BIP WSIiZ

Prof. Sabina Kauf

Kierownik Katedry Logistyki i Inżynierii Procesowej.

Profesor nauk społecznych (2020), dr hab. w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (dziedziny badawcze: marketing, logistyka, marketing regionu, logistyka miejska) (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011), doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (dziedziny badawcze: logistyka, marketing, zarządzanie) (Uniwersytet Opolski, 2000), magister ekonomii (1994).

 

2020

Kauf Sabina, Laskowska-Rutkowska Aleksandra: Cyfryzacja w usprawnianiu zarządzania łańcuchem dostaw, w: Cyfryzacja w zarządzaniu / Laskowska-Rutkowska Aleksandra (red.), 2020, ISBN 978-83-8102-394-8, ss. 55-92

Kauf Sabina Helena: Business-Ansatz bei der Verwaltung der Hochschuleinheiten – Allheilmittel für eine Effektivitätsverbesserung oder Sackgasse (Beispiel Polen , w: EU’s Connectivity in Times of Eurasian Dynamics / Hummel Detlev (red.), 2020, Welt Trends, ISBN 978-3-947802-44-9, ss. 119-131

2019

S. Kauf, Logistyka w sektorze publicznym, C.H. Beck, Warszawa 2019

S. Kauf, M. Kramarz, A. Sadowski, Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Kontekst zrównoważonego rozwoju, PWN, Warszawa 2019

S. Kauf, A. Rutkowska-Laskowska, The location of an international logistics center in Poland as a part of the One Belt One Road Initiative. LogForum 2019, 15 (1), 71-83

2018

S. Kauf, J. Szołtysek, I. Wieczorek, Transport zbiorowy w zaspokajaniu mobilności mieszkańców miast. Doświadczenia JST

Kauf, Socially responsible logistics in public services area, “European Journal of Service Management” 2018 vol. 26, No. 2, s. 131-136

Kauf, A. Tłuczak, Allocation of logistic risk-investment in public-private-partnership – use of fuzzy TOPSIS method, MATEC Web of Conferences 184, 04025 (2018) Annual Session of Scientific Papers IMT ORADEA 2018  https://doi.org/10.1051/matecconf/201818404025

Kauf, A. Tłuczak, The cost as the main determinant of the location of logstics centers, CBU International Conference On Innovations In Science And Education, March 21-23, 2018, Prague, Czech Republic, https://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/1201

2017

S. Kauf, K. Kołodko, E. Weiss, A. Bitkowska, K. Leszczewska, Success factors of Polish family businesses, „International Journal of Management and Enterprise Development“ 2017, T. 16, No. 1-2, s. 128-149

S. Kauf, K. Lysenko-Ryba, Społeczna odpowiedzialność biznesu – wiedza i postrzeganie przez konsumentów, „Logistyka Odzysku” 2017

S. Kauf, Logistikinfrastruktur als Voraussetzung für die Wirtschaftsentwicklung in Ost- und Westeuropa, [w:] Politics vs. Economics. Consequences ans Economic Challenges fort he East-West Partnership. Red. nauk. M. Heinemann, J. Slodczyk, Welttrends, Potsdam 2017, s. 229-243.

S. Kauf, Logistyka podmiotów medycznych (szpitali) i jej potencjał racjonalizacji, [w:] Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania, Red. nauk. K. Jędralska, W. Dyduch, UE Katowice 2017, s. 153-165

S. Kauf, Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw jako warunek sprawnego zarządzania sektorem publicznym, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2017, nr 10, s. 3-

S. Kauf, Smart Logistics and Customer Orientation, “Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2017, tom 28, z.8, cz. 1, 123-135

S. Kauf, A. Tłuczak, Gry kooperacyjne w podejmowaniu decyzji logistycznych, „Logistyka” 2017, s. 5, s. 11-17

S. Kauf, P. Stec, Szkolnictwo wyższe jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionów, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2017, nr 106, Politechnika Śląska Wydział Organizacja i Zarządzanie, s. 93-102

S. Kauf, A. Tłuczak, Analiza zróżnicowana potencjału logistycznego krajów Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka” 2017, Uniwersytet Gdański, nr 65 cz. 16, s. 73-81

S. Kauf, A. Tłuczak, K. Lesenko-Ryba, The Effects of Perceived CSR and Ecological Awareness on Purchase Decisions in Poland, “Organizacja i Zarządzanie” 2017 vol. 38, nr 2, s. 47-64

S. Kauf, A. Tłuczak, Collaborative economy as an indication of sustainable consumption in results of examined people, CBU International Conference Proceedings 2017, Vol 5, s. 476-479

Prowadzone przedmioty:

Infrastruktura logistyczna, Podstawy logistyki, Towaroznawstwo i materiałoznawstwo

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

prof. Sabina Kauf
Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej
Kampus WSIiZ w Kielnarowej
Centrum Edukacji Międzynarodowej
pokój: KM18
tel.: 17 866 15 26
e-mail: skauf@wsiz.edu.pl  
Kielnarowa 386A
36-020 Tyczyn


KONSULTACJE

Harmonogram konsultacji w semestrze letnim 2024

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content