Mgr Iryna Prokopiuk

Asystent w Kolegium Zarządzania.

Koordynator praktyk zawodowych na kierunku Psychologia w zarządzaniu.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2020 roku.

Magister Zarządzania (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie). Pracę dyplomową pt. „Strategiczna karta wyników dla wirtualnego przedsiębiorstwa logistycznego ProLogistics” obroniła z oceną bardzo dobrą.

 

 

  1. Olszańska, S., Prokopiuk, I. Balanced scorecard as an effective method for process management in a transport company. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2021, 111, 119-128. ISSN: 0209-3324.

Prowadzone przedmioty:

Podstawy zarządzania, Komunikacja w biznesie, Negocjacje handlowe, Projektowanie systemów logistycznych, Podstawy logistyki

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Iryna Prokopiuk
Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej
e-mail: iprokopiuk@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386 a,
p. KM 18
tel.: 017 / 866 15 26


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

 

Środa 15:15-16:15 online.

Co druga sobota 11:30-12:45 online.

 

Dokumenty dot. praktyk zawodowych można dostarczyć osobiście w środy-piątki od 10:00 do 14:00 do pokoju KM 18. W pozostałe dni – zgodnie z harmonogramem na WU.

 

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021