obrony narodowej, ekonomia przemysłu obronnego, zarządzanie zakupami wojskowymi i offsety; zarządzanie produkcja i logistyka, logistyka inżynieryjna, mobilność czynników produkcji i migracje siły roboczej oraz w bardziej odległej przeszłości, ekonomia aglomeracji miejskich i zarządzanie nieruchomościami.

Kariera akademicka:

 • 1/10/2014 do dziś – Profesor i Kierownik Katedry Zarządzania, Kolegium Zarządzania, WSIiZ.
 • 2013 do dziś – Honorowy wizytujący profesor, School of Business, The University of New South Wales, The Australian Defence Force Academy, Canberra campus (UNSW Canberra), Canberra, Australia.
 • 2005-2018 – Wizytujący badacz (visiting fellow), Centre for European Studies (ANU CES), The Australian National University, Canberra, Australia.
 • 2016-2018 – Wizytujący profesor i kierownik projektu badawczego (visiting research professor and research team director, NCN projekt Opus 10, Ośrodek Badan nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski (Centre of Migration Research, The University of Warsaw, Warsaw).
 • 2011-2014 – Profesor ekonomii i zarządzania, WSE im. J. Tischnera w Krakowie (professor of economics and management, The Joseph Tischner European University, Krakow).
 • 2011-2013 – Wizytujący profesor i kierownik projektu badawczego, UE project wspólnie z EUI Florencja, Ośrodek Badan nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski (visiting research professor and research team director, joint EU-funded, EUI-CMR research project, Centre of Migration Research, The University of Warsaw, Warsaw).
 • 1988-2013 – Współpracujący Profesor, Szkoła Biznesu, University of New South Wales, Canberra, Australia (Professor ASPRO, School of Business, previously School Economics and Management, UNSW Canberra, Canberra, Australia).
 • 1997-2004 – Dyrektor Programu Badan Logistycznych, Australijskie Centrum Badan Sektora Obronnego, UNSW, Australian Defence Force Academy, Canberra, Australia (Program Director, Defence Industry and Logistics, Australian Defence Studies Centre, UNSW@ADFA, Canberra, Australia).
 • 1991-1997 – Dyrektor, Centrum Badan Logistyki i Zarządzania, UNSW, Australian Defence Force Academy, Canberra, Australia (Director, Centre for Studies in Management and Logistics, UNSW@ADFA, Canberra, Australia).
 • 1980-1985 – Starszy Wykładowca, Ekonomia i Urbanistyka, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Kolegium Nauk Urbanistycznych, Politechnika/ Uniwersytet South Bank, Londyn, UK (Senior Lecturer in Urban and Land Economics, Department of Estate Management, Faculty of the Built Environment, South Bank Polytechnic/University of South Bank, London, UK).
 • 1967-1975 – Asystent i później adiunkt Wydziału Ekonomii (Assistant Lecturer and Lecturer in Economics), LSE, London, UK (Department of Economics, London School of Economics, The University of London, UK).

Kariera profesjonalna:

 • 1990 – 2014 – Współpracujący Główny Analityk, ACIL Consulting, pozniej ACIL Tasman, Canberra, Australia (Associate Principal Analyst, ACIL Consulting, later ACIL Tasman, Canberra, Australia).
 • 1986-1987 – Główny Ekonomista, Biuro Ekonomiki Przemyslu, Ministerstwo Przemyslu, Technologii i Handlu, Canberra, Australia (Principal Economist, Bureau of Industry Economics, Department of Industry Technology and Commerce, Canberra, Australia.
 • 1980-1985 – Współpracujący Starszy Analityk, Roger Tym and Partners, London, UK (Senior Analyst, Roger Tym and Partners, London, United Kingdom).
 • 1985, 1988 – Współpracujący Starszy Analityk, Investment Property Databank, London, UK (Associate Senior Analyst, Investment Property Databank, London, United Kingdom).
 • 1975-1980 – Starszy i później Główny Badacz, Ekonomia Miast i Nieruchomości, Centre for Environmental Studies, London, UK (Senior Scientific Officer, 1975-78, and Principal Scientific Officer, 1979-80, in Urban and Land Economics, Centre for Environmental Studies, London, United Kingdom).

