BIP WSIiZ
Dr Adam Pałacki

Dr Adam Pałacki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Dr Adam Pałacki

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.  Przeszedł drogę kariery zawodowej od zaopatrzeniowca przez głównego mechanika, szefa produkcji, kierownika zakładu po dyrektora generalnego TAP – europejskiego lidera w produkcji sztalug i podobrazi malarskich. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Jest również nauczycielem akademickim.

Założyciel i fundator Fundacji Malarstwa Polskiego oraz Niepłatnego Niepublicznego Liceum Plastycznego w Lesku. Człowiek o wszechstronnych zainteresowaniach. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i związkowymi, m.in. „Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami” i medalem – „Sercem do Żołnierza”.

Członek Związku Rezerwistów Wojska Polskiego im. gen. F. Gągora, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Rady Muzealnej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Muzyk – gra na organach, akordeonie i sakshornie, śpiewa. Jeździ konno. Miłośnik pieszych wędrówek po Bieszczadach.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content