BIP WSIiZ

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zygmunt Łunarski

Profesor w Katedrze Logistyki i Inżynierii Procesowej.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2020 roku

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: techniki i technologii maszyn, w tym technologii umacniania elementów maszyn, projektowanie procesów technologicznych wytwarzania maszyn oraz techniki i technologii montażu maszyn.

1954  – 1959 – ukończone studia politechniczne, kierunek „budowa samochodów i ciągników”
1971 – obrona pracy doktorskiej w AGH Kraków, WMGiH n.t. .”Wpływ wybranych czynników fizykalnych i technologicznych na stan warstwy wierzchniej po obróbce mechanicznej”
1984 – obrona pracy habilitacyjnej w AGH Kraków, WMGiH n.t ”Właściwości fizyczne i użytkowe stopów tytanu po procesie nagniatania dynamicznego”
1995 – uzyskanie tytułu naukowego profesora po postępowaniu na wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
1974 – 2007 – kierownik Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz
1999 – 2006 – opracowanie programów autorskich następujących studiów podyplomowych: Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, Zapewnienie
jakości w produkcji lotniczej, Zarządzanie technologią i transferami, Zarządzanie innowacjami.
1992 – 2007 – Sekretarz Naukowy OBR Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA w Warszawie
1993 – 2020 – Redaktor Naczelny kwartalnika naukowo-technicznego „Technologia i Automatyzacja Montażu”
1994 – 2006 – przewodniczący Komitetu Technicznego nr 205 przy PKN nt.”Urządzenia i narzędzia do mechanizacji i automatyzacji montażu”
2007 – 2020 – członek Komitetu Ekspertów i Rady Naukowej Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
1995 – obecnie – członek zwyczajny Akademii Inżynierskiej  w Polsce
2008 – 2020 – członek Komitetu Technicznego nr 6 przy PKN nt.”Zarządzanie jakością”
2008 –2014 – profesor zwyczajny w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

W 2017 roku prof. Jerzy Łunarski uzyskał tytuł i godność Profesora Honorowego Politechniki Rzeszowskiej nadany przez Senat i Rektora PRz za wybitne osiągniecia naukowe i praktyczne w zakresie technologii maszyn i inżynierii produkcji, natomiast w roku 2018 został Indywidualnym Laureatem Polskiej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego w kategorii  NAUKA za zasługi dla jakości.

 

Ważniejsze publikacje książkowe od 2008 roku:

 1. Zarządzanie jakością. Zasady i standardy. WNT Warszawa 2008, 2012 (podręcznik monograficzny)
 2. Techniczno-organizacyjne aspekty konkurencyjności. Samoocena i doskonalenie. OW PRz Rzeszów 2008 (monografia)
 3. Systemy jakości, normalizacji i akredytacji w zarządzaniu organizacjami. OW PRz Rzeszów 2009 (skrypt uczelniany)
 4. Zarządzanie technologiami. Ocena i doskonalenie. OW PRz Rzeszów 2009 (podręcznik akademicki)
 5. Inżynieria systemów i analiza systemowa. OW PRz Rzeszów 2010 (podręcznik akademicki)
 6. Zintegrowane systemy zarządzania. Wspomaganie zarządzania systemami standardowymi. OW PRz Rzeszów 2011 (podręcznik akademicki)
 7. Zarządzanie jakością w logistyce. OW PRz Rzeszów 2009 (skrypt uczelniany)
 8. Zarządzanie jakością w przemyśle lotniczym. Monograficzna praca zbiorowa pod redakcją J. Łunarskiego. OW PRz, Rzeszów, 2012
 9. Projektowanie procesów – technicznych, przemysłowych i gospodarczych. OW PRz Rzeszów 2012, 2014 (podręcznik akademicki)
 10. Normalizacja i standaryzacja. OW PRz Rzeszów 2014 (podręcznik akademicki)
 11. Certyfikacja w działalności gospodarczej i rozwojowej. Wyd. IMBIGS Warszawa, 2015 (monografia)
 12. Innowacje technologiczne w przedsiębiorstwach – projektowanie, wdrażanie i użytkowanie. Wyd. IMBIGS Warszawa 2016

Prowadzone przedmioty:

Inżynieria systemów i analiza systemowa, Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, Zarządzanie jakością, Seminarium dyplomowe

Informacje dla studentów – dyplomantów

Możliwość realizacji prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich z zakresu zarządzania i inżynierii systemów technicznych, technologicznych, procesowych, logistycznych,  z ukierunkowaniem na zagadnienia: struktury systemów, realizacji procesów, zapewnienia jakości, działalności innowacyjnej, standaryzacji zakładowej, szczupłego projektowania i wytwarzania itp. Celem poszczególnych prac winno być zidentyfikowanie konkretnego problemu i jego rozwiązanie z pomocą znanych metod, w konkretnych warunkach i przy zdefiniowanych ograniczeniach, ze wskazaniem zakresu koniecznych prac i działań oraz oszacowaniem potencjalnych korzyści. Przed wyborem tematu możliwe konsultacje celem sprecyzowania celu, zakresu i sposobu realizacji pracy.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski
Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej
Kampus WSIiZ w Kielnarowej
Centrum Edukacji Międzynarodowej
pokój: KM18
tel.: 17 866 11 86
e-mail: jlunarski@wsiz.edu.pl
Kielnarowa 386A
36-020 Tyczyn


KONSULTACJE

Harmonogram konsultacji w semestrze letnim 2024

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content