BIP WSIiZ
Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej

Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej

Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej jest laboratorium badawczym przystosowanym jest do hodowli ludzkich komórek macierzystych na poziomie BSLII w warunkach in vitro. Spełnia ono wymagania  stawiane laboratoriom badawczym i mikrobiologicznym.

Jakie możliwości daje naukowcom?

Prowadzenie badań dotyczących biochemii oraz morfologii na poziomie komórkowym – zarówno na liniach pierwotnych, jak i unieśmiertelnionych. Laboratorium specjalizuje się w prowadzeniu badań dotyczących różnicowania ludzkich komórek macierzystych (hMSC ang. human mesenchymal stem cells) oraz określanie wpływu wybranych ksenobiotyków i naturalnie powstających peptydów na metabolizm (hMSC). Dodatkowym obszarem zainteresowań jest receptorozależny proces endocytozy.

Potencjał naukowy Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej obejmuje m.in.:

 • określenie wpływu ksenobiotyków naturalnych i syntetycznych na metabolizm komórek macierzystych, indukcję i przebieg procesu apoptozy, wytwarzanie reaktywnych form tlenu oraz aktywność enzymów antyoksydacyjnych;
 • nalizowanie dróg detoksykacji ksenobiotyków w komórkach przy pomocy technik oznaczania ekspresji genów i aktywności poszczególnych izoform cytochromu P450;
 • badanie wpływu biologicznie aktywnych peptydów na proces różnicowania ludzkich komórek macierzystych;
 • określenie wpływu ksenobiotyków na morfologię komórki oraz jej organelli z użyciem barwników fluorescencyjnych i mikroskopii konfokalnej.

Jakie możliwości daje studentom?

Podczas zajęć w laboratorium studenci mają możliwość poznania technik związanych ze sterylną pracą na liniach komórkowych – prawidłowych i unieśmiertelnionych, metod stosowanych w medycynie regeneracyjnej, podstawowych technik biologii molekularnej, metod badawczych w biologii i biochemii komórki oraz zasady konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej.

Wyposażenie:

 • komora laminarna klasy II (Biotectum 1.2. Comfort)
 • inkubator z dozowaniem CO2 (Binder C170)
 • mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym (Optikom IM-3)
 • automatyczny licznik komórek (Bio-Rad TC20)
 • łaźnia wodna LaboPlay serii WE
 • wirówka laboratoryjna MPW
 • Autoklaw stołowy Medical Prestige 12L
 • kołyska laboratoryjna
 • wytrząsarka laboratoryjna
 • worteks Phoenix Instruments
 • autoklaw na stołowy IS Yeson E 22L BLACK

Opiekun laboratorium: Dr Bartosz Skóra, e-mail: bskora@wsiz.edu.pl, tel.: 17 866 1293

Zlecenia badań komercyjnych: Centrum Badań i Usług Biomedycznych

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content