BIP WSIiZ

Mgr Karolina Palimąka

Asystent w Instytucie Badań i Analiz Finansowych, Kolegium Zarządzania
Uczelniana koordynator ds. ECTS

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie od 2014 roku (jako nauczyciel akademicki od 2018 roku). 

Absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Pracę dyplomową pt. „Postawy wobec przedsiębiorczości i zakładania własnej działalności gospodarczej na przykładzie studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie” obroniła z oceną bardzo dobry, za którą otrzymała również pierwsze miejsce w uczelnianym konkursie im. Prof. Jana Winieckiego na najlepszą pracę dyplomową.

Trzykrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Studentka Roku 2015, 2016 oraz 2017 w WSIiZ, dodatkowo zdobyła tytuły Absolwenta Roku na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia (rok 2015 i 2017).

Jako studentka angażowała się w różne formy aktywności naukowej – w tym czasie została autorką, bądź współautorką ponad 20 artykułów naukowych o tematyce ekonomicznej (w tym m. in. kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach, venture capital czy przedsiębiorstw typu start-up), brała czynny udział w licznych konferencjach (ogólnopolskich i międzynarodowych) oraz badaniach naukowych, współuczestniczyła w organizacji konferencji naukowych. W latach 2015-2017 pełniła funkcję lidera Koła Naukowego Popularyzacji Wiedzy Ubezpieczeniowej (znajdującego się przez 2 lata wśród 5 najlepiej ocenianych kół naukowych funkcjonujących w WSIiZ).

W czerwcu 2018 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Analizy danych z wykorzystaniem narzędzi SAS na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W latach 2017-2020 asystent kierownika projektów realizowanych ze środków EFS. W latach 2018-2020 pełniła funkcję Koordynatora Praktyk na kierunku Zarządzanie.

W ramach współpracy z Instytutem Badań i Analiz Finansowych od 2014 roku współuczestniczy w powstawaniu dokumentów strategicznych, ekspertyz oraz wniosków o dofinansowanie projektów naukowych i edukacyjnych.

Członek zespołów badawczych w obszarze ekonomii i finansów, a także międzynarodowych grup projektowych w obszarze przedsiębiorczości i umiejętności miękkich (IDEA, ESSeNCE), a także redakcji czasopisma naukowego Financial Internet Quarterly. Jeden z trenerów i autorów materiałów dydaktycznych w ramach UITM Sustainability Summer and Winter Schools – projektu realizowanego z programu Spinaker NAWA.

Opiekun Finansowego Koła Naukowego FLOW

 

https://orcid.org/0000-0001-8950-9089

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Palimaka 

Wybrane publikacje z ostatnich lat:

