BIP WSIiZ

Dr Roman Wisz

Dyrektor Centrum Języków Obcych

Kierownik Zakładu Języków Obcych

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Łódzki, Wydział Humanistyczny, rok 2014, magister filologii germańskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, rok 1979. Prodziekan kierunku Filologia angielska w WSIiZ w latach 2012- luty 2024. Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 1996 roku.

Filolog, współtwórca sieci instytucji partnerskich telc, licencjonowany egzaminator i trener egzaminów: The European Language Certificates (telc) /licencja  “A”, “B” i “C”/, sieci centrów i ośrodków egzaminacyjnych telc, koordynator programu Distance Learning z języka angielskiego z ramienia WSIiZ (wspólny projekt WSIiZ w Rzeszowie i WSE w Krakowie). Starszy wykładowca języka niemieckiego.

Doświadczenie zawodowe: Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego w Rzeszowie, starszy asystent, tłumacz (1979), nauczyciel mianowany w rzeszowskich szkołach średnich; m.in. ILO, ZSM  (1979-93), LO Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości (1996-99), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski), starszy wykładowca (Metodyka nauczania języka niemieckiego) w Katedrze Filologii Germańskiej (1986-89), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu, starszy wykładowca, specjalność: metodyka nauczania języków obcych (1993-97),  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, starszy wykładowca (1993-99). Uczestnik staży, seminariów, warsztatów metodycznych, szkoleń, konferencji krajowych i zagranicznych. Organizator i współorganizator konferencji językowych krajowych i międzynarodowych w WSIiZ, prowadzenie cyklicznych seminariów szkoleniowych i warsztatów dla egzaminatorów telc.
 
Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia (m.in.): Złoty Krzyż Zasługi – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski (2014), Srebrny Krzyż Zasługi – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksander Kwaśniewski (2002), Nagroda „Złotej Szpilki“ przyznana przez Zarząd SPP “Za Zasługi w Realizacji Wspólnych Przedsięwzięć na Rzecz Gospodarki Polskiej”, listy gratulacyjne Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie; nagrody Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz dyrektora szkoły za pracę z młodzieżą, Nagrody Indywidualne Rektora i Kanclerza WSIiZ.

 

Prowadzone przedmioty:

Lektorat języka niemieckiego, PNJO 

Materiały dla studentów w wersji elektronicznej

Patrz: Sylabusy
Materiały dydaktyczne są dostępne na WU w formie sylabusów, opracowanych dla poszczególnych ścieżek i dostosowanych do poziomu zaawansowania grup językowych. Sylabusy zawierają listę zagadnień realizowanych na lektoracie oraz zalecaną literaturę.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Roman Wisz
e-mail: rwisz@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2 
pokój RA 240
tel.: 17 866 11 29


KONSULTACJE

wtorek, 11.45-13.25, RA240

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content