BIP WSIiZ

Dr inż. Sylwia Olszańska

Adiunkt w Katedrze Logistyki i Inżynierii Procesowej.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w 2020 roku.

Doktor nauk technicznych w zakresie transportu (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, rok 2019), temat rozprawy doktorskiej „Innowacje techniczno-organizacyjne jako element poprawy parametrów eksploatacyjnych w logistycznych procesach transportowych”. Rozprawa doktorska wyróżniona.

Jej zainteresowania koncentrują się wokół: zarządzania procesami logistycznymi, efektywności procesów transportowych, logistycznej obsługi klienta oraz innowacji technicznych stosowanych w transporcie. 

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego z zakresu inżynierii lądowej i transportu Journal of civil engineering and transport. Współautor monografii naukowej pt.: „Decision-Making Mechanisms in a Transport Enterprise as an Important Element of the Use of Transport Potential”. W latach 2016-2018 Członek Komitetu Organizacyjnego Krajowej i Międzynarodowej Konferencji Naukowej Logistyka w Ratownictwie. Opiekun Logistycznego Koła Naukowego LOGIKON

 

https://orcid.org/0000-0002-0912-4726 

___2019________________________________________________________

 1. Łukasik, Z; Kuśmińka-Fijałkowska, A; Olszańska S; Bezpieczeństwo i efektywność jako determinanta świadczenia usług transportowych. Wybrane problemy inżynierii transportu Monografia Nr 241, s.44-55, ISBN 978-83-7351-891-9, ISSN 1642-5278.
 2. Łukasik, Z; Kusmińska-Fijałkowska, A; Kozyra, J; Olszańska, S; Analysis of investment processes in a transport environment and the aspect of financing transport means. Proceedings of 23nd International Scientific Conference Transport Means 2019.
 3. Łukasik, Z; Kusmińska-Fijałkowska, A; Olszańska, S; Quality in the aspect of customer service in logistic transport processes. Proceedings of 23nd International Scientific Conference Transport Means 2019.

  ___2018________________________________________________________

  1. Łukasik, Z; Kuśmińska-Fijałkowska, A; Olszańska, S; An analysis of the services provided by a transport enterprise. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport / Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport. 2018, Vol. 100, pp. 91-103. ISSN: 0209-3324, e-ISSN: 2450-1549, DOI: 10.20858/sjsutst.2018.100.8.
  2. Łukasik, Z; Kusmińska-Fijałkowska, A; Kozyra, J; Olszańska, S; Production of Transport Infrastructure Elements Using Vibro-Pressed Fiber Concrete Technology. Proceedings of 22nd International Scientific Conference Transport Means 2018. Part II. ISSN 1822-296X (print) ISSN 2351-7034 (on-line), 1002-1007. October 3-5, 2018 Trakai, Lithuania. Kaunas University of Technology 2018.
  3. Kusmińska-Fijałkowska, A; Kozyra, J; Olszańska, S; An analysis of the System Supporting Management of Railway Transport in Poland. Proceedings of 22nd International Scientific Conference Transport Means 2018. Part II. ISSN 1822-296X (print) ISSN 2351-7034 (on-line), 640-644. October 3-5, 2018 Trakai, Lithuania. Kaunas University of Technology 2018.
  4. Kusmińska-Fijałkowska, A; Kozyra, J; Olszańska, S; Analysis of Movements of TEU Intermodal Transshipment Terminal in the Area of Polish. Proceedings of 22nd International Scientific Conference Transport Means 2018. Part II. ISSN 1822-296X (print) ISSN 2351-7034 (on-line), 849-854. October 3-5, 2018 Trakai, Lithuania. Kaunas University of Technology 2018.
  5. Łukasik, Z; Kuśmińska-Fijałkowska, A; Olszańska, S; „Rola spedytora w organizacji procesu transportowego na rynku europejskim / The role of a freight forwarder in the organization of a transport process on the European market”, Dział: Efektywność transportu, Czasopismo Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, Vol. 19, No. 6/2018, str. 919-923, ISSN 1509-5878, e-ISSN 2450-7725, DOI: 10.24136/atest.2018.202, Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”. sp. z o.o.
  6. Kuśmińska-Fijałkowska, A; Olszańska, S; Łukasik Ł; „Wpływ organizacji procesów przewozowych na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego” Dział: Efektywność transportu, Czasopismo Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, 226(12)/2018, str. 768-775, Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”. sp. z o.o.
  7. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Olszańska S. K.: Logistyka zwrotna jako wyraz zastosowania koncepcji zarządzania przepływami ładunków w logistycznych procesach transportowych. Kwartalnik: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Rok 22, Nr 4/2018, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce 2018.

