BIP WSIiZ

Dr Andrzej Kiebała

Wykładowca w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji ówczesnej Filii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie. Doktor nauk prawnych, rozprawa doktorska pt. “Spółka cywilna jako podmiot prawa podatkowego” obroniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Starszy wykładowca w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej.
Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego X i XI kadencji.

 

Autorstwo monografii naukowej

1. Skica T. Kiebała A. Rodzinka J. A. Reśko D. Wołowiec T: Podstawy gospodarki finansowej gminy. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. Krynica-Zdrój – Rzeszów: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University & Instytut Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 2011. ISBN 978-83-88421-74-7 ss. 276.

2. Kiebała A. Kryczko P Łunarski O. Majka P., Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz. Wyd. DIFIN (wydanie I – 2002r., wydanie II – 2003r.)

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej

1. Kiebała A., Kariery nauczycieli akademickich [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja (wydanie czwarte rozszerzone i uaktualnione), red. S. Waltoś, A. Rozmus, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickiego, Kraków-Rzeszów-Zamość 2016, s. 363-397

2. Kiebała A., Autonomia szkół wyższych [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja (wydanie czwarte rozszerzone i uaktualnione), red. S. Waltoś, A. Rozmus, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickiego, Kraków-Rzeszów-Zamość 2016, s. 193-230

3. Kiebała A., Berdel–Dudzińska M., Wykładowca legalny – czyli o prawie autorskim w dydaktyce, [w:] Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, red. A. Rozmus, wyd. Wolter Kluwer Polska SA 2013, Wydanie II rozszerzone i uaktualnione, str. 67-84

4. Kiebała A., Kariery nauczycieli akademickich [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja (wydanie trzecie rozszerzone i uaktualnione), red. S. Waltoś, A. Rozmus, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickiego, Kraków-Rzeszów-Zamość 2012, s. 299-334

5. Kiebała A., Autonomia szkół wyższych [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja (wydanie trzecie rozszerzone i uaktualnione), red. S. Waltoś, A. Rozmus, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickiego, Kraków-Rzeszów-Zamość 2012, s. 175-208

6. Kiebała A., Kariera naukowa- zdobywanie stopni i tytułów [w:] Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne pod red. St. Waltosia i A.Rozmusa, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2012, str. 107-136

7. Kiebała A., Opodatkowanie dostawy towarów podróżnym – ocena dostosowania przepisów polskich do postanowień Dyrektyw 112/2006/WE, [w:] Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, pod red. A. Pomorskiej, P. Smolenia, J. Stelmasiaka, A. Gorgola, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, str. 189-200

8. Kiebała A., Konstytucja jako podstawa funkcjonowania szkolnictwa wyższego – [w:] Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego w Polsce? red. Waltoś S., Rozmus A., Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2009, s. 110-129

9. Kiebała A., Autonomia szkół wyższych (rozdział 4) [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja, red. S. Waltoś, A. Rozmus, wyd. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2008, s. 117-148

10. Kiebała A., Kariery nauczycieli akademickich (rozdział 7) [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja, red. S. Waltoś, A. Rozmus, wyd. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2008, s. 231-254

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym

1. Kiebała, T. Skica, T. Wołowiec, Czy redukcja stawek w podatku od środków transportowych realizuje stymulacyjną funkcje opodatkowania?, Samorząd Terytorialny, red. nacz. M. Kulesza, wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011, Nr 7-8/2011, ss. 152-163

2. Skica T. Kiebała A. Wołowiec T.: Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych, „Studia Regionalne i Lokalne” 2011, nr 2. ISSN 15090-4995, ss. 118-13

Prowadzone przedmioty:

Prawne aspekty zarządzania personelem, podstawy prawa, ochrona własności intelektualnej, prawne uwarunkowania reklamy, prawo autorskie, prawo podatkowe, prawo gospodarcze.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Andrzej Kiebała
Katedra Nauk o Polityce i Administracji
e-mail: akiebala@wsiz.edu.pl
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów 
pok. RA 222


KONSULTACJE

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2023/2024

Czwartki od 10.00 do 12.00 pok. RA 222.
W dn. 21.03., 11.04., 25.04., 9.05. i 23.05 konsultacje w Kielnarowej, w godz. 13.30 – 15.00, pok. KM 204. 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content