Inne formy działalności:

 • 2018 – Senior Eisenhauer Fellow, NATO Defense College, Rome, Italy.
 • 2016-2018 – Współpracownik badawczy, Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych (The Warsaw Institute of Strategic Initiatives, Warsaw, Poland).
 • 2010 – Wizytujący wykładowca, Queensland University of Technology, Australia (Visiting presenter at the DMO Institute, Queensland University of Technology, Australia).
 • 2006, 2009 and 2010 – Współpracownik badawczy, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski (Visiting Fellow, Centre for Migration Studies, University of Warsaw, Poland).
 • 2007 to date – Editorial board member Economics of Peace and Security Journal.
 • 2004-2015 – Editorial board member Defence and Peace Economics.
 • 2004 – Wizytujący Badacz, centrum Badan Migracji, ANU, Canberra, Auystralia (Visiting Fellow, National Europe Centre, The Australian National University, Canberra, Australia).
 • 1998-2003 – Współorganizator (Co-convener), PACRIM International Defence Procurement Educational Program organised jointly with the US Defense Acquisition University (public sector procurement in Australia, USA, Japan, Singapore and South Korea).
 • 1996-2003 – Współpracownik, NATO International Defense Educational Arrangement (IDEA), (defence and public sector procurement in USA. UK, France and Germany).
 • 2002 – Wizytujący Badacz ASPI, Canberra, Australia (Visiting Fellow, The Australian Strategic Policy Institute, Canberra, Australia).
 • 1994 i 1995-1998 – Wizytujący Wykładowca, ACDSS, Canberra, Australia (Visiting Presenter, The Australian College of Defence and Strategic Studies, Canberra, Australia).
 • 1990 – Wizytujący Profesor, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Warszawski (Visiting Professor, Faculty of Economics, University of Warsaw, Poland).
 • 1967-1988 – rożne inne formy zaangażowania (various casual teaching and visiting positions at several universities and polytechnics in the United Kingdom and overseas).

Prywatne zainteresowania i aktywność pozauczelniana

 • Obywatel brytyjski i australijski. Stały rezydent Zjednoczonego Królestwa, 1967-1989, i Australii, 1989 do dziś (British and Australian national and passport holder. Permanent resident of the UK, 1967-1989, and Australia, 1989 to date).
 • Jedna dorosła, zamężna córka i dwie wnuczki (Married with one grown up, married daughter and two granddaughters).
 • Zainteresowania osobiste: podróże, czytelnictwo, żeglarstwo morskie, psy i konie (Personal Interests: travel, reading. Recreation: driving, sailing, dogs and horses).

 

Prowadzone przedmioty:

Strategic Management, Contemporary Organisational and Management Concepts, Zarządzanie Strategiczne, Wspolczesne Koncepcje Organizacji i Zarzadzania, Mangerial Economics, Ekonomia Menedzerska

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

Stefan Markowski

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Stefan Markowski, prof. WSIiZ
Katedra Zarządzania
e-mail: smarkowski@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2


KONSULTACJE

Semestr letni 2023-24 (on-line) 

Adres pokoju osobistego (On-line address of my consulting room): https://wsiz.webex.com/meet/smarkowski

Terminy konsultacji  (On-line consultations dates and times) 

Czwartek/Thursday: 10.30 – 12.00

CISCO Webex Meetings:

https//: wsiz.webex.com/meet/smarkowski

Po wcześniejszym ustaleniu terminu, konsultacje mogą się również odbyć online w innym terminie (or at other agreed times subject to prior arrangements).

 

 

 

 

Chair of Management, College of Management, WSIiZ.

Professor of Management at WSIiZ.

Employed at the University of Information Technology and Management in Rzeszow since 2014.

