BIP WSIiZ

Dr hab. Anna Tabęcka-Łonczyńska, prof. WSIiZ

Profesor Uczelni w Katedrze Biotechnologii i Biologii Komórki.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania pracuje od 2021 roku.

Doktor habilitowany nauk biologicznych w dziedzinie nauk  ścisłych i przyrodniczych. Stopień naukowy nadany 6 listopada 2020 r. przez Radę Naukową Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie oceny osiągnięcia naukowego przedstawionego w cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt.: ,,Regulacja sezonowych procesów rozrodczych u samców żubra europejskiego (Bison bonasus, Linnaeus 1758)”.

Doktor nauk weterynaryjnych w zakresie rozrodu uzyskany na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, rok 2010 – obrona z wyróżnieniem. Tytuł pracy doktorskiej: „Sezonowe zmiany zwrotnego i docelowego transferu hormonów steroidowych w naczyniach narządów rozrodczych samca świni domowej”, praca pod opieką profesora dr hab. Marka Koziorowskiego. W latach 2006-2007 uczestnik Studiów Podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dodatkowo lekarz weterynarii (Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, studia lekarskie 1996-2001)

Autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Była kierownikiem i wykonawcą takich projektów naukowych jak:. „Znaczenie autofagii w regulacji sezonowej aktywności rozrodczej dojrzałych samców żubra (Bison bonasus)” (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2017-2018), “Sezonowe zmiany zwrotnego i docelowego transferu hormonów steroidowych w naczyniach narządów rozrodczych samca świni domowej” (finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2007-2010), „Czy informacja o zmianach oświetlenia w środowisku naturalnym może być przenoszona drogą humoralną  (fototransdukcja humoralna) z siatkówki oka do ośrodkowego układu nerwowego? (finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2007 – 2010), „Sezonowe zmiany koncentracji hormonów steroidowych, tarczycowych, leptyny i czynników wzrostu we krwi obwodowej oraz ich receptorów w gonadach loszek krzyżówek świniodzika. Całkowita aktywność antyoksydacyjna” (grant zamawiany KBN, 2003-2005). Ponadto brała udział w projektach: „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, „Szkolnictwo wyższe i nauka” finansowany z Funduszy Europejskich, a także była wykonawcą licznych projektów wewnętrznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jest edytorem w czasopiśmie Endocrinology and Metabolic Research i autorem ponad 45 recenzji naukowych dla różnych czasopism.

Odbyła następujące staże naukowe:
Krajowe:

  1. Staż naukowy w Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych Instytutu Rozrodu i Badań Żywności, Olsztyn, Polska; styczeń – luty 2007
  2. Staż naukowy na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii, Zakład Endokrynologii, Kraków, Polska – październik 2012

Zagraniczne:

  1. Uniwersytet w Helsinkach, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Helsinki, Finlandia – kwiecień 2013 – mikrodysekcja laserowa, zastosowanie w badaniach nad sezonowością rozrodu
  2. Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uppsala, Szwecja – luty 2018; zastosowanie komputerowej analizy nasienia, ocena jakości nasienia przy użyciu markerów fluorescencyjnych, zastosowanie różnych testów płodności oraz selekcja plemników w oparciu o jakość nasienia
  3. Uniwersytet w Zurychu (UZH), Wydział Weterynarii, Zurych, Szwajcaria – czerwiec 2018; nowoczesne metody biologii molekularnej i hodowli komórkowych (przyznane stypendium na staż)
  4. Politechnika w Portalegre, Portalegre, Portugalia, maj 2019; nowoczesne techniki zachowania jakości pozyskiwanego materiału biologicznego

 

Prowadzone przedmioty:

Anatomia i fizjologia człowieka, Immunologia i alergologia, Bioetyka, Endokrynologia, Seminaria dyplomowe

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Anna Tabęcka-Łonczyńska, prof. WSIiZ
Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki
e-mail: atabecka@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
pok. KA 109
tel.: 017/ 866 12 96


KONSULTACJE

Studenci stacjonarni

W tygodnie niezjazdowe

Wtorek

8:00 – 8:45, pok. KA110A/1

Studenci niestacjonarni

W tygodnie zjazdowe

Harmonogram konsultacji

W tygodnie niezjazdowe

Wtorek – 16.00 – 16.45

Konsultacje odbywają się on-line w pokoju osobistym:

CISCO WEBEX MEETENGINGS – pokój osobisty

https://wsiz.webex.com/meet/atabecka

Studenci proszeni są o wcześniejszą informację mailową o chęci wzięcia udziału w konsultacjach online, w celu przygotowania sesji na platformie CISCO WEBEX MEETINGS

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Krzysztofa Ciesielskiego, prof. UJ
pt. „Nie tylko 2+2 = 4, czyli potęga matematycznej wyobraźni”
odbędzie się 21 lutego (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=O98mMhnQNEg&t=16s
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content