BIP WSIiZ

Mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz

Asystent w Katedrze Przedsiębiorczości.

Zatrudniona w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie od 2009 roku.

Magister ekonomii (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wydział Ekonomiczny, 2009 rok).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: finansowania oraz efektywności w ochronie zdrowia. Autorka wielu publikacji oraz kursów i warsztatów z zakresu innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. 
Trener umiejętności w zakresie budowania i zarządzania zespołem, wykorzystania innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w nauczaniu, negocjacji i komunikacji w zespole. W roku akademickim 2017/2018 asystent koordynatora projektu „Omnibus- kompleksowy program rozwoju szkoły”. 

 

Prowadzone przedmioty:

Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju, Zarządzanie strategiczne II, Podstawy zarządzania, Zarządzanie operacyjne, Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym, Marketing, Gra decyzyjna – zarządzanie przedsiębiorstwem II, Zachowania organizacyjne.

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz
Katedra Przedsiębiorczości
e-mail: mlesniowska@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 41 (Dean’s Office)
tel.: 017/ 866 12 26


KONSULTACJE

Konsultacje dla studentów przewidziane są w każdą środę, godz. 12:00-14:00. pok. RA41

 

Assistant at the Institute for Financial Research and Analyses.

Since 2009 employed at the University of Information Technology and Management in Rzeszow. Master of Economics (University of Information Technology and Management in Rzeszow, Faculty of Economics, 2009).

Her research interests are focused on: financing and efficiency in healthcare. Author of many publications, courses and workshops on the range of innovative teaching tools.

A trainer in the field of team building and management, the use of innovative teaching tools in teaching, negotiation and communication in a team.

In the academic year 2017/2018, assistant coordinator of the project „Omnibus – comprehensive school development program”.

 

https://orcid.org/0000-0003-2228-4983

Conducted courses:

Introduction to sustainable development, Strategic management II, Fundamentals of management, Operational management, International enterprise management, Marketing, Decision game – enterprise management II, Organizational behavior.

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Not avalaible

Contact data

M.Sc. Małgorzata Leśniowska-Gontarz
Institute for Financial Research and Analyses
e-mail: mlesniowska@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszow, Sucharskiego Street 2
room RA 41 (Dean’s Office)
tel.: 017/ 866 12 26


Office hours

Consultation hours take place on every Wednesday from 12:00 to 14:00 (Room RA41).

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu Karola Wójcickiego
pt. „Jak loty w kosmos wpłyną na rozwój naszej cywilizacji”
odbędzie się 20 marca (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=CoXBQRwypbs
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content