BIP WSIiZ

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zygmunt Łunarski

Profesor w Katedrze Logistyki i Inżynierii Procesowej.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2020 roku

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: techniki i technologii maszyn, w tym technologii umacniania elementów maszyn, projektowanie procesów technologicznych wytwarzania maszyn oraz techniki i technologii montażu maszyn.

1954  – 1959 – ukończone studia politechniczne, kierunek „budowa samochodów i ciągników”
1971 – obrona pracy doktorskiej w AGH Kraków, WMGiH n.t. .”Wpływ wybranych czynników fizykalnych i technologicznych na stan warstwy wierzchniej po obróbce mechanicznej”
1984 – obrona pracy habilitacyjnej w AGH Kraków, WMGiH n.t ”Właściwości fizyczne i użytkowe stopów tytanu po procesie nagniatania dynamicznego”
1995 – uzyskanie tytułu naukowego profesora po postępowaniu na wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
1974 – 2007 – kierownik Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz
1999 – 2006 – opracowanie programów autorskich następujących studiów podyplomowych: Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, Zapewnienie
jakości w produkcji lotniczej, Zarządzanie technologią i transferami, Zarządzanie innowacjami.
1992 – 2007 – Sekretarz Naukowy OBR Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA w Warszawie
1993 – 2020 – Redaktor Naczelny kwartalnika naukowo-technicznego „Technologia i Automatyzacja Montażu”
1994 – 2006 – przewodniczący Komitetu Technicznego nr 205 przy PKN nt.”Urządzenia i narzędzia do mechanizacji i automatyzacji montażu”
2007 – 2020 – członek Komitetu Ekspertów i Rady Naukowej Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
1995 – obecnie – członek zwyczajny Akademii Inżynierskiej  w Polsce
2008 – 2020 – członek Komitetu Technicznego nr 6 przy PKN nt.”Zarządzanie jakością”
2008 –2014 – profesor zwyczajny w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

W 2017 roku prof. Jerzy Łunarski uzyskał tytuł i godność Profesora Honorowego Politechniki Rzeszowskiej nadany przez Senat i Rektora PRz za wybitne osiągniecia naukowe i praktyczne w zakresie technologii maszyn i inżynierii produkcji, natomiast w roku 2018 został Indywidualnym Laureatem Polskiej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego w kategorii  NAUKA za zasługi dla jakości.

 

Ważniejsze publikacje książkowe od 2008 roku:

 1. Zarządzanie jakością. Zasady i standardy. WNT Warszawa 2008, 2012 (podręcznik monograficzny)
 2. Techniczno-organizacyjne aspekty konkurencyjności. Samoocena i doskonalenie. OW PRz Rzeszów 2008 (monografia)
 3. Systemy jakości, normalizacji i akredytacji w zarządzaniu organizacjami. OW PRz Rzeszów 2009 (skrypt uczelniany)
 4. Zarządzanie technologiami. Ocena i doskonalenie. OW PRz Rzeszów 2009 (podręcznik akademicki)
 5. Inżynieria systemów i analiza systemowa. OW PRz Rzeszów 2010 (podręcznik akademicki)
 6. Zintegrowane systemy zarządzania. Wspomaganie zarządzania systemami standardowymi. OW PRz Rzeszów 2011 (podręcznik akademicki)
 7. Zarządzanie jakością w logistyce. OW PRz Rzeszów 2009 (skrypt uczelniany)
 8. Zarządzanie jakością w przemyśle lotniczym. Monograficzna praca zbiorowa pod redakcją J. Łunarskiego. OW PRz, Rzeszów, 2012
 9. Projektowanie procesów – technicznych, przemysłowych i gospodarczych. OW PRz Rzeszów 2012, 2014 (podręcznik akademicki)
 10. Normalizacja i standaryzacja. OW PRz Rzeszów 2014 (podręcznik akademicki)
 11. Certyfikacja w działalności gospodarczej i rozwojowej. Wyd. IMBIGS Warszawa, 2015 (monografia)
 12. Innowacje technologiczne w przedsiębiorstwach – projektowanie, wdrażanie i użytkowanie. Wyd. IMBIGS Warszawa 2016

Prowadzone przedmioty:

Inżynieria systemów i analiza systemowa, Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, Zarządzanie jakością, Seminarium dyplomowe

Informacje dla studentów – dyplomantów

Możliwość realizacji prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich z zakresu zarządzania i inżynierii systemów technicznych, technologicznych, procesowych, logistycznych,  z ukierunkowaniem na zagadnienia: struktury systemów, realizacji procesów, zapewnienia jakości, działalności innowacyjnej, standaryzacji zakładowej, szczupłego projektowania i wytwarzania itp. Celem poszczególnych prac winno być zidentyfikowanie konkretnego problemu i jego rozwiązanie z pomocą znanych metod, w konkretnych warunkach i przy zdefiniowanych ograniczeniach, ze wskazaniem zakresu koniecznych prac i działań oraz oszacowaniem potencjalnych korzyści. Przed wyborem tematu możliwe konsultacje celem sprecyzowania celu, zakresu i sposobu realizacji pracy.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski
Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej
e-mail: jlunarski@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386 a,
p. KM 18
tel.: 017 / 866 11 86


KONSULTACJE

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23 odbywają się w saki RA 142 w godzinach 9:50-11:40 w poniższych terminach:

23.10.22
6.11.22
20.11.22
4.12.22
18.12.22
15.01.23
29.01.23

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content