BIP WSIiZ
Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej

Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej

Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej przystosowane jest do hodowli ludzkich komórek macierzystych na poziomie BSLII w warunkach in vitro. Spełnia ono wymagania  stawiane laboratoriom badawczym i mikrobiologicznym.

Jakie możliwości daje naukowcom?

Prowadzenie badań dotyczących biochemii oraz morfologii na poziomie komórkowym – zarówno na liniach pierwotnych, jak i unieśmiertelnionych. Laboratorium specjalizuje się w prowadzeniu badań dotyczących różnicowania ludzkich komórek macierzystych (hMSC ang. human mesenchymal stem cells) oraz określanie wpływu wybranych ksenobiotyków i naturalnie powstających peptydów na metabolizm (hMSC). Dodatkowym obszarem zainteresowań jest receptorozależny proces endocytozy.

Potencjał naukowy Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej obejmuje m.in.:

 • określenie wpływu ksenobiotyków naturalnych i syntetycznych na metabolizm komórek macierzystych, indukcję i przebieg procesu apoptozy, wytwarzanie reaktywnych form tlenu oraz aktywność enzymów antyoksydacyjnych;
 • nalizowanie dróg detoksykacji ksenobiotyków w komórkach przy pomocy technik oznaczania ekspresji genów i aktywności poszczególnych izoform cytochromu P450;
 • badanie wpływu biologicznie aktywnych peptydów na proces różnicowania ludzkich komórek macierzystych;
 • określenie wpływu ksenobiotyków na morfologię komórki oraz jej organelli z użyciem barwników fluorescencyjnych i mikroskopii konfokalnej.

Jakie możliwości daje studentom?

Podczas zajęć w laboratorium studenci mają możliwość poznania technik związanych ze sterylną pracą na liniach komórkowych – prawidłowych i unieśmiertelnionych, metod stosowanych w medycynie regeneracyjnej, podstawowych technik biologii molekularnej, metod badawczych w biologii i biochemii komórki oraz zasady konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej.

Wyposażenie:

 • komora laminarna klasy II (Biotectum 1.2. Comfort)
 • inkubator z dozowaniem CO2 (Binder C170)
 • mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym (Optikom IM-3)
 • łaźnia wodna LaboPlay serii WE
 • wirówka laboratoryjna MPW
 • Autoklaw stołowy Medical Prestige 12L
 • kołyska laboratoryjna
 • wytrząsarka laboratoryjna
 • worteks Phoenix Instruments
 • mikroskop fluorescencyjny skaningowy (ZEISS LSM700)

Opiekun laboratorium: mgr inż. Bartosz Skóra, mail: bskora@wsiz.edu.pl, tel.: 17 866 1293

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content