BIP WSIiZ
Ireneusz Drzewiecki

Ireneusz Drzewiecki

Pełnomocnik „Klastra Bio-Żywności POLSKA EKOLOGIA”. Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. (1997-2015)

Ireneusz Drzewiecki

Ireneusz Drzewiecki jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest Pełnomocnikiem „Klastra Bio-Żywności POLSKA EKOLOGIA”, założonego przez „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych POLSKA EKOLOGIA” z siedzibą w Warszawie. Od 1994 roku pracował w Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. W latach 1997-2015 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Był radnym Rady Miejskiej w Mielcu, wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Podkarpackiej Rady Kasy Chorych w latach 1999-2001, pełnomocnikiem PARP w latach 2004-2008 w województwie podkarpackim podpisującym wielomilionowe umowy z przedsiębiorcami korzystającymi ze wsparcia funduszy przedakcesyjnych Phare i funduszy strukturalnych SPO WKP i SPO RZL 2004-2006, członkiem Zespołów roboczych ds. strategii miasta, powiatu, województwa w zakresie obszarów rozwoju przedsiębiorczości. Współtwórca założeń: Lokalnego Funduszu Pożyczkowego – największego Funduszu Pożyczkowego w woj. Podkarpackim dla mśp oraz Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH i Mieleckiego Parku Przemysłowego – sztandarowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości w woj. Podkarpackim zarządzanych przez ARR MARR SA w Mielcu.

Był w latach 2010-2015 wiceprzewodniczącym Rady Koordynacyjnej KSU (grupującej 200 instytucji otoczenia biznesu w kraju) – organu doradczego Prezesa PARP w Warszawie.

Jako Pełnomocnik Klastra Bio-Żywności POLSKA EKOLOGIA współtworzy z jego Członkami projekty z zakresu:
•    zwiększenia konkurencyjności rolnictwa ekologicznego oraz wzrost podaży bio-żywności
•    popularyzacji wśród konsumentów zalet rolnictwa ekologicznego i bio-żywności;
•    budowania współpracy poprzez wspólne projekty B+R podmiotów działających w sektorze rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego: grup producenckich,  firm, instytucji naukowo-badawczych finansowane przez MinRol, NCBiR, PARP, ARiMR, ARR oraz Urzędy Marszałkowskie;
•    wdrażania systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych dla zdrowia konsumentów.
Uczestniczył w przygotowaniu licznych opracowań z zakresu rozwoju miasta Mielec oraz województwa podkarpackiego, m.in.:
•    Restrukturyzacja ośrodków monokulturowych na przykładzie Mielca – IbnGR Warszawa 2000 praca zbiorowa pod red. Prof. Jacka Szlachty, prof. Jerzego Hausnera, dr Wojciecha Dziemianowicza
•    Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000-2006 – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, członek Zespołu roboczego
•    Raport Wsparcie Rozwoju Firm w Województwie Podkarpackim w Latach 2004-2006 – wydanie własne ARR MARR SA jako RIF- Listopad 2006
•    Koncepcja rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych w oparciu o tradycje lotnicze regionu – Mielec 2008 praca zbiorowa pod red. Prof. Andrzeja Tomczyka i Zbigniewa Mączki
•    Dobre praktyki w zakresie infrastruktury dla rozwoju mśp, praca zbiorowa Mielec 2012

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content