Dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ

Dyrektor Generalny w Instytucie Badań i Analiz Finansowych.

Zatrudniony  w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w  Rzeszowie od 2001 roku.

W latach 1989–1994 wiceminister finansów, w latach 2011–2013 wiceprezes NIK. Specjalizuje się w zagadnieniach finansów publicznych i prognoz finansowych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu finansów publicznych. 

 

https://orcid.org/0000-0002-1751-285X

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e7092b7878c28a04739b519

Wojciech Misiąg, Siedem lat wdrażania budżetu zadaniowego – refleksje i prognozy, „Studia BAS”, nr 1(33) 2013, s. 85 – 102

Wojciech Misiąg, Budżetowe skutki kryzysu światowego systemu finansowego, „e-finanse”, nr 3/2009, s. 1–8

Wojciech Misiąg – Organizacja sektora publicznego – niezbędne zmiany, „Kontrola Państwowa”, nr 2/2006

Wojciech Misiąg, Jawność i przejrzystość efektywność finansów publicznych, „Kontrola Państwowa”, nr 2/2005, s. 31–41

Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak, Dochody podatkowe i mechanizmy subwencyjne w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” nr 5/2004

Dariusz Kijowski, Michał Kulesza, Wojciech Misiąg, Stanisław Prutis, Mirosław Stec, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski, Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce, „Samorząd Terytorialny” Nr 1–2/2004, s. 5 – 183

Wojciech Misiąg, Mierzenie ilości i jakości usług publicznych, „Kontrola Państwowa”, numer specjalny 1/2004

Wojciech Misiąg, Coroczne badanie przez Najwyższą Izbę Kontroli wykonania budżetu państwa – kontrola czy audyt?, „Kontrola Państwowa”, numer specjalny (luty 2002), s. 45 – 51

Zyta Gilowska, Dariusz Kijowski, Michał Kulesza, Wojciech Misiąg, Stanisław Prutis, Mirosław Stec (red.), Jacek Szlachta, Janusz Zaleski, Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP, „Samorząd Terytorialny” Nr 1 – 2 (133 – 134)/2002, s. 18 – 220

Elżbieta Malinowska-Misiąg, Jan Misiąg, Wojciech Misiąg (red.), Marcin Tomalak, Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego, Presscom, Wrocław 2015

Wojciech Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2015 (red. i współautor)

Jan Misiąg, Wojciech Misiąg (red.), Marcin Tomalak, Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia, WSIiZ, Rzeszów 2013 (red. i współautor)

Joanna Mackiewicz-Łyziak, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak, Wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Możliwości wykorzystania w Polsce doświadczeń niemieckich krajów związkowych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008

Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak, Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004–2005, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008 (red. i współautor)

Marta Mackiewicz, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak, Dochody i wydatki publiczne. Analiza regionalna, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005 (red. i współautor)

Elżbieta Malinowska, Wojciech Misiąg, Adam Niedzielski, Joanna Pancewicz, Zakres sektora publicznego w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1999 (red. i współautor)

Prowadzone przedmioty:

Podstawy makroekonomii, Zarządzanie finansami publicznymi.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Prof. WSIiZ Dr Wojciech Misiąg
Instytut Badań i Analiz Finansowych (IBAF)
e-mail: wmisiag@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA248
Tel. 17/ 866 11 85


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

Terminy konsultacji ustalane indywidualnie; proszę o kontakt mailowy.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020