Dr Adam Pałacki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Dr Adam Pałacki

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.  Przeszedł drogę kariery zawodowej od zaopatrzeniowca przez głównego mechanika, szefa produkcji, kierownika zakładu po dyrektora generalnego TAP – europejskiego lidera w produkcji sztalug i podobrazi malarskich. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Jest również nauczycielem akademickim.

Założyciel i fundator Fundacji Malarstwa Polskiego oraz Niepłatnego Niepublicznego Liceum Plastycznego w Lesku. Człowiek o wszechstronnych zainteresowaniach. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i związkowymi, m.in. „Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami” i medalem – „Sercem do Żołnierza”.

Członek Związku Rezerwistów Wojska Polskiego im. gen. F. Gągora, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Rady Muzealnej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Muzyk – gra na organach, akordeonie i sakshornie, śpiewa. Jeździ konno. Miłośnik pieszych wędrówek po Bieszczadach.

Dr Adam Pałacki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021