Logistyczne Koło Naukowe LOGIKON

Kim jesteśmy?

Logistyczne Koło Naukowe LOGIKON to grupa młodych ludzi, którzy chcą razem działać, pracować i dążyć do sukcesu. Studenci rozwijają się naukowo, doskonalą wiedzę i umiejętności, uczestniczą w wydarzeniach naukowych, kulturalnych i społecznych, poznają nowych ludzi. Spotykają się, organizują życie studenckie, pomagają sobie wzajemnie i promują swoją uczelnię.
Misją Koła Naukowego LOGIKON jest łączenie teorii z praktyką, swoiste pośrednictwo pomiędzy uczelnią, a szeroką branżą logistyczną i jej rynkiem pracy. Tego połączenia KNL dokonuje poprzez spotkania z postaciami z branży, wycieczki tematyczne oraz rozwój badań naukowych z zakresu logistyki i transportu. Tworzymy zgrany i prężnie działający zespół. Nigdy nie spoczywamy na laurach. Naszym codziennym wyzwaniem jest tworzenie takich możliwości, by każdy mógł stale się doskonalić i wykorzystywać swój potencjał.

Zobacz film o nas.

 

Czym się zajmujemy?

Członków łączy wspólna pasja, którą jest logistyka. Dlatego głównym celem Koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu branży TSL. Działalność Koła skupia się przede wszystkim na upowszechnianiu praktycznej wiedzy o logistyce wśród Studentów. Współpracując z otoczeniem biznesu członkowie Koła mają możliwość uczestnictwa w licznych wykładach otwartych. Wśród podejmowanych działań przez studentów na szczególną uwagę zasługuje aktywny udział w ogólnopolskich konferencjach, dzięki czemu studenci otrzymują szansę na wymianę myśli, zapoznanie się z wynikami najnowszych prac badawczych, przedyskutowanie nowych idei i koncepcji w tak intensywnie rozwijającej się dziedzinie wiedzy i praktyki jaką jest współczesna logistyka.

Logistyczne Koło Naukowe LOGIKON

Opiekun:
dr inż. Sylwia Olszańska
solszanska@wsiz.edu.pl

Lider:
Mateusz Roman
w60237@student.wsiz.edu.pl

Pokój: KM18
17 866 15 26

Dowiedz się więcej:
Profil Facebook

Logistyczne Koło Naukowe LOGIKON

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021