BIP WSIiZ

Dr Łukasz Cywiński

Asystent w Katedrze Przedsiębiorczości.

Asystent w Katedrze Przedsiębiorczości. Posiada stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (Uniwersytet Gdański), Magister ekonomii (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Bachelor of Arts (University of Central Lancashire w Preston). Jest autorem licznych prac wykorzystujących narzędzia klasycznej ekonometrii, ekonometrii przestrzennej oraz metod maszynowej analizy tekstu. Jego praca doktorska pt. „Efekty zewnętrzne Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych. Rola polityki Państwa w przyciąganiu inwestycji zagranicznych je generujących” była skoncentrowana na analizie i rozszerzeniu wiedzy dotyczącej wpływu Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych na gospodarkę kraju przyjmującego. Od 2013 roku prowadzi zajęcia z mikroekonomii, makroekonomii, finansów międzynarodowych i biznesu międzynarodowego na WSIiZ. Jest również entuzjastą języka statystycznego R.

 

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Łukasz Cywiński
Katedra Przedsiębiorczości
e-mail: lcywinski@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA249
tel.: +48 17 866 1208

 


KONSULTACJE

Konsultacje

Wtorek 13:30 – 15:30 RA249.

 

Research assistant at the Department of Entrepreneurship.

Reseach assistant at the Department of Entrepreneurship. He holds a Doctorate degree in Social Sciences, specializing in Economics and Finance, from the University of Gdańsk. Additionally, he has a Master’s degree in Economics from the Rzeszów University of Information Technology and Management, and a Bachelor of Arts from the University of Central Lancashire in Preston. He has authored numerous studies employing the tools of classical econometrics, spatial econometrics, and machine text analysis. His doctoral thesis, titled 'The External Effects of Foreign Direct Investments: The Role of Government Policy in Attracting Investments that Generate Them,’ delves into the analysis of the impact of Foreign Direct Investments on the host country’s economy. Since 2013, he has been teaching microeconomics, macroeconomics, international finance, and international business at the University of Information Technology and Management in Rzeszow. He is also an enthusiast of the R statistical language.

In addition, he has taught microeconomics, macroeconomics, international finance, international markets, and international business at the University of Information Technology and Management since 2013 and has taught strategic management and international marketing at Tischner European University since 2018.

He is also an enthusiast of the R statistical language.

 

Conducted courses:

Fundamentals of macroeconomics.

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Contact data

PhD Łukasz Cywiński
Department of Entrepreneurship
e-mail: lcywinski@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA249
tel. +48 17 866 1208
fax. +48 17 866 12 30


Office hours

Consultations

Tuesday 13:30-15:30 RA249.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content