Dr Agnieszka Gernand

Sekretarz Zakładu Filologii Angielskiej.

Wykładowca w Zakładzie Filologii Angielskiej.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2005 roku.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, rok 2016), magister filologii angielskiej (Uniwersytet Śląski, Wydział Filologii Angielskiej, rok 2004). Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Public Relations w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (2006). 

Zainteresowania naukowe: języki obce, tłumaczenia, nowoczesne rozwiązania edukacyjne. Publikacje obejmują tłumaczenia książek i artykułów oraz prace własne dotyczące kształcenia filologów i tłumaczy.

Obecnie koordynator ds. tłumaczeń w Zakładzie Języków Obcych WSIiZ, Sekretarz Zakładu Filologii Angielskiej WSIiZ, egzaminator telc i LCCI. Od 2005 do 2012 członek chóru akademickiego WSIiZ.

 

Wybrane publikacje:

1. “Przemilczenia” – “Unsaid”, tomik poezji o. E. Dymowskiego w tłumaczeniu angielskim; Kraków: Wydawnictwo Konfraternii Poetów, 2005 [tłumaczenie]

2. Wybrane wiersze Jana Lechonia, w: “Evening on the Hudson. An Anthology of Jan Lechoń’s American Writings”; Nowy Jork: PIASA Books, 2005 [tłumaczenie]

3. “Poland in Practice. Your Guidebook in Poland”, przewodnik A. Siewierskiej-Chmaj; Rzeszów: wyd. WSIiZ, 2007 [tłumaczenie]

4. “Ten commandments in the translation of the works of Cyprian Norwid …”, artykuł A. Brajerskiej-Mazur, w: The Polish Review, vol. LIII 2008; Nowy Jork: PIASA Books, 2008 [tłumaczenie]

5. “Honeymoon”, film G. Krawca – praca dyplomowa na wydziale łódzkiej Szkoły Filmowej, 2010 [tłumaczenie]

6. “Melchior Wańkowicz: Poland’s Master of the Written Word”, książka Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm; Nowy Jork: Lexington Books, 2013 [tłumaczenie]

7. “F2F or DL, so why actually BL? A Short Analysis of Communication Strategies, Drawbacks and Benefits in Didactic Situations Occurring Face to Face, at a Distance, and Combined (Blended)” w: Social Quarterly 2013 No. 1 (5), www.komunikacjaspoleczna.edu.pl

8. “The Use of Online Resources in the Context of Translator Training” w: M. Organ (red.), “Translation Today: Applied Translation in Focus – Peter Lang”, Berlin 2019, pp. 29-42

9. “Norwid’s Poem-Parables”, artykuł M. Głowińskiego, oraz 5 innych artykułów w: “On Cyprian Norwid. Studies and Essays, vol. I: Syntheses”, A. Brajerska-Mazur i E. Chlebowska (red.), Berlin: Peter Lang, 2019 [tłumaczenie]

Prowadzone przedmioty:

PNJA – Phonetics, PNJA – Translation, Wstęp do tłumaczenia, Tłumaczenie tekstów niespecjalistycznych, Przekład ustny, Proseminarium, Seminarium

 

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Agnieszka Maria Gernand
Zakład Filologii Angielskiej 
e-mail: agernand@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2 
p. RA243 
tel. 17/866 11 64


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

Środa 11.30-13.00
Wednesdays 11.30am-1.00pm

Sobota po zajęciach
Saturdays after classes

W czasie obowiązywania zajęć w formie online i innych środków bezpieczeństwa ze względu na COVID-19, zapraszam do kontaktu mailowego lub – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – na konsultacje przez Blackboard.

While classes are held online and other safety means are introduced to counteract COVID-19, please contact me by e-mail or – upon agreeing on a specific time and date – see me for office hours at Blackboard.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020