Dr inż. Piotr Kozik

Wykładowca w Katedrze Logistyki i Inżynierii Procesowej.

Z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania związany od 2013 roku.

Doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn (Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa).  

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na technikach wydobywania wiedzy z danych, a głównym obszarem badań są procesy produkcyjne i logistyczne. Wieloletni praktyk, od 2004 roku związany z Pratt&Whitney Rzeszów. W czasie swojej pracy zawodowej w PWR zajmował różne stanowiska (w tym ponad 10 lat kierownicze) w logistyce centralne. Wcześniej doświadczenia w przemyśle zdobywał w przedsiębiorstwach Lear Automotive w Mielcu oraz Logotec Engineering w Mysłowicach.

 

Roman M., Kozik P., 2020, Koncepcja hybrydowego systemu DSS w zarządzaniu operacyjnym przemysłu 4.0., Nowoczesne Systemy Zarządzania, WAT,

Kozik P., 2016, The Application of Ontology in Forecasting the Demand for Spare Parts, Research in Logistics & Production,

Kozik P., Sęp J., 2012, Aircraft engine overhaul demand forecasting using ANN, Management and Production Engineering Review 3,

Prowadzone przedmioty:

Inżynieria Systemów i Analiza Systemowe, Zintegrowane Informatyczne Systemy Przedsiębiorstw, Sztuczna Inteligencja w Logistyce, Informatyczne Systemy w Logistyce.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr inż. Piotr Kozik
Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej 
e-mail: pkozik@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386m
p. KA 109


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Piątki: 17:00 – 19:00

p. KA109 lub online

(forma ustalana indywidualnie ze studentami)

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021