BIP WSIiZ

Dr Kateryna Lysenko-Ryba

Prodziekan Kolegium Zarządzania ds. kierunku Logistyka.

Adiunkt w Katedrze Logistyki i Inżynierii Procesowej

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, rok 2019), temat rozprawy doktorskiej „System zwrotów a zarządzanie obsługą klienta w relacjach B2C”.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: logistyki zwrotnej, zarządzania obsługą klienta, Smart city oraz CSR. Wspólnie z dr Krzysztofem Feretem jest założycielką   Logistycznego Koła Naukowego LOGIKON.

Wyjazdy naukowe, staże, wyróżnienia:

 • 13.04 – 18.04.2015 staż naukowy na Europejskim Uniwersytecie w Madrycie, Hiszpania w ramach programu Erasmus+ STT
 • 07.06 – 21.06.2015 staż naukowy na Uniwersytecie w Vaasa, Finlandia w ramach projektu Europa 2020
 • 26.07 – 29.07.2016 – wyjazd studyjny na lotniska we Frankfurcie i Kolonii (Niemcy) w ramach projektu Logistyka Kariery
 • 18.09 – 26.09.2016 staż naukowy na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie, Hiszpania w ramach działalności statutowej
 • 21.09 – 25.09.2017 – wyjazd naukowy na Uniwersytet Pompeu Fabra w Barcelonie w ramach programu Erasmus +
 • 20.10. 2017 – otrzymanie nagrody Rektora i Kanclerza WSIZ za osiągnięcia naukowe
 • 20.08-24.08.2018 – udział w w Międzynarodowej Szkole Letniej dla doktorantów w Połądze, Litwa
 • 10.10 – 13.10. 2021 – wyjazd naukowy na Uniwersytet Niccolò Cusano w Rzymie w ramach programu Erasmus +
 • 17.10 – 21.10.2022 – wyjazd naukowy na UPF Barcelona School of Management na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie, Hiszpania w ramach programu Erasmus +

Certyfikaty:

M_o_R Foundation Risk Management wydany przez PeopleCert

M_o_R Practitioner Risk Management wydany przez PeopleCert 

Certyfikat 6Sigma Black Belt

 

