BIP WSIiZ

Dr Agnieszka Gernand

Wykładowca w Zakładzie Filologii Angielskiej.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2005 roku.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, rok 2016), magister filologii angielskiej (Uniwersytet Śląski, Wydział Filologii Angielskiej, rok 2004). Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Public Relations w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (2006). 

Zainteresowania naukowe: języki obce, tłumaczenia, nowoczesne rozwiązania edukacyjne. Publikacje obejmują tłumaczenia książek i artykułów oraz prace własne dotyczące kształcenia filologów i tłumaczy.

Obecnie koordynator ds. tłumaczeń w Zakładzie Języków Obcych WSIiZ, egzaminator telc i LCCI. Od 2005 do 2012 członek chóru akademickiego WSIiZ.

 

Wybrane publikacje:

1. „Przemilczenia” – „Unsaid”, tomik poezji o. E. Dymowskiego w tłumaczeniu angielskim; Kraków: Wydawnictwo Konfraternii Poetów, 2005 [tłumaczenie]

2. Wybrane wiersze Jana Lechonia, w: „Evening on the Hudson. An Anthology of Jan Lechoń’s American Writings”; Nowy Jork: PIASA Books, 2005 [tłumaczenie]

3. „Poland in Practice. Your Guidebook in Poland”, przewodnik A. Siewierskiej-Chmaj; Rzeszów: wyd. WSIiZ, 2007 [tłumaczenie]

4. „Ten commandments in the translation of the works of Cyprian Norwid …”, artykuł A. Brajerskiej-Mazur, w: The Polish Review, vol. LIII 2008; Nowy Jork: PIASA Books, 2008 [tłumaczenie]

5. „Honeymoon”, film G. Krawca – praca dyplomowa na wydziale łódzkiej Szkoły Filmowej, 2010 [tłumaczenie]

6. „Melchior Wańkowicz: Poland’s Master of the Written Word”, książka Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm; Nowy Jork: Lexington Books, 2013 [tłumaczenie]

7. „F2F or DL, so why actually BL? A Short Analysis of Communication Strategies, Drawbacks and Benefits in Didactic Situations Occurring Face to Face, at a Distance, and Combined (Blended)” w: Social Quarterly 2013 No. 1 (5), www.komunikacjaspoleczna.edu.pl

8. „The Use of Online Resources in the Context of Translator Training” w: M. Organ (red.), „Translation Today: Applied Translation in Focus – Peter Lang”, Berlin 2019, pp. 29-42

9. „Norwid’s Poem-Parables”, artykuł M. Głowińskiego, oraz 5 innych artykułów w: „On Cyprian Norwid. Studies and Essays, vol. I: Syntheses”, A. Brajerska-Mazur i E. Chlebowska (red.), Berlin: Peter Lang, 2019 [tłumaczenie]

10. Artykuły [tłumaczenia] w: „Studia Norwidiana” Vol 34 (2016), Vol 35 (2017), Vol 36 (2018)

11. Artykuły [tłumaczenia] w: „On Cyprian Norwid. Studies and Essays, vol. I: Syntheses”, ed. A. Brajerska-Mazur i E. Chlebowska, Berlin: Peter Lang, 2019; „On Cyprian Norwid. Studies and Essays, Vol. 2. Aspects”, ed. A. Brajerska-Mazur i E. Chlebowska, Berlin: Peter Lang, 2021; „On Cyprian Norwid. Studies and Essays, Vol. 3. Interpretations,” ed. A. Brajerska-Mazur i E. Chlebowska, Berlin: Peter Lang, 2022

12. „Ismena”, dramat Ch. Kraszewskiego, w: „Dialog” listopad-grudzień 2023, nr 11-12 (801-802), str. 113-168

Prowadzone przedmioty:

PNJA – Phonetics, PNJA – Translation, Wstęp do tłumaczenia, Tłumaczenie tekstów niespecjalistycznych, Przekład ustny, Proseminarium, Seminarium

 

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Agnieszka Maria Gernand
Zakład Filologii Angielskiej 
e-mail: agernand@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2 
p. RA243 
tel. 017/866 11 64


KONSULTACJE

Środa 11.00-12.00
Wednesdays 11am-12 noon

Sobota po zajęciach
Saturdays after classes

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content