Janusz Solarz

p.o. DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W RZESZOWIE

Janusz Solarz

Ze służbą zdrowia związany od ponad 20 lat. W latach 2001-2017 pełnił funkcję Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, będącego jedną z największych placówek ochrony zdrowia w regionie podkarpackim.

W latach 1997 – 1999 był Wiceministrem Zdrowia, współautor reformy w ochronie zdrowia. Kierował Zespołem Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w larach 1990 – 1997, który jako jeden z nielicznych wówczas w kraju nie był zadłużony. Prawnik, absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie Finansami Firmy” przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz podyplomowego Studium Ekonomiki Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim.

Jako Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie doprowadził w 2004 r. do zbilansowania finansowego Szpitala. Szpital uzyskał w 2004 r. dodatni wynik finansowy w następstwie konsekwentnie realizowanego od 2001 roku programu restrukturyzacji Szpitala. W wyniku czego udało się znacznie obniżyć koszty i zwiększyć przychody oraz utrzymać wysoki poziom opieki medycznej. Zwiększenia dochodów dokonał poprzez systematyczne rozszerzanie katalogu świadczonych usług medycznych. Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Uniwersytecie Rzeszowskim.

Janusz Solarz

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021