BIP WSIiZ

Dr Iwona Leonowicz-Bukała

Dean of the Faculty of Media and Social Communication. Assistant professor at the Chair of Media, Journalism and Social Communication. Employed at the University of Information Technology and Management since 2008.

Ph.D. in social sciences in the field of political sciences (the University of Warsaw, Faculty of Journalism and Political Sciences, 2014), MA in cultural studies (Jagiellonian University, Faculty of International and Political Studies, 2008), BA in political science (the University of Rzeszów, Faculty of Sociology and History, 2006 ), BA in journalism and social communication (the University of Information Technology and Management in Rzeszów, Faculty of Administration and Information Technology, 2006).

Her research interests focus on the issues of contemporary migration and media, the presence of ethnic and national problems in the media, with an emphasis on new media and social networks, and the mediatization of migration.

Individual tutor in the School of Leaders and Masters of Didactics project. Research tutor for gifted students. Author of media courses and workshops, and – as vice-dean – of comprehensive study programs in media and communication. Supervisor of the „Marketing and Media” Science Club and Coordinator of the intro.media student editorial office (since 2013). An expert in the field of social media and contemporary communication. In 2006-2008, she was an associate of the newsroom of the Polish Radio Rzeszów, she also published in the local online press. Thematic editor of the journal „Social Communication. Online Journal”.

Participant of the international research team of 16 womxn researchers, studying the impact of the pandemic on the academic work of women and non-binary persons (read more on Covid G.A.P. project).

From 1.10.2023 Dean of the Faculty of Media and Social Communication. From 2015-2019, Vice Dean of the Faculty of Administration and Social Sciences of UITM in the fields of Journalism and Social Communication as well as Digital Media and Branding; from 2015 to 2016 – also in Computer Graphics and Multimedia Production.

Vegetarian and cyclist, a fan of mobile photography and literature, painting, ethnic music and folk cultures, yoga and cats, nature, storms and heat, mountains and oceans, snowstorms and full moons, good food, and combat sports. Humanist.

 

https://orcid.org/0000-0003-3164-1209

 • Struck-Peregończyk, M., & Leonowicz-Bukała, I. (2023). Zmiana narracji – kształtowanie własnego wizerunku w mediach społecznościowych przez osoby z niepełnosprawnościami. Przegląd Socjologii Jakościowej, 19(3), 62–79. https://doi.org/10.18778/1733-8069.19.3.04
 • Boutelier, S., Leonowicz-Bukała, I., Martínez-Suárez, A.A., Guta, H. & Lambrechts, A.A. (2023). Barefoot Strangers: Multinational Digital Epistemologies of Academic Moms, Mamás, Mamy, Umahat. In: Trocchio, S., Hanasono, L.K., Borchert, J.J., Dwyer, R., Harvie, J.Y. (eds) Academic Mothers Building Online Communities. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26665-2_4
 • Kurek-Ochmańska, O., Struck-Peregończyk, M., Leonowicz-Bukała, I., & Łuczaj, K. (2023). Lekarz potrzebny od zaraz? Wizerunek medialny zagranicznych medyków w polskiej prasie. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny (XLIX), Nr 1 (187), p. 71-94. https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.006.15621.
 • Łuczaj, K., Leonowicz-Bukała, I. & Kurek-Ochmańska, O. (2022). English as a lingua franca? The limits of everyday English-language communication in Polish academia. English for Specific Purposes 66, pp.6-13. https://doi.org/10.1016/j.esp.2021.11.002
 • Łuczaj, K., Leonowicz-Bukała, I. & Kurek-Ochmańska, O. (2022). Creative Class in the Borderlands? The Case of Commuting Scholars in Poland. Creativity Studies, 15, 1; 246-262. ISSN 2345-0479
 • Brown, K. S., Farwell, T.M., Bender, S., Martinez-Suarez, A. A., Boutelier, S., Lambrechts, A. A., Leonowicz-Bukala, I., & Larasatie, P. (2022). „Part of Something Larger than Myself”: Lessons Learned From a Multidisciplinary, Multicultural, and Multilingual International Research Team of Academic Women. International Journal of Qualitative Methods, Volume 21, doi: 10.1177/16094069211073209
 • Leonowicz-Bukała, I., Martens, A., & Przywara, B. (2021). Digital Natives Disconnected. The Qualitative Research on Mediatized Life of Polish and International Students in Rzeszow and Warsaw, Poland. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review). Online. 16 December 2021. Vol. 2, no. 35, pp. 69-96. https://doi.org/10.12775/PBE.2021.032
 • Lambrechts, A.A., Larasatie, P., Boulterier, S., Guta, H., Leonowicz-Bukała, I., Martines-Suarea, A., Prashad, S. (2020). A Qualitative Analysis of Global Experiences and Perceptions of Research Productivity during the Pandemic among Women in Academia. [manuscript sumbitted] – read more on https://covidgap.sites.adler.edu/research/
 • Leonowicz-Bukała, I., Przywara, B. (2020). Bądźmy w kontakcie. Współczesna cyfrowa komunikacja permanentna, „Zeszyty Prasoznawcze”, 3 (243), 9-32. doi: 10.4467/22996362PZ.20.019.12090
 • Struck-Peregończyk M., Leonowicz-Bukała I. (2018). Bezbronne ofiary czy dzielni bohaterowie: wizerunek osób niepełnosprawnych w polskiej prasie, „Studia de Cultura. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, 10(1), 148 – 164. doi: 10.24917/20837275.10.1.12  
 • Leonowicz-Bukała I. (2015). Polskie media w Wielkiej Brytanii na początku XXI wiekuWSIiZ – ASPRA-JR, Warszawa – Rzeszów.

