BIP WSIiZ

Mgr Paula Wieczorek

Wykładowca w Zakładzie Filologii Angielskiej.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2021 roku.

Doktorantka literaturoznawstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim; magister filologii angielskiej (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: współczesnej prozy amerykańskiej, ekokrytyki, posthumanizmu i feminizmu. Przygotowuje pracę doktorską na temat prozy spekulatywnej wybranych współczesnych amerykańskich pisarek pochodzenia indiańskiego. 

Koordynator z ramienia Zakładu Filologii Angielskiej w projekcie „Klasy Patronackie.”

 

Wybrane publikacje:

Wieczorek, P. 2021. “Plant life and more-than-human agency in Zainab Amadahy’s Resistance[w:] A. Bendrat (red.) New Horizons in English Studies 6/2021. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wieczorek, P. 2020. “Damning the Dams: Indigenous Literature in the Face of Environmental Degradation” [w:] P. Austin; P. Wieczorek (red.) The crisis of imagination: człowiek a pozaludzka przyroda w literaturze i sztuce Antropocenu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wieczorek, P. 2020. “Poe-Land, czyli o trwałej spuściźnie Edgara Allana Poego” [w:] M. Rabizo-Birek (red.) Fraza 2019. 3. Rzeszów: WUR.

Wieczorek, P. 2019. “A Goddess or a Cyborg? Women, Nature, Spirituality and Technology in Margaret Atwood’s The Year of the Flood (2009)” [w:] E. Rokosz-Piejko; P. Austin (red.) Reimagining the Limits of the Human. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Wieczorek, P. 2018. “Flowers of survival: Women and nature in The Handmaid’s Tale (1985)” [w:] P. Austin; B. Niedziela (red.) The Crisis of Imagination: Obrazowanie przyrody w literaturze i filmie. Rzeszów: WUR.

Wieczorek, P. 2018. “Garden politics in Margaret Atwood’s selected speculative fiction novels” [w:] G. Kleparski, P. Chruszczewski (red.) Studia Anglica Resoviensia 15(1). Rzeszów: WUR.

Wieczorek, P. 2018. “Women, nature and capitalist patriarchy: An ecofeminist reading of Margaret Atwood’s The Year of the Flood (2009)” [w:] A. Bendrat; G. Czemiel (red.) New Horizons in English Studies 3/2018. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Prowadzone przedmioty:

Język angielski, Praktyczna nauka języka angielskiego

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Paula Wieczorek
Zakład Filologii Angielskiej
e-mail: pwieczorek@wsiz.edu.pl
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
p. RA 243

 


KONSULTACJE

Wtorek, KM 117, 11.30-12.15

Niedziela, RA 243, 18.15-19.00

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content