BIP WSIiZ
Laboratorium Finansowe

Laboratorium Finansowe

Nauka profesjonalnego inwestowania w instrumenty finansowe i gry na giełdzie, symulacje transakcji finansowych i zarządzanie portfelem inwestycyjnym – to tylko niektóre zalety największego w Polsce takiej klasy laboratorium finansowego.

Laboratorium Finansowe
Laboratorium Finansowe

Laboratorium Finansowe to specjalistyczne pomieszczenie o charakterze dealing roomu zaprojektowane i wyposażone w innowacyjny sposób, mający umożliwić realizację celów edukacyjnych i naukowo-badawczych.

Jest usytuowane w Centrum Edukacji Międzynarodowej w położonym w Kielnarowej kampusie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (WSIiZ).

Dlaczego jest wyjątkowe?

Laboratorium Finansowe jest wzorowane na najlepszych światowych rozwiązaniach w dziedzinie tworzenia przy uniwersytetach profesjonalnych sal transakcyjnych pozwalających zarówno na edukację finansową w wyjątkowych warunkach, jak i prowadzenie nawet najbardziej zaawansowanych badań naukowych.

Jakie daje możliwości naukowcom?

Pozwala na prowadzenie badań naukowych związanych z szeroko pojętymi finansami z wykorzystaniem automatycznych transakcji giełdowych (algorytmów).

W szczególności umożliwia badania w takich obszarach jak:
•    zarządzanie finansami osobistymi i budżetem domowym
•    szeroko pojęta analiza finansowa i ekonomiczna
•    badanie zachowań rynków finansowych i kapitałowych
•    analiza techniczna na rynkach finansowych
•    analiza fundamentalna na rynku kapitałowym
•    tworzenie modeli biznesowych (wykorzystywanych do gier symulacyjnych)
•    tworzenie modeli matematycznych do wykorzystania w bankowości
•    badanie zmienności instrumentów finansowych
•    badanie z zakresu finansów behawioralnych
•    programowanie automatycznych transakcji giełdowych (robotów inwestycyjnych)

Jakie daje możliwości studentom?

Pozwala na kształcenie w dziedzinie finansów w warunkach odpowiadających zarówno potrzebom dzisiejszego społeczeństwa, rynku pracy, jak i oczekiwaniom młodych ludzi rozpoczynających kształcenie w uczelni wyższej. Uczestnicy zajęć nie tylko mogą posługiwać się sprzętem analogicznym do tego, który jest wykorzystywany w prawdziwych salach tradingowych, sprzętu typowego dla miejsca pracy maklera, brokera czy dealera finansowego, ale także mogą doświadczyć atmosfery takiego miejsca. Ma to niebagatelne znaczenie z punktu widzenia jakości procesu dydaktycznego, który jest realizowany w takim miejscu. Tego rodzaju niematerialne czynniki inspirują i są nieocenioną zachętą do studiowania często niełatwych zagadnień finansowych.

Studenci w ramach zajęć zapoznają się z:
•    zarządzaniem finansami osobistymi i planowaniem budżetu
•    analizą finansową i ekonomiczną przedsiębiorstwa
•    analizą techniczną i fundamentalną rynków finansowych
•    finansami behawioralnymi i psychologią inwestowania
•    zaawansowanymi strategiami i systemami inwestycyjnymi (w ramach szkoleń i spotkań koła naukowego FLOW)

Po zajęciach w laboratorium finansowym, student będzie rzetelnie przygotowany do pracy jako analityk inwestycyjny, dealer walutowy, makler papierów wartościowych, czy doradca inwestycyjny. Najatrakcyjniejszą jednak perspektywą dla naszych absolwentów może się okazać możliwość zostania profesjonalnym graczem giełdowym.

Co oferuje firmom?

•    Szkolenia inwestycyjne czyli wyselekcjonowany zbiór ofert praktyków inwestycyjnych, instytucji oraz ludzi zajmujących się zawodowo tematyką inwestycyjną i finansową. Oferta pokrywa swoim zakresem dużą część zagadnień niezbędnych do zbudowania swojej wiedzy inwestycyjnej, a także zapewnia możliwość skorzystania z wiedzy, doświadczenia i pomocy ludzi zawodowo zajmujących się inwestycjami giełdowymi.
•    Udostępnia terminarz szkoleń i warsztatów z zakresu ekonomii i finansów.

Laboratorium wyposażone jest w:
•    24 stanowiska (terminale) komputerowe wyposażone w platformy inwestycyjne, które umożliwiają rozwój w zakresie analizy fundamentalnej i technicznej.
•    Każdy komputer wyposażony jest w pakiet Office a w szczególności w Excel – najważniejsze narzędzie pracy finansisty.
•    Panel ścienny – Data Wall składający się z sześciu mniejszych wyświetlaczy. Każdy z nich pokazuje inne informacje finansowe i pozwala na śledzenie zachowania giełdy interesującego kraju.
•    Multimedialną tablicę (smart board) dająca możliwość bieżącego badania zachowań interesującego waloru.
Laboratorium oferuje też dostęp do kanałów biznesowych w ramach satelitarnej telewizji cyfrowej. Sprzęt dostarczyła firma, która zapewniła podobne rozwiązania dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Komentarze na temat laboratorium:
Wszelkie badania na temat stanu wiedzy finansowej wśród Polaków, jasno wskazują, że zaledwie połowa obywateli naszego kraju posiada oszczędności i korzysta z jakichkolwiek produktów finansowych. Statystyki te są bardzo niepokojące. Zarazem pokazują one potrzebę stworzenia nowych programów i form edukacji, które pozwolą zwłaszcza młodym Polakom korzystać z potencjału jaki oferują im zarówno cały rynek kapitałowy na świecie, jak i poszczególne instytucje finansowe w kraju. Specjaliści z WSIiZ podkreślają, że konieczne jest zbudowanie strategii edukacji finansowej. Pozwoli ona nie tylko właściwie i mądrze zarządzać własnym budżetem, ale umożliwi firmom zatrudnienie profesjonalnie wykształconych specjalistów finansowych. Uczelnia wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom. – Każdy student rozpoczynający edukację na kierunku Ekonomia czy Finanse i rachunkowość, ma możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w specjalnej sali symulującej działanie biura maklerskiego – kontynuuje dr Robert Góra.

Lokalizacja Laboratorium:
Centrum Turystyki i Rekreacji
Kielnarowa 386a, 36-020 Tyczyn
Sala KM 305

Kontakt  z osobą odpowiedzialną za Laboratorium:
dr Ulyana Zaremba
Katedra Ekonomii i Finansów WSIiZ
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, p.131

Tel. +48 17 86-61-211
E-mail: uzaremba@wsiz.edu.pl

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content