Stefan Markowski came to Poland in the late 1940s. He completed his primary and secondary education in Poland and studied mathematical economics at the University of Warsaw. In 1966 he emigrated from Poland and in 1967 moved to London to take up a lectureship in economics at the London School of Economics (LSE), where he also completed his economics doctorate in 1974. In 1975, he joined the Centre for Environmental Studies in London as Senior Scientific Officer and later as Principal Scientific Officer specialising in urban and land economics. In 1980, after a brief secondment to the Department of the Environment, he joined the Faculty of the Built Environment, South Bank Polytechnic (now University of South Bank) as a Senior Lecturer in the School of Estate Management. He also began his long standing association with a firm of land and urban economists, Roger Tym and Partners. As an academic researcher and professional consultant, he completed several land, housing, transport and employment studies in the UK.

In 1986-87, he came to Australia on a two-year sabbatical to join the Bureau of Industry Economics (BIE) in Canberra as Principal Economist and team leader. At BIE, he led a project on technological change in Australian manufacturing industry. He returned to the United Kingdom early in 1988 but left for Australia again late in 1988 to join the School of Economics and Management (now School of Business) at the University of New South Wales (UNSW), Canberra campus at the Australian Defence Force Academy (UNSW@ADFA). At the UNSW@ADFA, he has held a variety of positions including: Senior Lectureship and later Associate Professorship in the School of Business; Director of the Centre for Studies in Management and Logistics; and Program Director, Defence Industry and Logistics at the Australian Defence Studies Centre. He was also the Coordinator of postgraduate management studies in the School of Business, UNSW@ADFA. During his tenure at the UNSW@ADFA, Professor Markowski collaborated with several military faculties in the USA, Europe and Asia, in particular the US Defense Acquisition University and the UK Defence Academy (PACRIM and IDEA projects). He retired from the UNSW in 2013 but continues to be involved with the School as a Visiting Professor of Economics and Management. Until 2018, Professor Markowski was also a Visiting Fellow at the Australian National University’s Centre for European Studies (CES) in Canberra. 

Professor Markowski’s research at the UNSW focused on defence economics and management, logistics engineering and management, defence procurement, industry policies and trade, and international mobility of factors of production. He has published widely across all these and related areas. His other research interests include labour mobility and migration. He is particularly interested in policy-oriented research. In addition, between 1989 and 2014, Professor Markowski also worked as a consultant with ACIL Consulting (now ACIL Tasman) in Canberra. In his professional capacity as an economic and management consultant, he led and/or participated in several major research projects commissioned by various Australian government departments and agencies, especially the Australian Department of Defence.

Following the implosion of Communism in Poland, Professor Markowski has held various academic positions in Poland, especially at the University of Warsaw. In 2011-2014, he was professor of economics and management at the Joseph Tischner European University, Krakow and in 2014 he was appointed to his present position as the Professor and Chair of Management at WSIiZ. Between May 2011 and April 2014, Professor Markowski was a Visiting Research Professor at the Centre of Migration Research, University of Warsaw, where he led a team of researchers responsible for an economic and demographic module of a research project funded by the European Commission (EC) and focused on migration flows east of the European Union covering most of the area of the former Soviet Union. This EC-sponsored two-university research consortium also included the European University Institute (EUI) in Florence as the lead partner. In 2016, he was re-appointed as Visiting Research Professor at the Centre of Migration Research, University of Warsaw to direct a research project on the post-accession Polish migrants to the EU (Opus 10 study funded by the Narodowe Centrum Nauki – NCN). In 2017, he is also a Visiting Eisenhower Fellow at the NATO Defence College in Rome, Italy. While he continues to publish widely in the broadly-defined area of defence economics and management, his recent scholarly publications also include a growing proportion of migration-related articles and book chapters.

