Prof. dr hab. inż. Jerzy Zygmunt Łunarski

Profesor w Katedrze Logistyki i Inżynierii Procesowej.
Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2020 roku

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: techniki i technologii maszyn, w tym technologii umacniania elementów maszyn, projektowanie procesów technologicznych wytwarzania maszyn oraz techniki i technologii montażu maszyn.

1954  – 1959 – ukończone studia politechniczne, kierunek „budowa samochodów i ciągników”
1971 – obrona pracy doktorskiej w AGH Kraków, WMGiH n.t. .”Wpływ wybranych czynników fizykalnych i technologicznych na stan warstwy wierzchniej po obróbce mechanicznej”
1984 – obrona pracy habilitacyjnej w AGH Kraków, WMGiH n.t ”Właściwości fizyczne i użytkowe stopów tytanu po procesie nagniatania dynamicznego”
1995 – uzyskanie tytułu naukowego profesora po postępowaniu na wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
1974 – 2007 – kierownik Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz
1999 – 2006 – opracowanie programów autorskich następujących studiów podyplomowych: Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, Zapewnienie
jakości w produkcji lotniczej, Zarządzanie technologią i transferami, Zarządzanie innowacjami.
1992 – 2007 – Sekretarz Naukowy OBR Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA w Warszawie
1993 – 2020 – Redaktor Naczelny kwartalnika naukowo-technicznego „Technologia i Automatyzacja Montażu”
1994 – 2006 – przewodniczący Komitetu Technicznego nr 205 przy PKN nt.”Urządzenia i narzędzia do mechanizacji i automatyzacji montażu”
2007 – 2020 – członek Komitetu Ekspertów i Rady Naukowej Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
1995 – obecnie – członek zwyczajny Akademii Inżynierskiej  w Polsce
2008 – 2020 – członek Komitetu Technicznego nr 6 przy PKN nt.”Zarządzanie jakością”
2008 –2014 – profesor zwyczajny w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

W 2017 roku prof. Jerzy Łunarski uzyskał tytuł i godność Profesora Honorowego Politechniki Rzeszowskiej nadany przez Senat i Rektora PRz za wybitne osiągniecia naukowe i praktyczne w zakresie technologii maszyn i inżynierii produkcji, natomiast w roku 2018 został Indywidualnym Laureatem Polskiej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego w kategorii  NAUKA za zasługi dla jakości.

 

Ważniejsze publikacje książkowe od 2008 roku:

 1. Zarządzanie jakością. Zasady i standardy. WNT Warszawa 2008, 2012 (podręcznik monograficzny)
 2. Techniczno-organizacyjne aspekty konkurencyjności. Samoocena i doskonalenie. OW PRz Rzeszów 2008 (monografia)
 3. Systemy jakości, normalizacji i akredytacji w zarządzaniu organizacjami. OW PRz Rzeszów 2009 (skrypt uczelniany)
 4. Zarządzanie technologiami. Ocena i doskonalenie. OW PRz Rzeszów 2009 (podręcznik akademicki)
 5. Inżynieria systemów i analiza systemowa. OW PRz Rzeszów 2010 (podręcznik akademicki)
 6. Zintegrowane systemy zarządzania. Wspomaganie zarządzania systemami standardowymi. OW PRz Rzeszów 2011 (podręcznik akademicki)
 7. Zarządzanie jakością w logistyce. OW PRz Rzeszów 2009 (skrypt uczelniany)
 8. Zarządzanie jakością w przemyśle lotniczym. Monograficzna praca zbiorowa pod redakcją J. Łunarskiego. OW PRz, Rzeszów, 2012
 9. Projektowanie procesów – technicznych, przemysłowych i gospodarczych. OW PRz Rzeszów 2012, 2014 (podręcznik akademicki)
 10. Normalizacja i standaryzacja. OW PRz Rzeszów 2014 (podręcznik akademicki)
 11. Certyfikacja w działalności gospodarczej i rozwojowej. Wyd. IMBIGS Warszawa, 2015 (monografia)
 12. Innowacje technologiczne w przedsiębiorstwach – projektowanie, wdrażanie i użytkowanie. Wyd. IMBIGS Warszawa 2016

Prowadzone przedmioty:

Inżynieria systemów i analiza systemowa, Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, Zarządzanie jakością, Seminarium dyplomowe

Informacje dla studentów – dyplomantów

Możliwość realizacji prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich z zakresu zarządzania i inżynierii systemów technicznych, technologicznych, procesowych, logistycznych,  z ukierunkowaniem na zagadnienia: struktury systemów, realizacji procesów, zapewnienia jakości, działalności innowacyjnej, standaryzacji zakładowej, szczupłego projektowania i wytwarzania itp. Celem poszczególnych prac winno być zidentyfikowanie konkretnego problemu i jego rozwiązanie z pomocą znanych metod, w konkretnych warunkach i przy zdefiniowanych ograniczeniach, ze wskazaniem zakresu koniecznych prac i działań oraz oszacowaniem potencjalnych korzyści. Przed wyborem tematu możliwe konsultacje celem sprecyzowania celu, zakresu i sposobu realizacji pracy.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski
Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej
e-mail: jlunarski@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386 a,
p. KM 18
tel.: 017 / 866 11 86


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Dla studentów na studiach dziennych konsultacje odbywają się w poniższych terminach w sali RA 142:

1.10.21 – 15:15 – 16:00  
8.10.21  – 15:15 – 16:00              
15.10.21 – 13:25 – 14:10            
22.10.21 – 15:15 – 16:00             
29.10.21 – 13:25 – 14:10              
5.11.21 – 13:25 – 14:10                 
12.11.21 – 15:15 – 16:00         
19.11.21 – 13:25 – 14:10        
26.11.21 – 15:15 – 16:00       
3.12,21 – 15:15 – 16:00    
10.12.21 – 15:15 – 16:00

Dla studentów na studiach zaocznych konsultacje odbywają się w poniższych terminach:

9.10.21 – 18:55 – 20:00          RA17
16.10.21 – 9:40 – 10:30          RA142
23.10.21 – 14:30 – 15:25        RA44
13.11.21 – 17:05 – 18:00      RA-Aula im. Prof. J. Chłopeckiego
20.11.21 – 12:30 – 13:15        RA-Aula im. Prof. J. Chłopeckiego
27.11.21 – 9:40 – 10:30        RA-Aula im. Prof. J. Chłopeckiego
11.12.21 – 18:55 – 20:00       RA-Aula im. Prof. J. Chłopeckiego
8.01.22 – 16:10 – 17:00      RA-Aula im. Prof. J. Chłopeckiego

 

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021