BIP WSIiZ

Mgr Michalina Mróz

Asystent w Katedrze Przedsiębiorczości

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2019 roku.

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych oraz Zarządzania firmą na Politechnice Rzeszowskiej. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zainteresowania naukowe skupia na obszarach takich jak potencjał przedsiębiorczy oraz jego wpływ na postawy liderskie, odpowiedzialne zarządzanie i zrównoważony rozwój, zachowania organizacyjne, zależności pomiędzy kompetencjami miękkimi, a przewagą konkurencyjną na rynku pracy.

Opiekunka Koła Naukowego LB CLUB- Leading in business, którego nadrzędnym celem jest rozwój kompetencji menadżerskich, kształtowanych poprzez inspirację, pozytywną motywację oraz warsztaty pracy nad rozwojem kompetencji przyszłości.

Członek Zarządu polskiego oddziału międzynarodowej inicjatywy Principles for Responcible Management, PRME Chapter Poland. Koordynator działań podejmowanych w duchu wartości owej inicjatywy.

Career Coach wspierający rozwój kariery oraz wewnętrzny potencjału. Prowadząca warsztatów biznesowych oraz warsztatów planowania kariery.

Członek badań międzynarodowych badań naukowych dotyczących potencjału przedsiębiorczego wśród młodych ludzi oraz zrównoważonego rozwoju.

Prywatnie, uśmiechnięty człowiek, który uwielbia poznawać nowych ludzi, nowe miejsca i zdobywać nowe doświadczenia.

 

Prowadzone przedmioty:

Zachowania organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, elementy organizacji i zarządzania, negocjacje w biznesie, podstawy zarządzania.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Michalina Mróz
Katedra Przedsiębiorczości
e-mail: mmroz@wsiz.edu.pl
+48 17 866 1436
RA 249


KONSULTACJE

Konsultacje odbywają się w czwartki w godzinach 11:00-13:00 w pokoju RA249.

Konsultacje odbywać się będą także za pośrednictwem platformy Cisco Webex. Link do wirtualnego pokoju https://wsiz.webex.com/meet/mmroz

 

Assistant Lecturer in Department of Entrepreneruship

Professionally associated with UITM since 2019.

A graduate in International Relations and Business Management from the Rzeszów University of Technology. She completed postgraduate studies in Human Resource Management at the Higher School of Computer Science and Management in Rzeszów.

Her scientific interests focus on areas such as entrepreneurial potential and its impact on leadership attitudes, responsible management and sustainable development, organizational behavior, the relationship between soft skills, and competitive advantage in the job market.

Supervisor of the LB CLUB Scientific Circle – Leading in Business, whose main goal is the development of managerial competencies shaped through inspiration, positive motivation, and workshops on future competency development.

Board Member of the Polish branch of the international initiative Principles of Responsible Management of Education, PRME Chapter Poland. PRME coordinator at UITM.

Career Coach supporting career development and internal potential. Conducts business workshops and career planning workshops.

Member of international scientific research on the entrepreneurial potential among young people and sustainable development.

Privately, a cheerful person who loves meeting new people, exploring new places, and gaining new experiences.

 

Conducted courses:

Organizational behavior, human resources management in modern organizations, elements of organization and management, business negotiations, basics of management.

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Contact data

MSc Michalina Mróz
Department of Entrepreneurship
e-mail: mmroz@wsiz.edu.pl
+48 17 866 1436
RA 249


Office hours

Consultations will take place on Thursdays from 11:00 to 13:00 in room RA249.

By prior e mail arrangement, consultations can be held online at Cisco Webex – https://wsiz.webex.com/meet/mmroz

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content