BIP WSIiZ
Janusz Olech

Janusz Olech

Wieloletni Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Janusz Olech

Wieloletni Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, radca prawny. Zajmował wysokie stanowiska w administracji publicznej, z którą związany jest zawodowo od kilkudziesięciu lat. Ponadto, pełnił funkcję kierownika Urzędu Rejonowego w Rzeszowie, był Dyrektorem Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr oraz trzykrotnie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego PUW w Rzeszowie. Współorganizator budowy nowych struktur organizacyjnych administracji publicznej, w trakcie przeprowadzanych w latach 1998/1999 reform administracyjnych na Podkarpaciu. Był członkiem Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów oraz członkiem rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Inicjator działań na rzecz szerokiej informatyzacji administracji publicznej. Wdrożył w Urzędzie mobilny system, w ramach którego, uruchomione zostały nowatorskie, pilotażowe systemy informatyczne, usprawniające pracę w instytucjach pełniących służbę publiczną, takie jak: elektroniczny System zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników, platformę „ePUAP”, aplikację „i-SEM”. Jest specjalistą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Dbałość o rozwój tych zasobów i właściwe wykorzystanie nowoczesnych instrumentów zarządzania, umożliwiło PUW w Rzeszowie, osiągnięcie wysokiej lokaty w 2005 r. w konkursie organizowanym przez Szefa Służby Cywilnej na „Najbardziej przyjazny urząd administracji rządowej”. W kolejnych latach PUW w Rzeszowie znalazł się w finale konkursu na „Najbardziej nowoczesny urząd administracji rządowej” w kategorii „Komputer i internet narzędziem pracy i dialogu”. Będąc członkiem Forum Dyrektorów Generalnych Urzędów przy Szefie Służby Cywilnej, uczestniczył w spotkaniach z udziałem Ministra – Członka Rady Ministrów Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów. Brał udział w opiniowaniu deklaracji wizji i misji służby cywilnej oraz wstępnego projektu strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content