BIP WSIiZ

Mgr Jan Misiąg

Asystent w Instytucie Badań i Analiz Finansowych, Kolegium Zarządzania

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie od 2012 roku (jako nauczyciel akademicki od 2022 roku).

Pracownik Instytutu Badań i Analiz Finansowych zaangażowany w projekty z obszaru finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów samorządowych.

 

https://orcid.org/0000-0002-3307-7202

  • W. Misiąg (red.), J. Misiąg, M. Tomalak, Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gos­po­darczej oraz poprawy warunków życia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2013
  • E. Malinowska-Misiąg, J. Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Algorytmy podziały środków publicznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2016
  • E. Malinowska-Misiąg, J. Misiąg, W. Misiąg (red.), Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego, Presscom, Wrocław 2015
  • Misiąg J., Misiąg W., Palimąka K., Rodzinka J., Skica T. (2022), Publiczne wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w świetle celów Wspólnej Polityki Rolnej UE i polskiej polityki rozwoju, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Oficyna Wydawnicza ASPRA.

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

Jan Misiąg

DANE KONTAKTOWE

mgr Jan Misiąg
Instytut Badań i Analiz Finansowych
e-mail: jmisiag@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 216 
tel.: 17 866 11 85


KONSULTACJE

Konsultacje przed i po zajęciach (według WU) oraz online.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content