BIP WSIiZ

Dr Iwona Leonowicz-Bukała

Assistant professor at the Chair of Media, Journalism and Social Communication.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2008.

Ph.D. in social sciences in the field of political sciences (University of Warsaw, Faculty of Journalism and Political Sciences, 2014), MA in cultural studies (Jagiellonian University, Faculty of International and Political Studies, 2008), BA in political science (University of Rzeszów, Faculty of Sociology and History, 2006 ), BA in journalism and social communication (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Faculty of Administration and Information Technology, 2006).

Her research interests focus on the issues of contemporary migration and media, the presence of ethnic and national problems in the media, with an emphasis on new media and social networks, and the mediatization of migration.

Individual tutor in the School of Leaders and Masters of Didactics project. Research tutor for gifted students. Author of media courses and workshops, and – as vice-dean – of comprehensive study programs in media and communication. Supervisor of the „Marketing and Media” Science Club and Coordinator of the intro.media student editorial office (since 2013). An expert in the field of social media and contemporary communication. In the years 2006-2008, an associate of the news room of the Polish Radio Rzeszów, she also published in the local online press. Thematic editor of the journal „Social Communication. Online Journal”.

Participant of the international research team of 16 womxn researchers, studying the impact of the pandemic of academic work of women and non-binary persons (read more on Covid G.A.P. project).

In 2015-2019, Vive Dean of the Faculty of Administration and Social Sciences of UITM for the fields of Journalism and Social Communication as well as Digital Media and Branding; from 2015 to 2016 – also in Computer Graphics and Multimedia Production.

Vegetarian and cyclist, fan of mobile photography and literature, painting, ethnic music and folk cultures, yoga and cats, nature, storms and heat, mountains and oceans, snowstorms and full moons, good food and combat sports. Humanist.

 

https://orcid.org/0000-0003-3164-1209

 • Lambrechts, A.A., Larasatie, P., Boulterier, S., Guta, H., Leonowicz-Bukała, I., Martines-Suarea, A., Prashad, S. (2020). A Qualitative Analysis of Global Experiences and Perceptions of Research Productivity during the Pandemic among Women in Academia. [manuscript sumbitted] – read more on https://covidgap.co.uk
 • Adamski A., Jupowicz-Ginalska A., Leonowicz-Bukała I. (2020). Polish Nationwide Catholic Opinion-forming Weeklies on Social Media – from Theoretic Introduction to Empirical Approach, „Religions”, 11(4), 190. https://doi.org/10.3390/rel11040190
 • Jupowicz-Ginalska A., Leonowicz-Bukała I., Adamski A. (2020) Polish Nationwide Catholic Opinion-Forming Weeklies on Facebook – a Marketing Perspective, „Religions” 11(5), 246. https://doi.org/10.3390/rel11050246
 • Leonowicz-Bukała I., Przywara B. (2020). Bądźmy w kontakcie. Współczesna cyfrowa komunikacja permanentna, „Zeszyty Prasoznawcze”, 3 (243), 9-32. doi: 10.4467/22996362PZ.20.019.12090
 • Struck-Peregończyk M., Leonowicz-Bukała I. (2018). Bezbronne ofiary czy dzielni bohaterowie: wizerunek osób niepełnosprawnych w polskiej prasie, „Studia de Cultura. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, 10(1), 148 – 164. doi: 10.24917/20837275.10.1.12  
 • Leonowicz-Bukała I. (2015). Polskie media w Wielkiej Brytanii na początku XXI wiekuWSIiZ – ASPRA-JR, Warszawa – Rzeszów.

Conducted courses:

Winter semester 2020/2021

 • Communication studies
 • Sources of information and online research
 • Social Media
 • Online Journalism
 • Contemporary media
 • Seminars

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Dr Iwona Leonowicz-Bukała
Chair of Media, Journalism and Social Communication / Institutional Review Board
e-mail: ileonowicz@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA 135
tel.: 17/866 14 63


Office hours

 

Adiunkt w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2008 roku.

