BIP WSIiZ

dr Rafał Mazur

Doktor literaturoznawstwa, przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej podczas certyfikatowych egzaminów języka polskiego jako obcego, lektor języka polskiego jako obcego, nauczyciel akademicki (kultura języka, emisja głosu, literatura polska po roku 1939, kultura regionu), nauczyciel dyplomowany języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjalnej i średniej, ambasador Programu Erasmus plus, czterokrotny uczestnik i wykładowca w ramach Programu Erasmus + (Lizbona, Saragossa. Nikozja, Korfu), Erasmus+ Generation Discussion Leader, członek jury ogólnopolskiego konkursu projektów eTwinningowych, organizator kursów języka polskiego dla grup polonijnych, szkoleniowiec języka polskiego jako obcego dla nauczycieli z Ukrainy, autor wielu scenariuszy lekcji w języku polskim i angielskim, członek Europeana User Group DS-4, dziennikarz

 

  • scenariusz lekcji dla platformy Teaching with Europeana: https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/dont-be-afraid-to-be-afraid-ls-pl-50/
  • Jak zetrzeć kurz nieaktualności z dawnych tekstów kultury? Dziedzictwo kulturowe w dobie nowoczesnych mediów na przykładzie Mendla Gdańskiego Marii Konopnickiej [w:] Kompetencje przyszłości, wydawnictwo FRSE, Warszawa 2018, s. 348,
  • 5 scenariuszy zajęć lekcyjnych i projektów eTwinningowych [w:] https://etwinning.pl/dziedzictwo-kulturowe-pomysl-na-projekt/,
  • praca nad scenariuszami w języku angielskim w ramach projektu Europeana DSI-4 User Group dla nauczycieli z Europy,
  • Tworzenie obrazów miłości w twórczości Jonasz Kofty na podstawie utworów: Jej portret i Niedomowienie [w:] Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym, red. nauk. A. Jakubowska-Ożóg, E. Kozłowska, A. Kucharska-Babula, t.1, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 142,
  • Nie, nie możesz teraz odejść…o miłości agapicznej w utworze Samba przed rozstaniem Jonasza Kofty [w:] https://issuu.com/swiatydzwiekow/docs/r._mazur_-nie__nie_mo_esz_teraz_ode_d97a984441554c,
  • Obłaskawianie śmierci w wierszu Zesłowiczenie Agnieszki Osieckiej [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 4 pod red. Gustawa Ostasza i Marka Stanisza,
  • Mity i mitemy w utworze „Orszaki” Agnieszki Osieckiej. Próba analizy i interpretacji antropologiczno-strukturalnej utworu, inspirowana myślą Clauda Levi – Straussa [w:] Horyzonty metodologii, pod redakcją Oksany Weretiuk i Aliny Cybulskiej.

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

rafalmazur2000@yahoo.com

rafalmazur226@gmail.com


KONSULTACJE

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content