BIP WSIiZ

Mgr Joanna Urbanik

Wykładowca w Zakładzie Filologii Angielskiej.

Lektor języka angielskiego w Zakładzie Języków Obcych.

Opiekun kierunku Filologia angielska.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 1999 roku.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodka Studiów Amerykańskich – American Studies Center, studiów magisterskich o specjalizacji: amerykańska kultura biznesu. W trakcie studiów uczestniczyła w programie ‘Entrepreneurship and Culture’ zorganizowanym we współpracy z the Graduate School of Business, Indiana University, Bloomington, USA. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w Podyplomowym Studium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (specjalizacja: kultura brytyjska).

Zainteresowania: Business English, kultura krajów anglojęzycznych, egzaminy międzynarodowe z języka angielskiego, muzyka oraz podróże.

Doświadczenie zawodowe: w przeszłości właścicielka/metodyk szkoły językowej akredytowanej przez Kuratorium Oświaty, nauczyciel licealny oraz w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, pracownik Działu Eksportu w wiodącej spółce akcyjnej zajmującej się produkcją. Uczestniczyła w wielu warsztatach metodycznych, szkoleniach krajowych i zagranicznych oraz konferencjach. 

Egzaminatorka PTE (Pearson Test of English), telc (wszystkie poziomy), tłumaczka.

 

Prowadzone przedmioty:

PNJA Grammar&Use, PNJA Reading&Writing, PNJA Listening&Speaking, PNJA Phonetics, PNJA Proficiency Review, lektorat języka angielskiego, kursy języka angielskiego

Zajęcia:

  • ze studentami Filologii angielskiej,
  • ze studentami ścieżki anglojęzycznej (Business English),
  • na lektoracie z języka angielskiego (standardowym, intensywnym oraz specjalistycznym),
  • na kursach dla obcokrajowców (przygotowujące do egzaminów TOEIC i telc),
  • na studiach podyplomowych 'Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej’,
  • na kursach dla studentów i pracowników (m.in. Tourism, Aviation English, Business English),
  • na kursach dla instytucji i firm (Business English i przygotowujących do egzaminów TELC, TOEIC, TOEFL, ELSA i PTE),
  • na kursach w ramach wielu projektów UE (przygotowujących do egzaminów LCCI, TELC, TOEIC, PET, FCE, CAE).

Dodatkowe materiały dla studentów: 

https://www.telc.net/en/

https://www.examenglish.com/PTE/PTE_General.htm

https://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Testy-TOEIC-R/TOEIC-R-Listening-and-Reading

https://www.ielts-exam.net/

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Joanna Urbanik
Zakład Filologii Angielskiej
e-mail: jurbanik@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 243 

 


KONSULTACJE

 – poniedziałki 11.30-12.15, RA 243
 – niedziela (zjazd Fil. angielskiej) 11.30-12.15, RA 243

 

 

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content