BIP WSIiZ

Dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ

Dyrektor Generalny w Instytucie Badań i Analiz Finansowych.

Profesor w Instytucie Badań i Analiz Finansowych.

Profesor honorowy WSIiZ.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2001 roku.

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Pracownik m.in. SGPiS (1974-1997), Akademii Leona Koźmińskiego (1994-1999), Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (1994-2011). W latach 1989–1994 wiceminister finansów, w latach 2011–2013 wiceprezes NIK, przewodniczący rad nadzorczych PZU S.A.    i PZU Życie S.A. w latach 1994-1999. Specjalizuje się w zagadnieniach finansów publicznych (budżet państwa, organizacja instytucji publicznych, finanse samorządowe) i prognoz finansowych. Autor ponad 250 publikacji z zakresu ekonometrii i finansów publicznych. 

 

https://orcid.org/0000-0002-1751-285X

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e7092b7878c28a04739b519

  1. E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Zarządzanie finansami publicznymi, WSIiZ – Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2020
  2. W. Misiąg, Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego jako instrument planowania i kontroli działalności inwestycyjnej, „Finanse Komunalne” nr 5(256) 2020, s. 7– 21
  3. W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2017 (red. i współautor) – wydanie 3.
  4. E. Malinowska-Misiąg, J. Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Algorytmy podziały środków publicznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2016
  5. E. Malinowska-Misiąg, J. Misiąg, W. Misiąg (red.), Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego, Presscom, Wrocław 2015
  6. W. Misiąg (red.), M. Tomalak, Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gos­po­darczej oraz poprawy warunków życia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2013
  7. W. Misiąg, Siedem lat wdrażania budżetu zadaniowego – refleksje i prognozy, „Studia BAS”, nr 1(33) 2013, s. 85 – 102
  8. W. Misiąg, Budżetowe skutki kryzysu światowego systemu finansowego, „e-finanse”, nr 3/2009, s. 1–8
  9. J. Mackiewicz-Łyziak, E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak Wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Możliwości wykorzystania w Polsce doświadczeń niemieckich krajów związkowych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008
  10. W. Misiąg, M. Tomalak, Self-Government Finance – recommendations for Poland, w:
   A. Bohnet (red.), Poland on its Way to a Federal State?, Peter Lang, Frankfurt am Main 2008
  11. E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Centralized financing of health care and education in Poland. Regional analysis, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008
  12. W. Misiąg, Organizacja sektora publicznego – niezbędne zmiany, „Kontrola Państwowa”, nr 2/2006
  13. M. Mackiewicz, E. Malinowska- Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Dochody i wydatki publiczne. Analiza regionalna, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005
  14. W. Misiąg, Jawność i przejrzystość a efektywność finansów publicznych, „Kontrola Państwowa”, nr 2/2005, s. 31–41
  15. W. Misiąg, M. Tomalak, Dochody podatkowe i mechanizmy subwencyjne w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” nr 5/2004
  16. W. Misiąg, Mierzenie ilości i jakości usług publicznych, „Kontrola Państwowa”, numer specjalny 1/2004
  17. W. Misiąg, Coroczne badanie przez Najwyższą Izbę Kontroli wykonania budżetu państwa – kontrola czy audyt?, „Kontrola Państwowa”, numer specjalny (luty 2002), s. 45 – 51
  18. E. Malinowska, W. Misiąg, A. Niedzielski, J. Pancewicz Zakres sektora publicznego w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1999

Prowadzone przedmioty:

Podstawy makroekonomii (studia dzienne i zaoczne), Zarządzanie finansami publicznymi, Zarządzanie w administracji publicznej.

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ
Instytut Badań i Analiz Finansowych (IBAF)
e-mail: wmisiag@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA248
tel.: 017/ 866 11 85


KONSULTACJE

—————————

W semestrze letnim 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje (tylko online) proszę o kontakt mailowy z sugestiami co do terminu konsultacji.

Potrzebę konsultacji można też zgłosić na czacie w toku wykładu.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content