BIP WSIiZ

Dr hab. Anna Tabęcka-Łonczyńska, prof. WSIiZ

Profesor Uczelni w Katedrze Biotechnologii i Biologii Komórki.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania pracuje od 2021 roku.

Doktor habilitowany nauk biologicznych w dziedzinie nauk  ścisłych i przyrodniczych. Stopień naukowy nadany 6 listopada 2020 r. przez Radę Naukową Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie oceny osiągnięcia naukowego przedstawionego w cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt.: ,,Regulacja sezonowych procesów rozrodczych u samców żubra europejskiego (Bison bonasus, Linnaeus 1758)”.

Doktor nauk weterynaryjnych w zakresie rozrodu uzyskany na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, rok 2010 – obrona z wyróżnieniem. Tytuł pracy doktorskiej: „Sezonowe zmiany zwrotnego i docelowego transferu hormonów steroidowych w naczyniach narządów rozrodczych samca świni domowej”, praca pod opieką profesora dr hab. Marka Koziorowskiego. W latach 2006-2007 uczestnik Studiów Podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dodatkowo lekarz weterynarii (Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, studia lekarskie 1996-2001)

Autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Była kierownikiem i wykonawcą takich projektów naukowych jak:. „Znaczenie autofagii w regulacji sezonowej aktywności rozrodczej dojrzałych samców żubra (Bison bonasus)” (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2017-2018), “Sezonowe zmiany zwrotnego i docelowego transferu hormonów steroidowych w naczyniach narządów rozrodczych samca świni domowej” (finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2007-2010), „Czy informacja o zmianach oświetlenia w środowisku naturalnym może być przenoszona drogą humoralną  (fototransdukcja humoralna) z siatkówki oka do ośrodkowego układu nerwowego? (finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2007 – 2010), „Sezonowe zmiany koncentracji hormonów steroidowych, tarczycowych, leptyny i czynników wzrostu we krwi obwodowej oraz ich receptorów w gonadach loszek krzyżówek świniodzika. Całkowita aktywność antyoksydacyjna” (grant zamawiany KBN, 2003-2005). Ponadto brała udział w projektach: „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, „Szkolnictwo wyższe i nauka” finansowany z Funduszy Europejskich, a także była wykonawcą licznych projektów wewnętrznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jest edytorem w czasopiśmie Endocrinology and Metabolic Research i autorem ponad 45 recenzji naukowych dla różnych czasopism.

Odbyła następujące staże naukowe:
Krajowe:

  1. Staż naukowy w Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych Instytutu Rozrodu i Badań Żywności, Olsztyn, Polska; styczeń – luty 2007
  2. Staż naukowy na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii, Zakład Endokrynologii, Kraków, Polska – październik 2012

Zagraniczne:

  1. Uniwersytet w Helsinkach, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Helsinki, Finlandia – kwiecień 2013 – mikrodysekcja laserowa, zastosowanie w badaniach nad sezonowością rozrodu
  2. Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uppsala, Szwecja – luty 2018; zastosowanie komputerowej analizy nasienia, ocena jakości nasienia przy użyciu markerów fluorescencyjnych, zastosowanie różnych testów płodności oraz selekcja plemników w oparciu o jakość nasienia
  3. Uniwersytet w Zurychu (UZH), Wydział Weterynarii, Zurych, Szwajcaria – czerwiec 2018; nowoczesne metody biologii molekularnej i hodowli komórkowych (przyznane stypendium na staż)
  4. Politechnika w Portalegre, Portalegre, Portugalia, maj 2019; nowoczesne techniki zachowania jakości pozyskiwanego materiału biologicznego

 

Prowadzone przedmioty:

Anatomia i fizjologia człowieka, Immunologia i alergologia, Bioetyka, Endokrynologia, Seminaria dyplomowe

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Anna Tabęcka-Łonczyńska, prof. WSIiZ
Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki
e-mail: atabecka@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
pok. KA 109
tel.: 017/ 866 12 96


KONSULTACJE

Studenci stacjonarni

W tygodnie niezjazdowe

Wtorek

8:00 – 8:45, pok. KA110A/1

Studenci niestacjonarni

W tygodnie zjazdowe

Letni 2023/24

W tygodnie niezjazdowe

Wtorek – 16.00 – 16.45

Konsultacje odbywają się on-line w pokoju osobistym:

CISCO WEBEX MEETENGINGS – pokój osobisty

https://wsiz.webex.com/meet/atabecka

Studenci proszeni są o wcześniejszą informację mailową o chęci wzięcia udziału w konsultacjach online, w celu przygotowania sesji na platformie CISCO WEBEX MEETINGS

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content