BIP WSIiZ

Dr Roman Wisz

Dyrektor Centrum Języków Obcych

Kierownik Zakładu Języków Obcych

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Łódzki, Wydział Humanistyczny, rok 2014, magister filologii germańskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, rok 1979. Prodziekan kierunku Filologia angielska w WSIiZ w latach 2012- luty 2024. Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 1996 roku.

Filolog, współtwórca sieci instytucji partnerskich telc, licencjonowany egzaminator i trener egzaminów: The European Language Certificates (telc) /licencja  “A”, “B” i “C”/, sieci centrów i ośrodków egzaminacyjnych telc, koordynator programu Distance Learning z języka angielskiego z ramienia WSIiZ (wspólny projekt WSIiZ w Rzeszowie i WSE w Krakowie). Starszy wykładowca języka niemieckiego.

Doświadczenie zawodowe: Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego w Rzeszowie, starszy asystent, tłumacz (1979), nauczyciel mianowany w rzeszowskich szkołach średnich; m.in. ILO, ZSM  (1979-93), LO Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości (1996-99), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski), starszy wykładowca (Metodyka nauczania języka niemieckiego) w Katedrze Filologii Germańskiej (1986-89), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu, starszy wykładowca, specjalność: metodyka nauczania języków obcych (1993-97),  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, starszy wykładowca (1993-99). Uczestnik staży, seminariów, warsztatów metodycznych, szkoleń, konferencji krajowych i zagranicznych. Organizator i współorganizator konferencji językowych krajowych i międzynarodowych w WSIiZ, prowadzenie cyklicznych seminariów szkoleniowych i warsztatów dla egzaminatorów telc.
 
Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia (m.in.): Złoty Krzyż Zasługi – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski (2014), Srebrny Krzyż Zasługi – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksander Kwaśniewski (2002), Nagroda „Złotej Szpilki“ przyznana przez Zarząd SPP “Za Zasługi w Realizacji Wspólnych Przedsięwzięć na Rzecz Gospodarki Polskiej”, listy gratulacyjne Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie; nagrody Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz dyrektora szkoły za pracę z młodzieżą, Nagrody Indywidualne Rektora i Kanclerza WSIiZ.

 

Prowadzone przedmioty:

Lektorat języka niemieckiego, PNJO 

Materiały dla studentów w wersji elektronicznej

Patrz: Sylabusy
Materiały dydaktyczne są dostępne na WU w formie sylabusów, opracowanych dla poszczególnych ścieżek i dostosowanych do poziomu zaawansowania grup językowych. Sylabusy zawierają listę zagadnień realizowanych na lektoracie oraz zalecaną literaturę.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Roman Wisz
e-mail: rwisz@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2 
pokój RA 240
tel.: 17 866 11 29


KONSULTACJE

wtorek, 11.45-13.25, RA240

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content