Laboratorium Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej

Laboratorium Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej przeznaczone do wykonywania szerokiego spektrum analiz biochemicznych materiału biologicznego pobranego od pacjentów (krew, surowica, mocz), ekstraktów roślinnych, próbek żywności oraz próbek uzyskanych w doświadczeniach wykorzystujących hodowle komórkowe.

Jakie daje możliwości naukowcom?
Pracownicy naukowi korzystając z laboratorium mają możliwość przygotowywania ekstraktów roślinnych, dokonywania ich analizy biochemicznej, badania właściwości antyoksydacyjnych przygotowywanych ekstraktów czy badania płynów ustrojowych.

Jakie daje możliwości studentom?
Podczas zajęć w laboratorium studenci mają możliwość m.in. dokonywania analizy biochemicznej płynów ustrojowych, oznaczania pH badanych substancji czy wykonywania elektroforezy białek.

Wyposażenie
Laboratorium wyposażone zostało w następujący sprzęt:
•    Waga analityczna
•    pH-metr laboratoryjny
•    mieszadło magnetyczne
•    dygestorium szczelinowe
•    suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza
•    łaźnia wodna, wytrząsarka
•    zestaw do elektroforezy białek i elektrotransferu
•    autoklaw Prestige Medical Classic 12L
•    system do uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy

Opiekun laboratorium: mgr inż. Bartosz Skóra, mail: bskora@wsiz.edu.pl, tel.: 17 866 12 93

Laboratorium Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021