BIP WSIiZ

Mgr Łukasz Cywiński

Asystent w Katedrze Przedsiębiorczości.

Asystent w Katedrze Ekonomii i Finansów. Magister ekonomii (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, rok 2009), Bachelor of Arts (University of Central Lancashire w Preston, rok 2008). Jest również kandydatem na stopień doktora na Uniwersytecie Gdańskim;  temat jego pracy to „Efekty zewnętrzne Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych. Rola polityki Państwa w przyciąganiu inwestycji zagranicznych je generujących”. Głównym celem jego pracy doktorskiej jest poszerzenie i pogłębienie zrozumienia wpływu Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych na gospodarkę kraju goszczącego. Ponadto, od 2013 roku prowadzi zajęcia z mikroekonomii, makroekonomii, finansów międzynarodowych, rynków międzynarodowych i biznesu międzynarodowego na WSIiZ. Jest również entuzjastą języka statystycznego R.

 

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Łukasz Cywiński
Katedra Przedsiębiorczości
e-mail: lcywinski@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA249
tel.: +48 17 866 1208

 


KONSULTACJE

Konsultacje

Środy 14:30 – 16:20, KA101a

link: https://wsiz.webex.com/meet/lcywinski

Link do kalendarza: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=4f277ca6edd5349b1fbfff199f16b5da430607fd69045a8c9cf1aba047876ded%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FWarsaw 

 

Research assistant at the Department of Entrepreneurship.

He is a research assistant at the Department of Economics and Finance, with a Master of Economics from the University of Information Technology and Management in Rzeszów (2009) and a Bachelor of Arts from the University of Central Lancashire in Preston (2008). He is also a PhD candidate at The University of Gdansk, where his thesis focuses on „External effects of Foreign Direct Investments. The role of state policy in attracting foreign investments that generate them.” The main goal of his thesis is to expand and deepen the understanding of the impact of Foreign Direct Investments on the host country’s economy.

In addition, he has taught microeconomics, macroeconomics, international finance, international markets, and international business at the University of Information Technology and Management since 2013 and has taught strategic management and international marketing at Tischner European University since 2018.

He is also an enthusiast of the R statistical language.

 

Conducted courses:

Fundamentals of macroeconomics.

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Mgr Łukasz Cywiński
Department of Entrepreneurship
e-mail: lcywinski@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA249
tel. +48 17 866 1208
fax. +48 17 866 12 30


Office hours

Online consultations

Wednesdays 14:30-16:20, KA101a

link: https://wsiz.webex.com/meet/lcywinski

Online calendar link: https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=4f277ca6edd5349b1fbfff199f16b5da430607fd69045a8c9cf1aba047876ded@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Warsaw&pli=1

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content