Conducted courses:

Summer semester 2022/2023

 • Seminars
 • Proseminars
 • Semiotics
 • Research Methods
 • Sources of Information and Web Research

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Dr Iwona Leonowicz-Bukała
Chair of Media, Journalism and Social Communication / Institutional Review Board
e-mail: ileonowicz@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA 246
tel.: 17/866 14 63


Office hours

Thursdays, 10 am – 11:45 am, room RA246

 

Dziekanka Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej WSIiZ. Adiunktka w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2008 roku.

Medioznawczyni, migracjolożka. Doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, rok 2014), magistra kulturoznawstwa (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, rok 2008), licencjatka politologii (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, 2006) oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Administracyjno-Informatyczny, 2006).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki oddziaływania współczesnych mediów na kwestie migracji, zdrowia i gender. Zajmuje się głównie mediami społecznościowymi oraz komunikacją cyfrową. Zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma „Social Communication. Online Journal”. Członkini międzynarodowego zespołu naukowego w ramach projektu COVID G.A.P.

Tutor indywidualny w projektach School of Leaders oraz Mistrzowie dydaktyki. Opiekun naukowy studentów uzdolnionych. Autorka kursów i warsztatów medialnych oraz – jako prodziekan – programów studiów kierunków związanych z mediami i komunikacją. Koordynatorka studenckiej redakcji intro.media (2013 – 2021). Ekspert w zakresie social mediów i komunikacji cyfrowej. W latach 2006-2008 współpracownik news roomu Polskiego Radia Rzeszów, publikowała także na łamach lokalnej prasy internetowej.

Od 1.10.2023 r. pełni funkcję Dziekanki Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej. W latach 2015-2019 Prodziekanka Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ ds. kierunków Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa; od 2015 do 2016 – także kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna. W latach 2012 – 2016 – opiekunka redakcji „Magazynu studenckiego Pressja”, 2013 – 2019 – Koła Naukowego „Nowe Media”; 2019 – 2021 – współprowadząca Koło Naukowe “Marketingu i Mediów”.

Wegetarianka i rowerzystka, fanka fotografii mobilnej i literatury, malarstwa, muzyki etnicznej i kultur ludowych, jogi i kotów, natury, burz i upałów, gór i oceanów, śnieżyc i pełni Księżyca, dobrego jedzenia oraz sportów walki. Humanistka.

