BIP WSIiZ
Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej

Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej

Nasze badania

Podstawowym przedmiotem badań prowadzonych w ramach działalności Katedry jest „Wykorzystanie metody symulacyjnej do optymalizacji projektowania i doskonalenia procesów w logistycznym łańcuchu dostaw”. Celem badań jest analiza zakresu zadań, problemów i decyzji istotnych dla procesów logistycznych, w tym opracowanie rozwiązań i planów wdrożeniowych wymagających optymalizacji i redukcji ryzyka przy wykorzystaniu komputerowych metod symulacyjnych.

Ponadto projekt ten ma na celu również wykorzystanie metody symulacyjnej do bezinwazyjnej optymalizacji przepływu i usprawnienia wariantów funkcjonalnych procesów biznesowych w logistycznych łańcuchach dostaw z wykorzystaniem opracowanych w tym celu symulatorów.

Kontakt: gwrobel@wsiz.edu.pl


Badania finansowane z subwencji Ministerstwa:

Proekologiczna świadomość konsumentów podczas dokonywania zwrotów
Kierownik: dr Kateryna Lysenko-Ryba
Celem projektu jest zbadanie świadomości proekologicznej konsumentów w trakcie dokonywania zwrotów konsumenckich. Dla potrzeb badań zostały sformułowane następujące cele cząstkowe:
C1. Zbadanie proekologicznej postawy konsumentów wobec nieracjonalnych zwrotów towarów, wynikających z obowiązującego prawa.
C2. Zbadanie opinii konsumentów na temat zrównoważonych opakowań wielokrotnego użytku, które ułatwiają i obniżają koszt zwrotu towarów.
C3. Zaproponowanie rozwiązań w tym zakresie, które wpłyną na decyzje o bardziej świadomych zwrotach.
Okres realizacji: 2024-2026

Zarządzanie ryzykiem w globalnych łańcuchach dostaw w warunkach konfliktów zbrojnych
Kierownik: mgr inż. Marharyta Reveniuk
Celem tego projektu będzie identyfikacja zagrożeń dla funkcjonowania globalnych łańcuchów dostaw będących konsekwencją narastających konfliktów zbrojnych.
Na podstawie celu sformułowano hipotezy:
H1 – Konflikty zbrojne zakłócają funkcjonowanie modeli typy JIT.
H2 – Im dłuższy łańcuch dostaw, tym dotkliwsze są skutki konfliktów zbrojnych.
H3 – Wraz z nasileniem się globalnych konfliktów zbrojnych rośnie znaczenie dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia.
H4 – Konflikty zbrojne zwiększają znaczenie zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw.
Okres realizacji: 2024-2027

Zastosowanie metody symulacyjnej do optymalizacji projektowania i doskonalenia procesów w logistycznym łańcuchu dostaw
Kierownik projektu: dr Grzegorz Wróbel grobel@wsiz.edu.pl
Celem projektu było przeprowadzenie analizy zakresu zadań, problemów i decyzji w procesach logistycznych, których realizacja, rozwiązanie i podjęcie wymaga optymalizacji i ograniczeniu ryzyka przy zastosowaniu metody symulacyjnej.
Okres realizacji: 2018–2020

Rola logistyki zwrotnej w generowaniu zadowolenia klienta w relacji B2C na rynku Polskim
Kierownik projektu: dr Kateryna Lysenko-Ryba klysenko@wsiz.edu.pl
Celem projektu była identyfikacja zależności między zarządzaniem zwrotami a zadowoleniem klientów. Dla potrzeb badań zostały sformułowane następujące cele cząstkowe: 1) określenie wartości dla klienta wynikających z cech funkcjonalno-strukturalnych systemu zwrotów; 2) wykazanie efektów stosowania pro konsumenckiego systemu zwrotów jako narzędzia dla ulepszenia obsługi klienta; 3) scharakteryzowanie determinantów kształtujących zadowolenie klientów w kontekście zwrotów stacjonarnych oraz online. Na podstawie przyjętych celów badawczych sformułowano hipotezę główną: „Prokonsumencki system zarządzania zwrotami wpływa pozytywnie na zadowolenie i lojalność klientów” oraz hipotezy pomocnicze: „Sprawne zarządzanie zwrotami jest pozytywnie skorelowane z poziomem obsługi.
Okres realizacji: 2017–2019

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content