Beata Rapa

DYREKTOR ODZIAŁU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RZESZOWIE

Beata Rapa
fot. Darek Iwanski

Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie. Poprzednio przez 11 lat pracowała w Banku BGŻ SA piastując różne stanowiska. W latach 2010-2014  była Dyrektorem Regionu Południowo-Wschodniego z siedzibą w Rzeszowie, który swoim zasięgiem obejmował trzy województwa: małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie.

W tym czasie zarządzała siecią pięćdziesięciu oddziałów zajmujących się sprzedażą produktów dla klientów indywidualnych i MSP. Wcześniej przez sześć lat pracowała w ING Banku Śląskim SA.

W Banku BGŻ uczestniczyła w tworzeniu i wdrażaniu licznych projektów ukierunkowanych przede wszystkim na poprawę efektywności działania jednostek organizacyjnych.

Absolwentka Wydziału Prawa UMCS w Lublinie. Ukończyła Leadership Academy organizowaną przez Harvard Business School.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach z obszaru zarządzania organizowanych między innymi przez: BTC, Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów, Kontrakt OSH, Krool Mehr Licht, Achieve Global, Bank Centralny Grecji.

Beata Rapa

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021