 

https://orcid.org/0000-0003-3164-1209

 • Struck-Peregończyk, M., & Leonowicz-Bukała, I. (2023). Zmiana narracji – kształtowanie własnego wizerunku w mediach społecznościowych przez osoby z niepełnosprawnościami. Przegląd Socjologii Jakościowej, 19(3), 62–79. https://doi.org/10.18778/1733-8069.19.3.04
 • Boutelier, S., Leonowicz-Bukała, I., Martínez-Suárez, A.A., Guta, H. & Lambrechts, A.A. (2023). Barefoot Strangers: Multinational Digital Epistemologies of Academic Moms, Mamás, Mamy, Umahat. In: Trocchio, S., Hanasono, L.K., Borchert, J.J., Dwyer, R., Harvie, J.Y. (eds) Academic Mothers Building Online Communities. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26665-2_4
 • Kurek-Ochmańska, O., Struck-Peregończyk, M., Leonowicz-Bukała, I., & Łuczaj, K. (2023). Lekarz potrzebny od zaraz? Wizerunek medialny zagranicznych medyków w polskiej prasie. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny (XLIX), Nr 1 (187), p. 71-94. https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.006.15621.
 • Łuczaj, K., Leonowicz-Bukała, I. & Kurek-Ochmańska, O. (2022). English as a lingua franca? The limits of everyday English-language communication in Polish academia. English for Specific Purposes 66, pp.6-13. https://doi.org/10.1016/j.esp.2021.11.002
 • Łuczaj, K., Leonowicz-Bukała, I. & Kurek-Ochmańska, O. (2022). Creative Class in the Borderlands? The Case of Commuting Scholars in Poland. Creativity Studies, 15, 1; 246-262. ISSN 2345-0479
 • Brown, K. S., Farwell, T.M., Bender, S., Martinez-Suarez, A. A., Boutelier, S., Lambrechts, A. A., Leonowicz-Bukala, I., & Larasatie, P. (2022). „Part of Something Larger than Myself”: Lessons Learned From a Multidisciplinary, Multicultural, and Multilingual International Research Team of Academic Women. International Journal of Qualitative Methods, Volume 21, doi: 10.1177/16094069211073209
 • Leonowicz-Bukała, I., Martens, A., & Przywara, B. (2021). Digital Natives Disconnected. The Qualitative Research on Mediatized Life of Polish and International Students in Rzeszow and Warsaw, Poland. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review). Online. 16 December 2021. Vol. 2, no. 35, pp. 69-96. https://doi.org/10.12775/PBE.2021.032
 • Lambrechts, A.A., Larasatie, P., Boulterier, S., Guta, H., Leonowicz-Bukała, I., Martines-Suarea, A., Prashad, S. (2020). A Qualitative Analysis of Global Experiences and Perceptions of Research Productivity during the Pandemic among Women in Academia. [manuscript sumbitted] – read more on https://covidgap.sites.adler.edu/research/
 • Leonowicz-Bukała, I., Przywara, B. (2020). Bądźmy w kontakcie. Współczesna cyfrowa komunikacja permanentna, „Zeszyty Prasoznawcze”, 3 (243), 9-32. doi: 10.4467/22996362PZ.20.019.12090
 • Struck-Peregończyk M., Leonowicz-Bukała I. (2018). Bezbronne ofiary czy dzielni bohaterowie: wizerunek osób niepełnosprawnych w polskiej prasie, „Studia de Cultura. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, 10(1), 148 – 164. doi: 10.24917/20837275.10.1.12  
 • Leonowicz-Bukała I. (2015). Polskie media w Wielkiej Brytanii na początku XXI wiekuWSIiZ – ASPRA-JR, Warszawa – Rzeszów.

Prowadzone przedmioty:

Semestr zimowy 2023/2024

Seminarium dyplomowe, Semiotyka, Metodologia badań, Źródła informacji i research internetowy

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Iwona Leonowicz-Bukała
Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej / Komisja ds. Etyki Badań Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
e-mail: ileonowicz@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA 246
tel.: 017/866 14 87


KONSULTACJE

Środa, 10:30 – 11:30, pokój RA246

Czwartki, 12:00 – 13:00, online na webex, po uprzednim umówieniu się

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content