https://orcid.org/0000-0003-1560-1063

 1. K. Lysenko, „Analiza transportu intermodalnego pod kątem koncepcji zrównoważonego rozwoju na przykładzie III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego”, Monografia „Ekonomia – wybrane zagadnienia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym”, AT Wydawnictwo, Kraków 2014, ISBN: 978-83-63910-25-9, s. 133
 2. K. Lysenko, K. Gałuszka, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie ochrony środowiska”, monografia Politechniki Łódzkiej „Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu”, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014, ISBN: 978-83-7283-632-8
 3. K. Lysenko,  Zrównoważona gospodarka odpadami na przykładzie Rzeszowa, Studia Miejskie, Opole, 2014, Tom 15, s. 31-41
 4. K. Lysenko, Logistyka zwrotna jako źródło korzyści konkurencyjnych” Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2015, Nr 249, s. 193 – 203
 5. K. Lysenko “Zwroty jako element zarządzania łańcuchem dostaw” Monografia pokonferencyjna Wyzwania współczesnej gospodarki – aspekty teoretyczne i praktyczne” ISBN 978-83-7583-639-4, j. polski, 2015, Wydawnictwo SGGW,  s. 286-294
 6. K. Lysenko, K. Gałuszka „Analiza ryzyka celów Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywy  do 2030 r.) na postawie metody S.M.A.R.T.” Monografia pokonferencyjna Odpowiedzialność w Logistyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 ISBN 978-83-930820-5-6, 2015, s.46-58
 7. K. Lysenko-Ryba, S. Kauf, A. Tłuczek, CSR i jego znaczenie dla kształtowania relacji z klientami w świetle badań ankietowych, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska   Zeszyt: 92, 2016, Strony: 155-167
 8. K. Lysenko-Ryba, K. Szocik, Ś. Banaś, Ś. Mazur, Political and legal challenges in a Mars colony. Space Policy, 2016. ISSN 0265-9646
 9. K. Lysenko, A. Bąk,  Prawne aspekty Logistyki zwrotnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka  Tom: 65, 2017, Strony: 25-35
 10. K. Lysenko-Ryba, K. Szocik, S. Banaś, S. Mazur, Etyczne i polityczne uwarunkowania kolonizacji Marsa, Przyszłość. Świat-Europa-Polska   Tom: 34, Zeszyt: 2, 2017, Strony:109-125
 11. K. Lysenko-Ryba, K. Szocik, D. Minich, A. Kędzior, S. Banaś, S. Mazur,  Bezpieczeństwo ludzkości w przyszłości, Studia Politologiczne   Tom: 45, 2017, Strony: 195-214
 12. K. Lysenko-Ryba, Wykorzystanie systemu klasy ERP– SAP jako warunek sprawnego zarządzania zwrotami, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, Tom: 1, Zeszyt: 25, 2017, Strony: 246-253
 13. K. Lysenko-Ryba, S. Kauf,, Społeczna odpowiedzialność biznesu – wiedza i postrzeganie przez konsumentów, Logistyka Odzysku   Tom: 2, Zeszyt: 23, 2017, Strony: 48-53
 14. K. Lysenko-Ryba, The Impact of Reverse Logistics on Customers Satisfaction, Przedsiębiorczość i Zarządzanie   Tom: XVIII, Zeszyt: 8, cz. 2, 2017, Strony: 137-146
 15. K. Lysenko-Ryba, S. Kauf, A. Tłuczek, The Effects of Perceived CSR and Ecological Awareness on Purchase Decisions in Poland , Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy   Tom: 2, Zeszyt: 38,  2017, Strony: 47-652.
 16. K. Lysenko-Ryba, K. Szocik, R. Marques, S. Abood, A. Kędzior, D. Minich, Biological and social challenges of human reproduction in a long-term Mars base. FUTURES, 2018, 100: 56-62. ISSN 0016-3287
 17. K. Lysenko-Ryba. The Use of Modeling in the Process of Customer Return Management. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2019. Tom XX, Zeszyt 7, ss. 83–95. ISSN: 2543-819
 18. K. Lysenko-Ryba, The impact of impulsive buying on customer returns, International Journal for Quality Research, V15, nr3, Doi10.24874/IJQR15.03-11
 19. K. Lysenko-Ryba, D. Zimon, Customer Behavioral Reactions to Negative Experiences during the Product Return, Sustainability 2021,13, 448. https://doi.org/10.3390/su13020448
 20. Zimon D., Madzik P., Dellana S., Sroufe R., Ikram M., Lysenko-Ryba K., Environmental effects of ISO 9001 and ISO 14001 management system implementation in SSCM, TQM Journal 2021, DOI: 10.1108/TQM-01-2021-0025
 21. K.Lysenko-Ryba, D. Zimon, B. Zatwarnicka-Madura, The Effect of Lenient Return Policy on Brand Recognition, International Journal for Quality Research 15/4, 2021, DOI: 10.24874/IJQR15.04-02
 22. Lysenko-Ryba K, Zimon, D., Madzik P, Sirova E., Examination of aspects of pro-consumer refund system, The TQM Journal, w druku, styczeń 2022, DOI: 10.1108/TQM-06-2021-0182
 23. Lysenko-Ryba K., Wpływ pandemii COVID-19 na sposób realizacji zwrotów konsumenckich, GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA 08/2022, DOI: 10.33226/1231-2037.2022.8.3
 24. Lysenko-Ryba, K., Woch, M. (2023) Adapting the infrastructure of the Bieszczady region
  to electromobility. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 75 (147), 49–58

Prowadzone przedmioty:

Infrastruktura logistyczna, Proseminarium, Zarządzanie ryzykiem w logistyce, Logistyka w obrocie międzynarodowym, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Warsztat Logistyczny, Logistyka przedsiębiorstw transportowych, Logistyka w obrocie międzynarodowym (angl), Podstawy Logistyki (angl i pl), Seminarium dyplomowe

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

Artykuł na stronie internetowej Nauka w Polsce , pt. „Naukowcy z rzeszowskiej uczelni badają możliwości kolonizacji Marsa”

 Artykuł na stronie internetowej Futurist

Artykuł na blogu naukowym WSIZ  Świąteczne zakupy Polaków

Artykuł na stronie Business Insider

Artykuł na stronie KNGN

DANE KONTAKTOWE

Dr Kateryna Lysenko-Ryba

p. RA20

tel. 17 866 1301

e-mail: klysenko@wsiz.edu.pl

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

 

 


KONSULTACJE

Środa: 10:15 -11:45, pok. RA20

Proszę kontaktować się również mailowo – klysenko@wsiz.edu.pl

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content