Dr Roman Wisz

Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Filologia angielska.

Dyrektor Centrum Języków Obcych.

Kierownik Zakładu Języków Obcych.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 1996 roku.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Łódzki, Wydział Humanistyczny, rok 2014), magister filologii germańskiej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, rok 1979).

Filolog, współtwórca sieci instytucji partnerskich telc, licencjonowany egzaminator i trener egzaminów: The European Language Certificates (telc) /licencja  “A”, “B” i “C”/, sieci centrów i ośrodków egzaminacyjnych telc, koordynator programu Distance Learning z języka angielskiego z ramienia WSIiZ (wspólny projekt WSIiZ w Rzeszowie i WSE w Krakowie). Starszy wykładowca języka niemieckiego.

Doświadczenie zawodowe: Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego w Rzeszowie, starszy asystent, tłumacz (1979), nauczyciel mianowany w rzeszowskich szkołach średnich; m.in. ILO, ZSM  (1979-93), LO Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości (1996-99), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski), starszy wykładowca (Metodyka nauczania języka niemieckiego) w Katedrze Filologii Germańskiej (1986-89), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu, starszy wykładowca, specjalność: metodyka nauczania języków obcych (1993-97),  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, starszy wykładowca (1993-99). Uczestnik staży, seminariów, warsztatów metodycznych, szkoleń, konferencji krajowych i zagranicznych. Organizator i współorganizator konferencji językowych krajowych i międzynarodowych w WSIiZ, prowadzenie cyklicznych seminariów szkoleniowych i warsztatów dla egzaminatorów TELC.
 
Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia (m.in.): Złoty Krzyż Zasługi – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski (2014), Srebrny Krzyż Zasługi – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksander Kwaśniewski (2002), Nagroda „Złotej Szpilki“ przyznana przez Zarząd SPP “Za Zasługi w Realizacji Wspólnych Przedsięwzięć na Rzecz Gospodarki Polskiej”, listy gratulacyjne Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie; nagrody Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz dyrektora szkoły za pracę z młodzieżą, Nagrody Indywidualne Rektora i Kanclerza WSIiZ.

 

Prowadzone przedmioty:

Lektorat języka niemieckiego, PNJO – Kurs zintegrowany.

Materiały dla studentów w wersji elektronicznej

Patrz: Sylabusy
Materiały dydaktyczne są dostępne na WU w formie sylabusów, opracowanych dla poszczególnych ścieżek i dostosowanych do poziomu zaawansowania grup językowych. Sylabusy zawierają listę zagadnień realizowanych na lektoracie oraz zalecaną literaturę.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Roman Wisz
Centrum Języków Obcych
Zakład Filologii Angielskiej
Zakład Języków Obcych
e-mail: rwisz@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2 
p. RA 240
tel.: 017 /866 11 29


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:

czwartki, godz 16.30 – 17.30

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021