BIP WSIiZ
Perspektywa rozwoju polskiej wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PERSPEKTYWY ROZWOJU
POLSKIEJ WSI W KONTEKŚCIE
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU połączona z premierą publikacji Zintegrowany system wsparcia rolnictwa
i rozwoju obszarów wiejskich

19 kwietnia 2023 r., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Centrum Edukacji Międzynarodowej, Kielnarowa 386A

autor fotografii: Dariusz Kobylański

„Zintegrowany system wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich” to raport na temat stanu obecnego polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, wraz z rekomendacjami działań, które należy podjąć, aby w sposób możliwie efektywny wykorzystać środki publiczne w celu realizacji trzech zasadniczych celów:

  • zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego,
  • poprawy jakości życia na wsi,
  • zdrowego środowiska.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy rozwoju polskiej wsi w kontekście Zrównoważonego rozwoju” towarzyszy tej wyjątkowej dla polskiej nauki publikacji. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań i rekomendacji w omawianej tematyce. Zaproszeni prelegenci podejmą dyskusję w problematyce systemowego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich. To niezbędny krok, jaki pozwoli na stworzenie ram systemu, który będzie zwiększał dochody rolników i równocześnie służył realizacji takich ważnych celów społeczno-gospodarczych, jak funkcjonowanie rolnictwa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zwiększenia produkcji dobrej jakości żywności, zmniejszenia strat artykułów rolnych i żywności, zapewnienia wyższych standardów życia na obszarach rolniczych, a także poprawy struktury agrarnej i wzrostu efektywności produkcji rolnej.

Konferencja naukowa „Perspektywy rozwoju polskiej wsi w kontekście Zrównoważonego rozwoju” jest bezpłatna dla uczestników.

Autorami publikacji są:

  • dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ
  • dr Mirosława Braja,
  • mgr Jan Misiąg
  • mgr Karolina Palimąka
  • dr Jacek Rodzinka
  • dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIZ

Perspektywa rozwoju polskiej wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju

Perspektywa rozwoju polskiej wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju

Perspektywa rozwoju polskiej wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju

Perspektywa rozwoju polskiej wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju

Z recenzji prof. dr hab. Jerzego Hausnera

„Bardzo wysoko oceniam zawarte w opracowaniu analizy dotyczące zagadnień finansowych. To bardzo istotny, cenny i oryginalny wkład w wiedzę na temat polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Także w przypadku finansów jednostek samorządu terytorialnego.”

Wydawca: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie.

POBIERZ STRESZCZENIE WYNIKÓW BADAŃ ZOBACZ REKOMENDACJE POBIERZ PUBLIKACJĘ W PLIKU PDF

Publikacja „Zintegrowany system wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich” jest rozwinięciem wcześniejszego projektu pn. „Publiczne wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w świetle celów Wspólnej Polityki Rolnej UE i polskiej polityki rozwoju”, który zrealizowany został w 2022 r. Wówczas wyraźnie zwrócono uwagę na potrzebę kompleksowego podejścia do spraw rolnictwa, obszarów wiejskich i ochrony środowiska.

PRZECZYTAJ WSTĘP ZOBACZ INFORMACJE O KSIĄŻCE

Perspektywa rozwoju polskiej wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju

Perspektywa rozwoju polskiej wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju

Sprawdź, jakie działania podejmuje WSIiZ w zakresie zrównoważonego rozwoju

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Czy można uratować cywilizację samobójców?

“Czy można uratować cywilizację samobójców?”

dr hab. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

Perspektywa rozwoju polskiej wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju

Konferencja „Perspektywy rozwoju polskiej wsi w kontekście Zrównoważonego rozwoju” jest dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” Nr projektu NdS/536603/2021/2021 Kwota dofinansowania 217 250 zł, całkowita wartość projektu 217 250 zł, tytuł projektu: Koncepcja zintegrowanego systemu wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Głównym celem projektu „Zintegrowany system wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich” było opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz zmian w systemie finansów samorządowych, dostosowujących wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich do realnych potrzeb rozwojowych oraz specyfiki gmin rolniczych.

Miejsce Konferencji

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Centrum Edukacji Międzynarodowej, Kielnarowa 386A

Akredytacje i certyfikaty

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content