Skład Komisji

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu funkcjonowania Komisji do spraw etyki badań naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Rektor powołał Komisję Zarządzeniem nr 62/2020 z dnia 7 września 2020 r. w składzie:

Przewodniczący komisji: dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ

Kadencja Komisji rozpoczęła się 7.09.2020 r. i trwa do 31.08.2025 r.
Kontakt: rpartyka@wsiz.edu.pl

Skład Komisji

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021