BIP WSIiZ
Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej

Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej

Nasze badania

Podstawowym przedmiotem badań prowadzonych w ramach działalności Katedry jest „Wykorzystanie metody symulacyjnej do optymalizacji projektowania i doskonalenia procesów w logistycznym łańcuchu dostaw”. Celem badań jest analiza zakresu zadań, problemów i decyzji istotnych dla procesów logistycznych, w tym opracowanie rozwiązań i planów wdrożeniowych wymagających optymalizacji i redukcji ryzyka przy wykorzystaniu komputerowych metod symulacyjnych.

Ponadto projekt ten ma na celu również wykorzystanie metody symulacyjnej do bezinwazyjnej optymalizacji przepływu i usprawnienia wariantów funkcjonalnych procesów biznesowych w logistycznych łańcuchach dostaw z wykorzystaniem opracowanych w tym celu symulatorów.

Kontakt: gwrobel@wsiz.edu.pl


Badania finansowane z subwencji Ministerstwa:

Zastosowanie metody symulacyjnej do optymalizacji projektowania i doskonalenia procesów w logistycznym łańcuchu dostaw
Kierownik projektu: dr Grzegorz Wróbel grobel@wsiz.edu.pl
Celem projektu było przeprowadzenie analizy zakresu zadań, problemów i decyzji w procesach logistycznych, których realizacja, rozwiązanie i podjęcie wymaga optymalizacji i ograniczeniu ryzyka przy zastosowaniu metody symulacyjnej.
Okres realizacji: 2018–2020

Rola logistyki zwrotnej w generowaniu zadowolenia klienta w relacji B2C na rynku Polskim
Kierownik projektu: dr Kateryna Lysenko-Ryba klysenko@wsiz.edu.pl
Celem projektu była identyfikacja zależności między zarządzaniem zwrotami a zadowoleniem klientów. Dla potrzeb badań zostały sformułowane następujące cele cząstkowe: 1) określenie wartości dla klienta wynikających z cech funkcjonalno-strukturalnych systemu zwrotów; 2) wykazanie efektów stosowania pro konsumenckiego systemu zwrotów jako narzędzia dla ulepszenia obsługi klienta; 3) scharakteryzowanie determinantów kształtujących zadowolenie klientów w kontekście zwrotów stacjonarnych oraz online. Na podstawie przyjętych celów badawczych sformułowano hipotezę główną: „Prokonsumencki system zarządzania zwrotami wpływa pozytywnie na zadowolenie i lojalność klientów” oraz hipotezy pomocnicze: „Sprawne zarządzanie zwrotami jest pozytywnie skorelowane z poziomem obsługi.
Okres realizacji: 2017–2019

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Krzysztofa Ciesielskiego, prof. UJ
pt. „Nie tylko 2+2 = 4, czyli potęga matematycznej wyobraźni”
odbędzie się 21 lutego (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=O98mMhnQNEg&t=16s
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content