BIP WSIiZ
Janusz Olech

Janusz Olech

Wieloletni Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Janusz Olech

Wieloletni Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, radca prawny. Zajmował wysokie stanowiska w administracji publicznej, z którą związany jest zawodowo od kilkudziesięciu lat. Ponadto, pełnił funkcję kierownika Urzędu Rejonowego w Rzeszowie, był Dyrektorem Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr oraz trzykrotnie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego PUW w Rzeszowie. Współorganizator budowy nowych struktur organizacyjnych administracji publicznej, w trakcie przeprowadzanych w latach 1998/1999 reform administracyjnych na Podkarpaciu. Był członkiem Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów oraz członkiem rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Inicjator działań na rzecz szerokiej informatyzacji administracji publicznej. Wdrożył w Urzędzie mobilny system, w ramach którego, uruchomione zostały nowatorskie, pilotażowe systemy informatyczne, usprawniające pracę w instytucjach pełniących służbę publiczną, takie jak: elektroniczny System zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników, platformę „ePUAP”, aplikację „i-SEM”. Jest specjalistą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Dbałość o rozwój tych zasobów i właściwe wykorzystanie nowoczesnych instrumentów zarządzania, umożliwiło PUW w Rzeszowie, osiągnięcie wysokiej lokaty w 2005 r. w konkursie organizowanym przez Szefa Służby Cywilnej na „Najbardziej przyjazny urząd administracji rządowej”. W kolejnych latach PUW w Rzeszowie znalazł się w finale konkursu na „Najbardziej nowoczesny urząd administracji rządowej” w kategorii „Komputer i internet narzędziem pracy i dialogu”. Będąc członkiem Forum Dyrektorów Generalnych Urzędów przy Szefie Służby Cywilnej, uczestniczył w spotkaniach z udziałem Ministra – Członka Rady Ministrów Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów. Brał udział w opiniowaniu deklaracji wizji i misji służby cywilnej oraz wstępnego projektu strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content