BIP WSIiZ
Ireneusz Drzewiecki

Ireneusz Drzewiecki

Pełnomocnik „Klastra Bio-Żywności POLSKA EKOLOGIA”. Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. (1997-2015)

Ireneusz Drzewiecki

Ireneusz Drzewiecki jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest Pełnomocnikiem „Klastra Bio-Żywności POLSKA EKOLOGIA”, założonego przez „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych POLSKA EKOLOGIA” z siedzibą w Warszawie. Od 1994 roku pracował w Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. W latach 1997-2015 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Był radnym Rady Miejskiej w Mielcu, wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Podkarpackiej Rady Kasy Chorych w latach 1999-2001, pełnomocnikiem PARP w latach 2004-2008 w województwie podkarpackim podpisującym wielomilionowe umowy z przedsiębiorcami korzystającymi ze wsparcia funduszy przedakcesyjnych Phare i funduszy strukturalnych SPO WKP i SPO RZL 2004-2006, członkiem Zespołów roboczych ds. strategii miasta, powiatu, województwa w zakresie obszarów rozwoju przedsiębiorczości. Współtwórca założeń: Lokalnego Funduszu Pożyczkowego – największego Funduszu Pożyczkowego w woj. Podkarpackim dla mśp oraz Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH i Mieleckiego Parku Przemysłowego – sztandarowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości w woj. Podkarpackim zarządzanych przez ARR MARR SA w Mielcu.

Był w latach 2010-2015 wiceprzewodniczącym Rady Koordynacyjnej KSU (grupującej 200 instytucji otoczenia biznesu w kraju) – organu doradczego Prezesa PARP w Warszawie.

Jako Pełnomocnik Klastra Bio-Żywności POLSKA EKOLOGIA współtworzy z jego Członkami projekty z zakresu:
•    zwiększenia konkurencyjności rolnictwa ekologicznego oraz wzrost podaży bio-żywności
•    popularyzacji wśród konsumentów zalet rolnictwa ekologicznego i bio-żywności;
•    budowania współpracy poprzez wspólne projekty B+R podmiotów działających w sektorze rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego: grup producenckich,  firm, instytucji naukowo-badawczych finansowane przez MinRol, NCBiR, PARP, ARiMR, ARR oraz Urzędy Marszałkowskie;
•    wdrażania systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych dla zdrowia konsumentów.
Uczestniczył w przygotowaniu licznych opracowań z zakresu rozwoju miasta Mielec oraz województwa podkarpackiego, m.in.:
•    Restrukturyzacja ośrodków monokulturowych na przykładzie Mielca – IbnGR Warszawa 2000 praca zbiorowa pod red. Prof. Jacka Szlachty, prof. Jerzego Hausnera, dr Wojciecha Dziemianowicza
•    Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000-2006 – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, członek Zespołu roboczego
•    Raport Wsparcie Rozwoju Firm w Województwie Podkarpackim w Latach 2004-2006 – wydanie własne ARR MARR SA jako RIF- Listopad 2006
•    Koncepcja rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych w oparciu o tradycje lotnicze regionu – Mielec 2008 praca zbiorowa pod red. Prof. Andrzeja Tomczyka i Zbigniewa Mączki
•    Dobre praktyki w zakresie infrastruktury dla rozwoju mśp, praca zbiorowa Mielec 2012

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content