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, rok 2014), magister kulturoznawstwa (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, rok 2008), licencjat politologii (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, 2006), licencjat dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Wyższe Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Administracyjno-Informatyczny, 2006).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki współczesnych migracji i mediów, obecności problemów etnicznych i narodowych w mediach, z naciskiem na nowe media i sieci społecznościowe oraz mediatyzację życia.

Tutor indywidualny w projektach School of Leaders oraz Mistrzowie dydaktyki. Opiekun naukowy studentów uzdolnionych. Autorka kursów i warsztatów medialnych oraz – jako prodziekan – programów studiów kierunków związanych z mediami i komunikacją. Koordynatorka studenckiej redakcji intro.media (od 2013). Ekspert w zakresie social mediów i komunikacji cyfrowej. W latach 2006-2008 współpracownik news roomu Polskiego Radia Rzeszów, publikowała także na łamach lokalnej prasy internetowej. Redaktor tematyczny czasopisma elektronicznego „Social Communication. Online Journal”. 

Członkini międzynarodowego zespołu naukowego w ramach projektu COVID G.A.P, gdzie pracuje w gronie 16 badaczek z całego świata nad problemem wpływu pandemii na pracę naukową kobiet i osób niebinarnych (o projekcie czytaj na stronie Covid G.A.P. project).

W latach 2015-2019 Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ ds. kierunków Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa; od 2015 do 2016 – także kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna. W latach 2012 – 2016 – opiekun redakcji „Magazynu studenckiego Pressja”, 2013 – 2019 – Koła Naukowego „Nowe Media”; 2019 – 2021 – współprowadząca Koło Naukowe “Marketingu i Mediów”.

Wegetarianka i rowerzystka, fanka fotografii mobilnej i literatury, malarstwa, muzyki etnicznej i kultur ludowych, jogi i kotów, natury, burz i upałów, gór i oceanów, śnieżyc i pełni Księżyca, dobrego jedzenia oraz sportów walki. Humanistka.

 

https://orcid.org/0000-0003-3164-1209

 • Lambrechts, A.A., Larasatie, P., Boulterier, S., Guta, H., Leonowicz-Bukała, I., Martines-Suarea, A., Prashad, S. (2020). A Qualitative Analysis of Global Experiences and Perceptions of Research Productivity during the Pandemic among Women in Academia. [manuscript sumbitted] – read more on https://covidgap.co.uk
 • Adamski A., Jupowicz-Ginalska A., Leonowicz-Bukała I. (2020). Polish Nationwide Catholic Opinion-forming Weeklies on Social Media – from Theoretic Introduction to Empirical Approach, „Religions”, 11(4), 190. https://doi.org/10.3390/rel11040190
 • Jupowicz-Ginalska A., Leonowicz-Bukała I., Adamski A. (2020) Polish Nationwide Catholic Opinion-Forming Weeklies on Facebook – a Marketing Perspective, „Religions” 11(5), 246. https://doi.org/10.3390/rel11050246
 • Leonowicz-Bukała I., Przywara B. (2020). Bądźmy w kontakcie. Współczesna cyfrowa komunikacja permanentna, „Zeszyty Prasoznawcze”, 3 (243), 9-32. doi: 10.4467/22996362PZ.20.019.12090
 • Struck-Peregończyk M., Leonowicz-Bukała I. (2018). Bezbronne ofiary czy dzielni bohaterowie: wizerunek osób niepełnosprawnych w polskiej prasie, „Studia de Cultura. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, 10(1), 148 – 164. doi: 10.24917/20837275.10.1.12  
 • Leonowicz-Bukała I. (2015). Polskie media w Wielkiej Brytanii na początku XXI wiekuWSIiZ – ASPRA-JR, Warszawa – Rzeszów.

Prowadzone przedmioty:

Copywriting, Współczesne media, Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, Seminarium dyplomowe.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Iwona Leonowicz-Bukała
Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej / Komisja ds. Etyki Badań Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
e-mail: ileonowicz@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA 135
tel.: 017/866 14 63


KONSULTACJE

Środa, 9:00 – 10:30, RA135

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content