 1. Misiąg W., Braja M., Misiąg J., Palimąka K., Rodzinka J., Skica T. (2023). Zintegrowany system wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, ISBN: 978-83-66551-19-0, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 2. Berniak-Woźny J., Palimąka K. (2023). Immersed from Day One – How the Science Club revolutionized UITM Sustainability Education, Open Access proceedings Journal of Physics. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 1194, Issue 1, id.012030, 6 pp.
 3. Palimąka K., Karaś G. (2022) 'No poverty’ – sustainable development goals in the light of Polish statistics and social policy activities. Financial Internet Quarterly, 18 (3), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2021, ISSN 2719-3454, pp. 51 – 67. (DOI: 10.2478/fiqf-2022-0019, https://finquarterly.com/current-issue/?number=74&id=569),
 4. Misiąg J., Misiąg W., Palimąka K., Rodzinka J., Skica T. (2022), Publiczne wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w świetle celów Wspólnej Polityki Rolnej UE i polskiej polityki rozwoju, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa – Rzeszów, ISBN 978-83-66551-22-0, 978-83-8209-175-5,
 5. Palimąka K. (2021). Financial and non-financial aspects of entrepreneurship. The Polish perspective., Financial Internet Quarterly, 17 (4), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2021, ISSN 2719-3454, pp. 105-119. (DOI: 10.2478/fiqf-2021-0030, https://finquarterly.com/current-issue/?number=71&id=541),
 6. Palimąka K. (2020). Entrepreneurial factors in central and eastern European countries [in:] Instrumentalization of entrepreneurship support in Poland, Estonia and Slovakia. Local government, central administration and public institutions, (ed.) Skica T., Rodzinka J., University of Information Technology and Management in Rzeszow and Scientific Publishing House IVG, Rzeszow – London – Szczecin, ISBN (IVG print) 978-83-62062-01-7 and (IVG eBook) 978-83-62062-02-4, ISBN (WSIiZ print) 978-83-66551-13-8 and (WSIiZ eBook) 978-83-66551-14-5, pp. 236-264.
 7. Palimąka K. (2020). Financial literacy of students – the case study of UITM in Rzeszów (Poland), Financial Internet Quarterly, 16 (3), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2020, ISSN 2719-3454 (pp. 106-118) (DOI: 10.2478/fiqf-2020-0021, https://finquarterly.com/archives/?number=66&id=489),
 8. Palimąka K. (2019). The phenomenon of entrepreneurship among students, [in:] Proceedings of the 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability, University of Economics in Prague, ISBN 978-80-245-2316-3 (pp. 669-676) (DOI:10.18267/pr.2019.dvo.2316.0,
  https://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2019/07/Conference_Proceedings_IMES_2019.pdf),
 9. Palimąka K., Mierzejewski M. (2019). A multi – speed Europe, and the peripherality of Poland”, [in:] Financial Internet Quarterly “e-Finanse”, 15 (1), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, ISSN 1734-039X (DOI: 10.2478/fiqf-2019-0004, https://e-finanse.com/current-issue/?number=60&id=429),
 10. Palimąka K., Rodzinka J. (2018). Students’ attitudes towards starting a business, on the example of students at the University of Information Technology and Management in Rzeszów (Poland), [in:] Financial Internet Quarterly “e-Finanse”, 14 (4), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, ISSN 1734-039X, (DOI: 10.2478/fiqf-2018-0030, https://e-finanse.com/archives/?number=59&id=425),
 11. Palimąka K., Mierzejewski M. (2018). O przedsiębiorczości – czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy?, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 131, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, ISSN: 1641-3466 (https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20131/Mierzejewski,%20Palim%C4%85ka.pdf)
 12. Palimąka K. (2017). Inwestycje funduszy venture capital w przedsiębiorstwa w Polsce na tle wybranych krajów UE [w:] Zarządzanie wartością w warunkach zmiany, Antonowicz P., Pisarewicz P., Nogal-Meger P. (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ISBN 978-83-7865-567-1.
 13. Palimąka K., Mierzejewski M. (2017). Measurement of intellectual capital as exemplified by methods of groups based on the ROA indicator and on market capitalization”, Financial Internet Quarterly “e-Finanse”, 12 (4), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, ISSN 1734-039X, (DOI: 10.1515/fiqf-2016-0008, https://e-finanse.com/archives/?number=47&id=25),
 14. Firlej K., Palimąka K., Mierzejewski M. (2016). Human capital in agribusiness as a factor in sustainable development – problems of measurement in the case of firms in the agri-food sector [in:] Political rents of european farmers in the sustainable development paradigm. International, National and Regional Perspective., Bazyli Czyżewski (red.), język angielski, wyd. PWN, Warszawa, ISBN 978-83-01-18766-8,

Prowadzone przedmioty:

Kreowanie koncepcji biznesowych;
Przedsiębiorczość innowacyjna;
Komunikacja w biznesie;
Myślenie projektowe;
Gra decyzyjna – menedżer salonu urody;
Gra decyzyjna – zarządzanie firmą;
Podstawy ekonomii;
Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju;
Przedsiębiorczość w praktyce;
Zarządzanie projektami;
Osobisty model biznesowy; 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

mgr Karolina Palimąka
Instytut Badań i Analiz Finansowych
e-mail: kpalimaka@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 216 
tel.: 017 /866 11 85


KONSULTACJE

————————-

W semestrze letnim r.a. 2023/2024:
Konsultacje (stacjonarnie lub online), po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania, w terminie:
czwartek: godz. 10:45- 11:45 (RA216/Cisco Webex)
oraz przed i po zajęciach wg WU
lub w innym uzgodnionym indywidualnie terminie (wg ustaleń z zajęć).

W razie wątpliwości zawsze zapraszam do kontaktu mailowego. 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content