ACADEMIC CAREER

 • 1/10/2014 to date – Professor and Chair of Management, College of Management, WSIiZ.
 • 2013 to date – Honorary visiting professor, School of Business, The University of New South Wales, The Australian Defence Force Academy (ADFA), Canberra campus (UNSW Canberra – previously UNSW@ADFA), Canberra, Australia.
 • 2005-2018 – Visiting fellow, Centre for European Studies (ANU CES), The Australian National University, Canberra, Australia.
 • 2016-2018 – Visiting research professor and research team director, NCN-funded project Opus 10, Centre of Migration Research, The University of Warsaw, Warsaw.
 • 2011-2014 – Professor of economics and management, The Joseph Tischner European University, Krakow.
 • 2011-2013 – Visiting research professor and research team director, joint EU-funded, EUI-CMR research project, Centre of Migration Research, The University of Warsaw, Warsaw.
 • 1988-2013 – Senior Lecturer and later Professor ASPRO, School of Business, previously School Economics and Management, UNSW Canberra, Canberra, Australia. Retired from UNSW Canberra in 2013.
 • 1997-2004 – Program Director, Defence Industry and Logistics, Australian Defence Studies Centre, UNSW@ADFA, Canberra, Australia.
 • 1991-1997 – Director, Centre for Studies in Management and Logistics, UNSW@ADFA, Canberra, Australia.
 • 1980-1985 – Senior Lecturer in Urban and Land Economics, Department of Estate Management, Faculty of the Built Environment, South Bank Polytechnic/University of South Bank, London, UK.
 • 1967-1975 – Assistant Lecturer and later Lecturer in Economics, Department of Economics, London School of Economics (LSE), The University of London, UK.

PROFESSIONAL CARREER

 • 1990 – 2014 – Associate Principal Analyst, ACIL Consulting, later ACIL Tasman, Canberra, Australia.
 • 1986-1987 – Principal Economist, Bureau of Industry Economics, Department of Industry Technology and Commerce, Canberra, Australia.
 • 1980-1985 – Senior Analyst, Roger Tym and Partners, London, United Kingdom.
 • 1985, 1988 – Associate Senior Analyst, Investment Property Databank, London, United Kingdom.
 • 1975-1980 – Senior Scientific Officer, 1975-78, and Principal Scientific Officer, 1979-80, in Urban and Land Economics, Centre for Environmental Studies, London, United Kingdom.

OTHER ACADEMIC AND PROFESSIONAL ACTIVITIES

 • 2018 – Senior Eisenhauer Fellow, NATO Defense College, Rome, Italy.
 • 2016-2018 – Research Fellow, The Warsaw Institute of Strategic Initiatives, Warsaw, Poland.
 • 2010 – Visiting presenter at the DMO Institute, Queensland University of Technology, Australia.
 • 2006, 2009 and 2010 – Visiting Fellow, Centre of Migration Research, University of Warsaw, Poland.
 • 2007 to date – Editorial board member Economics of Peace and Security Journal.
 • 2004-2015 – Editorial board member Defence and Peace Economics.
 • 2004 – Visiting Fellow, National Europe Centre, The Australian National University, Canberra, Australia.
 • 1998-2003 – Co-convener, PACRIM International Defence Procurement Educational Program organised jointly with the US Defense Acquisition University and defence procurement agencies in Australia, USA, Japan, Singapore and South Korea.
 • 1996-2003 – Collaborator, NATO International Defense Educational Arrangement (IDEA), (defence and public sector procurement in USA, UK, France and Germany).
 • 2002 – Visiting Fellow, The Australian Strategic Policy Institute, Canberra, Australia.
 • 1994 i 1995-1998 – Visiting Presenter, The Australian College of Defence and Strategic Studies, Canberra, Australia.
 • 1990 – Visiting Professor, Faculty of Economics, University of Warsaw, Poland.
 • 1967-1988 – various casual teaching and visiting positions at several universities and polytechnics in the United Kingdom and overseas.

PERSONAL NOTE

 • British and Australian national and passport holder. Permanent resident of the UK, 1967-1989, and Australia, 1989 to date.
 • Married with one grown up, married daughter and one granddaughter.
 • Personal Interests: travel, reading.
 • Recreation: driving, sailing, dogs and horses.

 

Conducted courses:

In English: Strategic Management, Contemporary Organisations and Management Concepts

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Stefan Markowski

Office hours

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content