  ___2017________________________________________________________

  1. Olszańska S., Łukasik Z., Modelowanie działań systemu transportowego ciągłości niezawodnej pracy środków transportu / Modeling the operations of the transport system of the continuous reliability of transport measures. Dział: Efektywność transportu, Czasopismo Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 6/2017, str. 1249-1252, ISSN 1509-5878, e-ISSN 2450-7725, Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”. sp. z o.o.
  2. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Olszańska S.: Podejście całościowe w planowaniu procesu transportu drogowego / Total approach in the planning of the process road transportation. Dział: Efektywność transportu, Czasopismo Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 12/2017, str. 595-599, ISSN 1509-5878, e-ISSN 2450-7725, Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”. sp. z o.o.
  3. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J., Olszańska S.: Shaping the Cost of Transport on the Example of the Transport Company. Proceedings of 21st International Scientific Conference Transport Means 2017. Part I. ISSN 1822-296X (print) ISSN 2351-7034 (on-line), 128-136. September 20 – 22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Kaunas University of Technology 2017.
  4. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J., Olszańska S.: A Case Study of Noise Coming from Road Transport to People and the Environment. Proceedings of 21st International Scientific Conference Transport Means 2017. Part I. ISSN 1822-296X (print) ISSN 2351-7034 (on-line), 325-334. September 20 – 22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Kaunas University of Technology 2017.
  5. Łukasik Z., Kozyra J., Kuśmińska-Fijałkowska A., Olszańska S.: Railway Noise as a Source of Natural Environment Pollution. Proceedings of 21st International Scientific Conference Transport Means 2017. Part I. ISSN 1822-296X (print) ISSN 2351-7034 (on-line), pp. 276-285. September 20 – 22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Kaunas University of Technology 2017. 
  6. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J., Olszańska S.: Evolution of costs in the activity of a transport company operating within the european union. Ekonomicko-manažérske spektrum. Volume XI, Issue 2, pp. 53-63, 2017. ISSN: 1337-0839 (print), 2585-7258 (online). DOI 10.26552/ems.2017.2.53-63. Redakcia: University of Zilina, Univerzitna 1, 010 26 Zilina, Slovak Republic.
  7. Łukasik, Z; Kuśmińska-Fijałkowska, A; Olszańska, S; Realizacja procesu logistycznego w przedsiębiorstwie transportowym w aspekcie obniżenia kosztów / Realization of logistic process in a transport company in the aspect of cost reduction. Kwartalnik: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Rok 21, Nr 4/2017, Tom I, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Red. nauk. J. Prońko. Część II: Logistyka, str. 217-228, ISSN 2081-2345. Kielce 2017.

  Rozdziały w monografiach

  1. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J., Olszańska S.: Analysis of revenues and costs of a transport company operating in the European Union. 17th International Scientific Conference Globalization and ITS Socio-Economic Consequences. Ed by Tomas Kliestik University of Žilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communication, Department of Economics, 4th – 5th October 2017, Rajecké Teplice, Slovak Republic 2017, Part III, str. 1363 – 1371, ISBN 978-80-8154-212-1.
  2. Łukasik Z., Kozyra J., Kuśmińska-Fijałkowska A., Olszańska S.: The development of demand side response services applied to the European markets of electricity. Proceedings of 17th International Scientific Conference Globalization and ITS Socio-Economic Consequences. Ed by Tomas Kliestik University of Žilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communication, Department of Economics, 4th – 5th October 2017, Rajecké Teplice, Slovak Republic 2017, Part III,
   str 1354-1362, ISBN 978-80-8154-212-1.

   ___2016________________________________________________________

   1. Łukasik Z., Olszańska S.: Kształtowanie kosztów międzynarodowej obsługi transportowej w systemie Just-in-Time, Dział: Efektywność transportu, Czasopismo Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 6/2016, str. 643-646, Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM” sp. z o.o.
   2. Łukasik Z., Olszańska S.: Wpływ przeglądów technicznych na bezpieczeństwo w transporcie drogowym, Dział: Efektywność transportu, Czasopismo Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 10/2016, str. 120-123, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM” sp. z o.o.
   3. Łukasik Z., Olszańska S.: Rozwiązania procesu planowania przewozów w obsłudze międzynarodowej transportu samochodowego, Dział: Efektywność transportu, Czasopismo Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 12/2016, str. 689-692, , Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM” sp. z o.o.

   ___2015________________________________________________________

   1. Łukasik Z., Olszańska S.: „Optymalizacja zarządzania flotą transportową jako istotny element dyspozycji środkami transportu / Optimization of transport fleet management as important flexibility operations element in means of transport”, Czasopismo Logistyka 4/2015, CD2, str. 4586-4591, ISSN 1231-5478, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania.

    

Prowadzone przedmioty:

Infrastruktura logistyczna, Warsztat Logistyczny, Logistyka zakupów, Ekonomika transportu, Seminarium dyplomowe, Logistyka zaopatrzenia, Zarządzanie zapasami, Bezpieczeństwo drogowe, Infrastruktura transportowa -magazynowa, Współczesne tendencje rozwoju transportu, Logistyka dystrybucji

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr inż. Sylwia Olszańska
Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej
Kampus WSIiZ w Kielnarowej
Centrum Edukacji Międzynarodowej
pokój: KM18
tel.: 17 866 15 26
e-mail: solszanska@wsiz.edu.pl
Kielnarowa 386A
36-020 Tyczyn

 


KONSULTACJE

Poniedziałek 09:00-11:00 KM 18/online (forma ustalana indywidualnie ze studentami)

Link do pokoju: https://wsiz.webex.com/meet/solszanska

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content