BIP WSIiZ

Dr Grzegorz Wróbel

Zastępca Kierownika Katedry Logistyki i Inżynierii Procesowej Kolegium Zarządzania.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 1998 roku.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W 2003 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk o zarządzaniu Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Jest autorem kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów dotyczących zagadnień doskonalenia procesów systemów produkcyjnych, metodyki kaizen – lean, koncepcji TQM. Ma doświadczenie w zakresie kierowania projektami szkoleniowymi, uprawnienia audytora wewnętrznego, przez kilka lat pełnił funkcję pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.

Specjalista w zakresie analiz symulacyjnych procesów produkcyjno-logistycznych. Projektant kilkunastu prac wdrożeniowych organizacji systemów produkcyjno-magazynowych. Założyciel i opiekun Laboratorium Optymalizacji Procesów Biznesowych opartego na technologii oprogramowania FlexSim.

 

Czas wolny spędzam: z tym Ratownikiem! „Tucker”

 

Lubię: żużel (nieustannie od 1979 roku na zawodach Stali Rzeszów)

 

 1. Symulacja stosowana. Modelowanie i analiza przy uzyciu Flexsim (polish edition), Wydawnictwo Libron, Cracow, Poland 2012, s. 440. Orginal title: Applied Simulation Modeling and Analysis using FlexSim, by Malcolm Beaverstock, PhD, Allen Greenwood, PhD, PE, Eamonn Lavery, PhD, William Nordgren, MS CIM, 2011 FlexSim Software Products, Inc., Canyon Park Technology Center.
 2. Kultura Kaizen. Rozważania nad wartościami ciągłego doskonalenia [Kaizen Culture. Reflections on continuous improvement values] , editor G.Wróbel, University of Information Technology and Management Publishing, Rzeszow, Poland 2011, 324 pages (polish)
 3. Flow management. Zarządzanie przepływem w procesach biznesowych [Flow management in business processes], editor G.Wróbel, University of Information Technology and Management Publishing, Rzeszow, Poland 2010, 332 pages. (polish)
 4. Simulation method for the benefits of small business in sustainable world, [in:] Process Simulation and Optimization in Sustainable Logistics and Manufacturing, Series EcoProduction, Pawel Pawlewski, Allen Greenwood (Eds.), 2014, VIII, Springer International Publishing, Switzerland 2014, ISBN 978-3-319-07347-7, p. 3-21
 5. Kodyfikacja przebiegu procesów jako podstawa doskonalenia jakości zarządzania produkcją. W: Nowa Jakość Zarządzania, red. E.Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin, Polan, . 2017. ISBN 978-83-62785-23-0, p. 89-103.
 6. Determinanty stosowania niskokosztowych metod doskonalenia logistyki procesów produkcyjnych; F. Stachowicz (red.), Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, Zeszyt nr 17 2/2010, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2010, ss. 525-535
 7. Integrating of simulation modeling method with the concept of low-cost process improvement, [in:] Challenges of Quality management (red. Tadeusz Sikora i Paweł Nowicki), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 171 – 191.
 8. Rekrutierung und auswahl von arbeitnehmern in Polen. Gegenwartiger stand und perspektiven, współautor Alicja Wróbel, [w:] Ewa Jonkisz, Lothar Muller (red.), Cross Culture Publishing Frankfurt Am Main, Management Guide Polen Frankfurt am Main, 2006, s. 161-180
 9. Systemowe ujęcie operacjonalizacji strategii jako przykład integracji celów strategicznych z planami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, [w:] Zintegrowany system zarządzania w organizacjach (red E. Skrzypek), Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2012, s. 173-193
 10. Możliwości informatycznego usprawnienia przepływu informacji w niskokosztowym doskonaleniu procesów organizacyjnych [w]: Flow management, Zarządzanie przepływem w procesach biznesowych; G.Wróbel, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2010, s. 215-235
 11. Moralność kultury organizacji zorientowanej na KAIZEN [w:] Etyka a jakość i efektywność organizacji; Redaktor Elżbieta Skrzypek; Wydawnictwo UMCS; Lublin, 2010, str. 259-274
 12. Dalekowschodnie determinanty innowacyjności na przykładzie Toyota Corporation. Dylematy ich praktycznego funkcjonowania poza Japonią, [w] Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, red. E. Skrzypek, UMCS Lublin 2008, s. 327-336
 13. Employment Policy in Japanese companies. Analysis of selected measures, [w:] Jerzy Lewandowski, Maciej Bielecki (red.), Contemporary problems in enterprise management, Wydawnictwo Media Press P, Łódź 2007, s. 82-91
 14. Jakości życia społeczeństwa japońskiego, współautor Wróbel Alicja, [w:] Elżbieta Skrzypek (red.), Jakość życia w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, tom 1, s. 355-365
 15. Wybrane zagadnienia procesów rekrutacji i selekcji w Polsce, stan obecny i perspektywy. Współautor Alicja Wróbel. [w:] Jerzy Lewandowski (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody. Tom 2, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005, tom 2, s. 169-180.
 16. Zaangażowanie pracownika w świetle koncepcji zarządzania przez jakość, [w:] Henryk Lewandowski (red.), Krzysztof Malik (red.), Maciej Miszewski, (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu integracji europejskiej, Wydawnictwo Triada, Bytom 2000, tom 2, s.119-130
 17. Charakterystyka japońskiego stylu komunikacji biznesowej, współautor Wróbel Alicja [w:] Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski (red.), Problemy i wyzwania public relations w świetle badań i praktyki, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2009, s. 239-247
 18. Proces organizacji szkoleń. Analiza studium przypadku, [w:], Wróbel Grzegorz (red.), Bogdan Kawałko (red.), Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2007, s. 3-11
 19. System informatyczny zarządzania szkoleniami, [w:], Wróbel Grzegorz (red.), Bogdan Kawałko (red.), Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2007, s. 12-18
 20. Szkolenia jako element kształtowania jakości zasobów ludzkich w kontekście zasad TQM, współautor Wróbel Alicja, [w:], Wróbel Grzegorz (red.), Bogdan Kawałko (red.), Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2007, s.22-26
 21. Analiza zarządzania przez jakość w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych w województwie podkarpackim, [w:] Jerzy Lewandowski (red.) Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości, Łódź 2002 r.

Prowadzone przedmioty:

Komputerowa symulacja procesów logistycznych, Ładunkoznawstwo, Systemy transportu produkcyjnego i magazynowego, Warsztat logistyczny.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Grzegorz Wróbel
Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej
Kampus WSIiZ w Kielnarowej
Centrum Edukacji Międzynarodowej
pokój: KM18
tel.: 17 866 15 26
e-mail: gwrobel@wsiz.edu.pl 
Kielnarowa 386A
36-020 Tyczyn

KONSULTACJE

Semestr zimowy 2023/2024

KM18/KM112/KA16 piątek 12:30-14:30

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content