BIP WSIiZ
Skład Komisji

Skład Komisji

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu funkcjonowania Komisji do spraw etyki badań naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Rektor powołał Komisję Zarządzeniem nr 62/2020 z dnia 7 września 2020 r. w składzie:

Przewodniczący komisji: dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ

Kadencja Komisji rozpoczęła się 7.09.2020 r. i trwa do 31.08.2025 r.
Kontakt: rpartyka@wsiz.edu.pl

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content