BIP WSIiZ

Dr inż. Sylwia Olszańska

Adiunkt w Katedrze Logistyki i Inżynierii Procesowej.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w 2020 roku.

Doktor nauk technicznych w zakresie transportu (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, rok 2019), temat rozprawy doktorskiej „Innowacje techniczno-organizacyjne jako element poprawy parametrów eksploatacyjnych w logistycznych procesach transportowych”. Rozprawa doktorska wyróżniona.

Jej zainteresowania koncentrują się wokół: zarządzania procesami logistycznymi, efektywności procesów transportowych, logistycznej obsługi klienta oraz innowacji technicznych stosowanych w transporcie. 

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego z zakresu inżynierii lądowej i transportu Journal of civil engineering and transport. Współautor monografii naukowej pt.: „Decision-Making Mechanisms in a Transport Enterprise as an Important Element of the Use of Transport Potential”. W latach 2016-2018 Członek Komitetu Organizacyjnego Krajowej i Międzynarodowej Konferencji Naukowej Logistyka w Ratownictwie. Opiekun Logistycznego Koła Naukowego LOGIKON.

 

https://orcid.org/0000-0002-0912-4726 

___2019________________________________________________________

 1. Łukasik, Z; Kuśmińka-Fijałkowska, A; Olszańska S; Bezpieczeństwo i efektywność jako determinanta świadczenia usług transportowych. Wybrane problemy inżynierii transportu Monografia Nr 241, s.44-55, ISBN 978-83-7351-891-9, ISSN 1642-5278.
 2. Łukasik, Z; Kusmińska-Fijałkowska, A; Kozyra, J; Olszańska, S; Analysis of investment processes in a transport environment and the aspect of financing transport means. Proceedings of 23nd International Scientific Conference Transport Means 2019.
 3. Łukasik, Z; Kusmińska-Fijałkowska, A; Olszańska, S; Quality in the aspect of customer service in logistic transport processes. Proceedings of 23nd International Scientific Conference Transport Means 2019.

  ___2018________________________________________________________

  1. Łukasik, Z; Kuśmińska-Fijałkowska, A; Olszańska, S; An analysis of the services provided by a transport enterprise. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport / Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport. 2018, Vol. 100, pp. 91-103. ISSN: 0209-3324, e-ISSN: 2450-1549, DOI: 10.20858/sjsutst.2018.100.8.
  2. Łukasik, Z; Kusmińska-Fijałkowska, A; Kozyra, J; Olszańska, S; Production of Transport Infrastructure Elements Using Vibro-Pressed Fiber Concrete Technology. Proceedings of 22nd International Scientific Conference Transport Means 2018. Part II. ISSN 1822-296X (print) ISSN 2351-7034 (on-line), 1002-1007. October 3-5, 2018 Trakai, Lithuania. Kaunas University of Technology 2018.
  3. Kusmińska-Fijałkowska, A; Kozyra, J; Olszańska, S; An analysis of the System Supporting Management of Railway Transport in Poland. Proceedings of 22nd International Scientific Conference Transport Means 2018. Part II. ISSN 1822-296X (print) ISSN 2351-7034 (on-line), 640-644. October 3-5, 2018 Trakai, Lithuania. Kaunas University of Technology 2018.
  4. Kusmińska-Fijałkowska, A; Kozyra, J; Olszańska, S; Analysis of Movements of TEU Intermodal Transshipment Terminal in the Area of Polish. Proceedings of 22nd International Scientific Conference Transport Means 2018. Part II. ISSN 1822-296X (print) ISSN 2351-7034 (on-line), 849-854. October 3-5, 2018 Trakai, Lithuania. Kaunas University of Technology 2018.
  5. Łukasik, Z; Kuśmińska-Fijałkowska, A; Olszańska, S; „Rola spedytora w organizacji procesu transportowego na rynku europejskim / The role of a freight forwarder in the organization of a transport process on the European market”, Dział: Efektywność transportu, Czasopismo Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, Vol. 19, No. 6/2018, str. 919-923, ISSN 1509-5878, e-ISSN 2450-7725, DOI: 10.24136/atest.2018.202, Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”. sp. z o.o.
  6. Kuśmińska-Fijałkowska, A; Olszańska, S; Łukasik Ł; „Wpływ organizacji procesów przewozowych na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego” Dział: Efektywność transportu, Czasopismo Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, 226(12)/2018, str. 768-775, Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”. sp. z o.o.
  7. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Olszańska S. K.: Logistyka zwrotna jako wyraz zastosowania koncepcji zarządzania przepływami ładunków w logistycznych procesach transportowych. Kwartalnik: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Rok 22, Nr 4/2018, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce 2018.

