Dr Małgorzata Gosek

Adiunkt w Instytucie Analiz Edukacji.

Członek Rady Prezydenckiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania odpowiedzialny za projekty strategiczne.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2021 roku, związana z Uczelnią od 2006 roku.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2019), magister matematyki (Uniwersytet Jagielloński, 1994). Absolwentka studiów podyplomowych Public Relations (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998) oraz studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych Zarządzanie i organizacja w oświacie (Akademia Ignatianum, 2016). Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa (Ministerstwo Skarbu, 2012).

Zainteresowania naukowe skupia w obszarze mediatyzacji edukacji, nowych mediów, kompetencji medialnych i systemowych zmian w polskiej oświacie.

Zawodowo łączy doświadczenie z biznesu, edukacji i organizacji pozarządowych. Przez wiele lat realizowała projekty marketingowe pracując w mediach i firmach handlowych z różnych branż, wprowadzając nowe produkty na rynek polski i zagraniczne, tworząc i wdrażając strategie marketingowe i prowadząc działania z zakresu PR. W latach 2006-2016 pełniła funkcję kanclerza Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, odpowiadając za rozwój i zarządzanie uczelnią. W ostatnich latach prowadziła działalność doradczą dla firm, głównie z sektora edukacji w zakresie planowania strategicznego, doskonalenia procesów biznesowych i rozwoju działalności oraz analityki biznesowej.

Na przestrzeni lat była członkiem różnych organów – Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Senatu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Rady Fundacji Wspierania Inicjatyw Studentów i Absolwentów Wyższej Szkoły Europejskiej.

Doświadczenia zawodowe zaowocowały przekonaniem, że drogą do rozwoju organizacji jest szerokie patrzenie na zachodzące zmiany, dostrzeganie powiązań, stawianie właściwych pytań i dogłębna analiza problemów. Wierzy w siłę pracy zespołowej i ścierania się odmiennych opinii.

Prywatnie miłośniczka gór, inspirujących książek i włoskiej kuchni.

 

Cyfrowy uczeń. Dylematy mediatyzacji, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2020.

Pedagog szkolny w edukacji medialnej – realia i perspektywy, w: Morańska, D. (red.) Dylematy i wyzwania edukacji, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Wyższa Szkoła Humanitas, Toruń-Sosnowiec 2020.

Zmediatyzowana rodzina, w: Horyzonty Wychowania, 19(49), Kraków 2019.

Uczeń i nauczyciel w zmediatyzowanym świecie, w: Biuletyn Edukacji Medialnej 1/2018, Lublin 2018.

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Małgorzata Gosek
Instytut Analiz Edukacji
e-mail: mgosek@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22:

  • wtorek w godz. 17.30-18.30 na platformie Cisco Webex
  • w innych terminach po wcześniejszym mailowym umówieniu się

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021