  ___2017________________________________________________________

  1. Olszańska S., Łukasik Z., Modelowanie działań systemu transportowego ciągłości niezawodnej pracy środków transportu / Modeling the operations of the transport system of the continuous reliability of transport measures. Dział: Efektywność transportu, Czasopismo Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 6/2017, str. 1249-1252, ISSN 1509-5878, e-ISSN 2450-7725, Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”. sp. z o.o.
  2. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Olszańska S.: Podejście całościowe w planowaniu procesu transportu drogowego / Total approach in the planning of the process road transportation. Dział: Efektywność transportu, Czasopismo Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 12/2017, str. 595-599, ISSN 1509-5878, e-ISSN 2450-7725, Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”. sp. z o.o.
  3. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J., Olszańska S.: Shaping the Cost of Transport on the Example of the Transport Company. Proceedings of 21st International Scientific Conference Transport Means 2017. Part I. ISSN 1822-296X (print) ISSN 2351-7034 (on-line), 128-136. September 20 – 22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Kaunas University of Technology 2017.
  4. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J., Olszańska S.: A Case Study of Noise Coming from Road Transport to People and the Environment. Proceedings of 21st International Scientific Conference Transport Means 2017. Part I. ISSN 1822-296X (print) ISSN 2351-7034 (on-line), 325-334. September 20 – 22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Kaunas University of Technology 2017.
  5. Łukasik Z., Kozyra J., Kuśmińska-Fijałkowska A., Olszańska S.: Railway Noise as a Source of Natural Environment Pollution. Proceedings of 21st International Scientific Conference Transport Means 2017. Part I. ISSN 1822-296X (print) ISSN 2351-7034 (on-line), pp. 276-285. September 20 – 22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Kaunas University of Technology 2017. 
  6. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J., Olszańska S.: Evolution of costs in the activity of a transport company operating within the european union. Ekonomicko-manažérske spektrum. Volume XI, Issue 2, pp. 53-63, 2017. ISSN: 1337-0839 (print), 2585-7258 (online). DOI 10.26552/ems.2017.2.53-63. Redakcia: University of Zilina, Univerzitna 1, 010 26 Zilina, Slovak Republic.
  7. Łukasik, Z; Kuśmińska-Fijałkowska, A; Olszańska, S; Realizacja procesu logistycznego w przedsiębiorstwie transportowym w aspekcie obniżenia kosztów / Realization of logistic process in a transport company in the aspect of cost reduction. Kwartalnik: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Rok 21, Nr 4/2017, Tom I, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Red. nauk. J. Prońko. Część II: Logistyka, str. 217-228, ISSN 2081-2345. Kielce 2017.

  Rozdziały w monografiach

  1. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J., Olszańska S.: Analysis of revenues and costs of a transport company operating in the European Union. 17th International Scientific Conference Globalization and ITS Socio-Economic Consequences. Ed by Tomas Kliestik University of Žilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communication, Department of Economics, 4th – 5th October 2017, Rajecké Teplice, Slovak Republic 2017, Part III, str. 1363 – 1371, ISBN 978-80-8154-212-1.
  2. Łukasik Z., Kozyra J., Kuśmińska-Fijałkowska A., Olszańska S.: The development of demand side response services applied to the European markets of electricity. Proceedings of 17th International Scientific Conference Globalization and ITS Socio-Economic Consequences. Ed by Tomas Kliestik University of Žilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communication, Department of Economics, 4th – 5th October 2017, Rajecké Teplice, Slovak Republic 2017, Part III,
   str 1354-1362, ISBN 978-80-8154-212-1.

   ___2016________________________________________________________

   1. Łukasik Z., Olszańska S.: Kształtowanie kosztów międzynarodowej obsługi transportowej w systemie Just-in-Time, Dział: Efektywność transportu, Czasopismo Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 6/2016, str. 643-646, Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM” sp. z o.o.
   2. Łukasik Z., Olszańska S.: Wpływ przeglądów technicznych na bezpieczeństwo w transporcie drogowym, Dział: Efektywność transportu, Czasopismo Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 10/2016, str. 120-123, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM” sp. z o.o.
   3. Łukasik Z., Olszańska S.: Rozwiązania procesu planowania przewozów w obsłudze międzynarodowej transportu samochodowego, Dział: Efektywność transportu, Czasopismo Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 12/2016, str. 689-692, , Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM” sp. z o.o.

   ___2015________________________________________________________

   1. Łukasik Z., Olszańska S.: „Optymalizacja zarządzania flotą transportową jako istotny element dyspozycji środkami transportu / Optimization of transport fleet management as important flexibility operations element in means of transport”, Czasopismo Logistyka 4/2015, CD2, str. 4586-4591, ISSN 1231-5478, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania.

    

Prowadzone przedmioty:

Infrastruktura logistyczna, Warsztat Logistyczny, Logistyka zakupów, Ekonomika transportu, Seminarium dyplomowe, Logistyka zaopatrzenia, Zarządzanie zapasami, Bezpieczeństwo drogowe, Infrastruktura transportowa -magazynowa

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr inż. Sylwia Olszańska
Katedra Logistyki i  Inżynierii Procesowej
e-mail: solszanska@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386,
p. KM 18
tel. 017/ 866 15 26

 


KONSULTACJE

Czwartek 11:45-13:45 KM 18/online (forma ustalana indywidualnie ze studentami)

Link do pokoju: https://wsiz.webex.com/meet/solszanska

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content